May

32018

Citrix, 2018 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

2018 mali yılının birinci çeyreğinde Citrix, yüzde beşlik gelir artışı göstererek, 2017 yılının birinci çeyreğindeki 663 milyon dolara karşılık 697 milyon dolarlık gelir elde etti.

FORT LAUDERDALE, FL - 3 Mayıs 2018 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) 31 Mart 2018'de sona eren, 2018 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Finansal Sonuçlar

2018 mali yılının birinci çeyreğinde Citrix, yüzde beşlik gelir artışı göstererek, 2017 yılının birinci çeyreğindeki 663 milyon dolara karşılık 697 milyon dolarlık gelir elde etti. 2017 mali yılı birinci çeyreğinde elde edilen 70 milyon dolar net gelir ve hisse başına düşen 0.44 dolara karşılık, 2018 mali yılı birinci çeyreği için net gelir 144 milyon dolar oldu ve hisse başına 0.99 dolar düştü. 2018 ve 2017 mali yıllarının ilk çeyreklerine ait net gelirlere, sırasıyla 6 milyon dolar ve 8 milyon dolarlık yeniden yapılandırma harcamaları (kıdem tazminatı ve tesis kapanış maliyetleri) dahil. Buna ek olarak, 2017 yılının ilk çeyreğinde elde edilen net gelire, şirketin GoTo ile ayrılması sonucu ortaya çıkan ve 2017 ilk çeyreğinde Accounting Standard Update 2016-09'un uygulanması ile alınan yaklaşık 18 milyon dolarlık bir vergi yardımıyla kısmen telafi edilebilen Ar-Ge vergi kredilerinin paraya çevrilme beklentilerindeki değişikliklerle bağlantılı, 46 milyon dolar tutarındaki masraflar da dahildir.

GKGMİ Dışı Sonuçlar

2017 mali yılının birinci çeyreğinde elde edilen 152 milyon dolar net gelir ve hisse başına düşen 0.97 dolara karşılık, 2018 mali yılının birinci çeyreği için GKGMİ dışı net gelir 184 milyon dolar oldu ve hisse başına 1.29 dolar düştü. 2018 ve 2017 mali yıllarının ikinci çeyreklerinde elde edilen GKGMİ dışı net gelirler hisse bazlı tazminat gideri, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanı, borç indirim amortismanı, yeniden yapılanma ücretleri ve bu kalemlerle ilgili vergi etkilerini içermez. 2017 mali yılının birinci çeyreğinde elde edilen GKGMİ dışı net gelir ayrıca, ayrılma maliyetlerini, bu kalemle ilgili vergi etkisini ve şirketin GoTo ile ayrılması sonucu ortaya çıkan Ar-Ge vergi kredilerinin paraya çevrilme beklentilerindeki değişikliklerle bağlantılı masrafları içermez.2018 ve 2017 mali yıllarının ilk çeyreklerinde hisse başına düşen GKGMİ dışı net gelir değerleri ayrıca, şirketin dönüştürülebilir tahvil hedge'lerinin anti-dilutive etkisini de yansıtmakta. “Bu çeyrekte, güçlü finansal sonuçlar elde ederken aynı zamanda portföyümüzdeki yenilikleri hızlandırdık. Abonelik bazlı gelirimizin art arda son beş çeyrekte artmasıyla iş modelimizde yaptığımız değişikliklerin faydalarını görmüş olduk." diyen Citrix CEO'su David Henshall, sözlerine şöyle devam etti: “Portföyümüzü veri analizi ve bulut yatırımlarıyla entegre etme hedefimiz, yılın geri kalanı için bizi iyi bir yerde konumlandırıyor."

Birinci Çeyrek Finansal Özet

2017 mali yılının ilk çeyreğine kıyasla 2018 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 • Abonelik geliri yüzde 49 arttı;
 • Ürün ve lisans gelirleri yüzde 6 azaldı;
 • Destek ve hizmet gelirleri yüzde 3 arttı;
 • EMEA bölgesinde net gelir yüzde 7, Amerika kıtasında yüzde 5 artarken APJ bölgesinde yüzde 1 azaldı;
 • Abonelik geliri, toplam gelirin yüzde 15'i oldu;
 • 31 Mart 2018 itibariyle ertelenmiş gelir, 31 Mart 2017 tarihindeki 1.66 milyar dolara kıyasla 1.69 milyar dolar oldu; ve
 • Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 2017 mali yılının ilk çeyreğinde 292 milyon dolar iken 2018 mali yılının ilk çeyreğinde 358 milyon dolar oldu.

2018 mali yılının birinci çeyreğinde:

 • GKGMİ brüt marj yüzde 84 oldu. GKGMİ dışı brüt marj, hisse bazlı tazminat giderinin ve satın alınan ürünlere bağlı gayrimaddi varlıkların amortismanının etkileri hariç yüzde 86 oldu.
 • GKGMİ faaliyet karı yüzde 24 oldu. GKGMİ dışı faaliyet karı; hisse bazlı tazminat gideri, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanı ve yeniden yapılandırma programlarına ilişkin maliyetlerin etkileri hariç yüzde 32 oldu; ve
 • İlk çeyrekte şirket yaklaşık 8.4 milyon hisseyi geri satın aldı.

2018 İkinci Çeyreği için Finansal Hedef

Citrix yönetimi 2018 mali yılının ikinci çeyreği için aşağıdaki sonuçları elde etmeyi hedefliyor:

 • Net gelirin 710 milyon ila 720 milyon dolar aralığında olması hedeflenmektedir.
 • GKGMİ hisse başına düşen kazancın 0.72 dolar ila 0.76 dolar aralığında olması hedeflenmektedir.
 • GKGMİ dışı hisse başına düşen kazancın; satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanına ilişkin 0.11 dolar, hisse bazlı tazminat giderlerine ilişkin 0.40 dolar, borç indirim amortismanının etkilerine ilişkin 0.06 dolar, yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin 0.01 dolar ve bu kalemlere ilişkin vergi etkileri için 0.08 ila 0.16 dolar hariç olmak üzere; 1.18 dolar ila 1.22 dolar aralığında olması hedeflenmektedir. GKGMİ dışı hisse başına düşen kazanç, dönüştürülebilir tahvil hedge'lerinin anti-dilutive etkisini de yansıtmaktadır ve yüksek maliyetli girişimler olmadan hesaplanması mümkün olmayan dönüştürülebilir tahvil teminatlarımız veya ABD vergi reformu ile bağlantılı başka hiçbir etkiyi içermemektedir.

2018 Mali Yılı için Finansal Hedef

Citrix yönetimi, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl için aşağıdaki sonuçları elde etmeyi hedefliyor:

 • Net gelirin 2.88 ila 2.91 milyar dolar aralığında olması hedeflenmektedir.
 • GKGMİ hisse başına düşen kazancın 3.45 dolar ila 3.59 dolar aralığında olması hedeflenmektedir.
 • GKGMİ dışı hisse başına düşen kazancın; satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanına ilişkin 0.44 dolar, hisse bazlı tazminat giderlerine ilişkin 1.51 dolar, borç indirim amortismanının etkilerine ilişkin 0.25 dolar, yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin 0.09 dolar ve bu kalemlere ilişkin vergi etkileri için 0.44 ila 0.68 dolar hariç olmak üzere; 5.20 dolar ila 5.30 dolar aralığında olması hedeflenmektedir. GKGMİ dışı hisse başına düşen kazanç, dönüştürülebilir tahvil hedge'lerinin anti-dilutive etkisini de yansıtmaktadır ve yüksek maliyetli girişimler olmadan hesaplanması mümkün olmayan dönüştürülebilir tahvil teminatlarımız veya ABD vergi reformu ile bağlantılı başka hiçbir etkiyi içermemektedir.
 • Buna ek olarak Citrix yönetimi, GKGMİ faaliyet karını yüzde 20 ila yüzde 21 aralığında; GKGMİ dışı faaliyet karını yüzde 30 ila yüzde 31 aralığında tutmayı hedeflemektedir. Bu değerlere hisse bazlı tazminat giderlerine ilişkin yüzde 7'lik, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanına ilişkin yüzde 2'lik ve yeniden yapılanma ücretlerine ilişkin yaklaşık yüzde 1'lik etkiler dahil değildir.

Citrix'i Takip Edin

Twitter: Citrix

Facebook: Citrix

Citrix Hakkında

Citrix (NASDAQ:CTXS) insanlar, kurumlar ve nesnelerin olağanüstüyü olanaklı kılmak için güvenli bir şekilde bağlantı kurabildiği ve erişilebilir olduğu bir dünyaya güç katmayı hedeflemektedir. İnsanların üretken olmak için ihtiyaç duydukları uygulamaları, verileri ve hizmetleri birleştiren ve Bilişim Teknolojileri’nin karmaşık bulut ortamlarına uyum sağlamasını ve bu ortamları yönetmesini kolaylaştıran en kapsamlı güvenilir dijital çalışma alanını sağlayarak müşterilerimizin geleceği yeniden hayal etmelerine yardımcı oluyoruz. Citrix çözümleri Fortune 100’ün %99’u ve Fortune 500’ün %98’i dâhil olmak üzere 400 binden fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.citrix.com.tr.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.