Skip to main content

Nov

42021

Dlaczego warto wdrażać innowacje? Nowe badanie Citrix pokazuje, że jest ponad pół biliona powodów.

Aadopcja nowych technologii i metod pracy w ostatnim roku przyniosła dodatkowe 678 miliardów dolarów przychodów w różnych branżach

FORT LAUDERDALE, Floryda – 27 października 2021 – Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Citrix Systems, Inc. pt.: The Era of Hyper Innovation inwestycje w nowe technologie i elastyczne modele pracy w ciągu ostatniego roku przyczyniły się do wzrostu przychodów w różnych branżach na całym świecie o 678 miliardów dolarów.

Nowe podejście do współpracy

Osobista współpraca i udane innowacje były kiedyś synonimami, ale technologia to zmieniła. Jak wynika z badania:

 • Prawie dziewięciu na dziesięciu przedstawicieli kadry zarządzającej twierdzi, że wprowadzenie i przyjęcie nowych, zainspirowanych pandemią narzędzi pracy znacznie poprawiło sposób interakcji zarówno jednostek jak i zespołów.
 • A 80 procent oczekuje, że ich organizacja wejdzie w okres wysokiego poziomu adopcji innowacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Niedostateczna ilość klasycznej komunikacji twarzą w twarz spowodowała, że w ciągu ostatnich miesięcy pracownicy znaleźli nowe sposoby nawiązywania i utrzymania kontaktów. Te, zdaniem respondentów poprawiły współpracę między jednostkami i zespołami oraz miały pozytywny wpływ na innowacyjność.

 • 93 procent badanych uważa, że zwiększony nacisk na cyfrową współpracę doprowadził do wzięcia pod uwagę większej ilości różnorodnych opinii od różnych osób w organizacji, co miało pozytywny wpływ na generowanie większej ilości pomysłów.
 • A 80 procent z nich twierdzi, że sami byli bardziej kreatywni, gdyż w trakcie pandemii mieli więcej wolnego czasu na analizę.v

Co napędza wzrost ekonomiczny?

Tam, gdzie do tej pory tradycyjne mechanizmy, takie jak pozyskiwanie nowych klientów, ekspansja na nowe rynki i dodatkowe działania marketingowe, były głównymi czynnikami napędzającymi wzrost, tak, badane firmy w ciągu ostatniego roku przypisują prawie połowę swojego wzrostu innowacjom. Według nich są to następujące elementy:

 • Adopcja nowych technologii: 16 procent badanych
 • Wprowadzanie nowych produktów i/lub usług: 14 procent
 • Wprowadzanie nowych modeli pracy w organizacji: 14 procent
 • Pozyskiwanie nowych klientów: 12 procent
 • Ekspansja/wejście na nowe rynki: 12 procent
 • Dodatkowa działalność marketingowa: 11 procent
 • Nowe umowy partnerskie: 10 procent
 • Fuzje i przejęcia: 4 procent

Aby wykorzystać tę sytuację wiele firm skupia się na nowych produktach i usługach. Wśród ankietowanych 69 procent przedstawicieli kadry zarządzającej twierdzi, że zwiększy inwestycje w badania i rozwój w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 28 procent utrzyma obecny poziom, podczas gdy tylko 3% planuje redukcje.

„Chociaż początkowo sceptycznie nastawiona, kadra biznesowa dostrzega korzyści z pracy hybrydowej. Stąd też coraz częściej wdrażane są nowe modele operacyjne wraz z narzędziami i procesami, które umożliwiają pracownikom efektywną pracę. Firmy, które wspierają swoją kadrę poprzez odpowiednią technologię i modele pracy tworzą odpowiednie środowisko dla innowacji.” — powiedział Tim Minahan, wiceprezes wykonawczy ds. strategii biznesowej w Citrix.

Informacje o badaniu

Badanie “The Era of Hyper-Innovation” skupia się na określeniu kreatywności i roli współpracy w ramach modelu hybrydowego, a także definiuje rolę technologii we wspieraniu innowacji. W 2021 r. Citrix, we współpracy z Man Bites Dog i Coleman Parkes Research, przeprowadził wywiady z 1200 przedstawicielami kadry zarządzającej (CEO, CFO, CIO, COO oraz wśród szefów marketingu), pracujących w dużych i średnich firmach. Respondenci pochodzili z Wielkiej Brytanii (200 respondentów), Francji (200), Niemiec (200), Holandii (200) i USA (400). Badanie koncentrowało się na następujących sektorach: usługi finansowe, opieka zdrowotna, technologia, usługi profesjonalne, produkcja i handel detaliczny.

O firmie Citrix
Citrix (NASDAQ: CTXS) zapewnia organizacjom bezpieczną, ujednoliconą technologię cyfrowej przestrzeni pracy, która pomaga im uwolnić ludzki potencjał i zapewnić spójne środowisko pracy, bez względu lokalizację. Dzięki Citrix użytkownicy mogą wykonywać swoje obowiązki łatwo i efektywnie, a dział IT zyskuje ujednoliconą platformę pozwalającą na zabezpieczanie, zarządzanie i monitorowanie różnych technologii w złożonych środowiskach chmurowych.