May

142015

Wizja transformacji IT według Citrix

ORLANDO, FLORYDA – 14 maja, 2015 – podczas konferencji Citrix Synergy™, firma zaprezentowała zmianę w podejściu IT, w ramach której udostępnianie infrastruktury opartej na założeniu „jednorazowej budowy i pełnego wdrożenia”, ułatwia zarządzanie i zapewnia możliwość korzystania z dowolnych punktów dostępu, niezależnych od rodzaju samego urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Tym samym firmy mogą szybko wdrożyć nowe formy pracy, przy jednoczesnej optymalizacji bezpieczeństwa, elastyczności oraz standardu pracy użytkowników.

Współczesne środowiska pracy nie są już ograniczone do fizycznej lokalizacji oraz konkretnego urządzenia. Coraz częściej bazują na cyfrowych narzędziach, które pozwalają na pracę z dowolnego miejsca. W rezultacie przedsiębiorcy znajdują się obecnie pod sporą presją by sprostać wymaganiom związanym nie tylko z udostępnianiem użytkownikom przyjaznych w użyciu aplikacji, ale także z zapewnieniem im odpowiedniego standardu pracy - w tym pełnej dostępności do firmowych zasobów i usług czy programów BYOD, które  pozwalają im na korzystanie z preferowanego przez nich urządzenia. Do tej pory rozwiązania IT nie były wystarczająco elastyczne, by spełniać wymagania związane z nowymi urządzeniami oraz modelami dostarczania usług i wymagały znacznego dostosowania polityk bezpieczeństwa, procesów zarządzania oraz ustawień dostępu użytkowników końcowych.

Żyjemy w rzeczywistości, w której ciągle zmieniający się rynek konsumentów definiuje technologie, z jakich ludzie chcą korzystać w biznesie – i słusznie, ponieważ mają one znaczący wpływ na ludzką efektywność i wydajność
- Mark Templeton

prezes i dyrektor zarządzający

Citrix

Chcemy znaleźć sposób, aby pomóc przedsiębiorstwom w skutecznym reagowaniu na zmieniające się warunki biznesowe. Dostarczając „IT na żądanie” firmy mogą łatwo wdrażać i zarządzać zasobami, bez względu na to, w jakim miejscu i z jakiego urządzenia korzysta użytkownik, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i efektywność biznesową organizacji.
- Mark Templeton

prezes i dyrektor zarządzający

Citrix

Na trwającej w tym tygodniu konferencji Citrix Synergy, uczestnicy dowiedzą się, jak można wykorzystać elastyczną i zarazem bezpieczną infrastrukturę IT, która pozwala osiągać lepsze korzyści biznesowe i wyższy zwrot z inwestycji. Tym samym podczas konferencji firma zaprezentuje:

  • Nową platformę do zarządzania usługami w chmurze, łączącą środowiska „on premise” i te ulokowane w chmurze. Dzięki niej menadżerowie IT będą mogli tworzyć bezpieczne i mobilne obszary robocze, zawierające zarówno desktopy, aplikacje i dane z dowolnego źródła infrastruktury tak, by najlepiej spełniać potrzeby biznesowe własnej organizacji.
  • Innowacje w zakresie zwiększenia komfortu pracy użytkownika, podwyższenia  bezpieczeństwa, lepszej elastyczności w zarządzaniu oraz ułatwienia w instalacji poprawek i dokonywania migracji dla rozwiązań do dostarczania aplikacji oraz środowisk VDI.
  • Obszary robocze, które migrują razem z użytkownikami poprzez cztery typy urządzeń końcowych, zapewniając nowe podejście do ograniczeń związanych z udostępnianiem dokumentów na podstawie zawartości pliku, aby umożliwić bezpieczną i kreatywną współpracę.
  • Swoją wizję w zakresie infrastruktury sieciowej, jako jednolitego systemu, który zabezpiecza i dostarcza wszelkie aplikacje poprzez skalowanie i optymalizację  hybrydowych środowisk chmurowych.
  • Ulepszenia w technologii do zarządzania firmową mobilnością (EMM), połączone z integracją i rozszerzonym ekosystemem partnerskim, co zapewni lepsze bezpieczeństwo, elastyczność dla firm i standard pracy dla użytkowników.

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl