May

252015

Citrix představil platformu Citrix Workspace Cloud – budoucnost informačních technologií na vyžádání

Zákazníci a obchodní partneři si mohou ve zkušebním provozu prověřit cloudovou platformu Citrix Workspace Cloud, která zjednodušuje vývoj, poskytování a správu mobilních pracovních ploch

ORLANDO, FLORIDA – 25. května 2015 – Společnost Citrix na konferenci Citrix Synergy představila novou platformu Citrix Workspace Cloud navrženou tak, aby zjednodušila poskytování široké škály IT nástrojů a služeb on-demand. Citrix prostřednictvím této platformy poskytuje obchodním partnerům a firmám řešení, které se dokáže vypořádat s rostoucím tlakem, který nová zařízení, aplikace a styly práce kladou na tradiční infrastrukturu. Pracovníci dnes požadují okamžitý přístup ke všem aplikacím a datům, které při své práci využívají, z libovolného zařízení a místa. Myšlenka pracovní plochy vychází z předpokladu, že pracovníci budou mít k dispozici místo, kde se budou společně nacházet aplikace systému Windows, webové, mobilní a desktopové aplikace, dokumenty a nástroje pro spolupráci, bez ohledu na typ zařízení a použité sítě.

Platforma Citrix Workspace Cloud vytváří nové prostředí, které propojuje světy cloudu a on-premise řešení a umožňuje IT manažerům vytvářet bezpečné mobilní pracovní plochy tvořené desktopy, aplikacemi a daty a používané na libovolném typu infrastruktury, který nejlépe splňuje jejich konkrétní potřeby. Citrix Workspace Cloud v maximální míře ztělesňuje svobodu volby a personalizace a dláždí tak cestu pro optimističtější budoucnost informačních technologií i jejich uživatelů. Jelikož se svět posouvá směrem k uvedenému hybridnímu modelu, firmy mohou flexibilně a bezpečně zavádět potřebné aplikace a systémy. Poskytováním všech funkcí IT správy v cloudu tak Citrix svým zákazníkům a obchodním partnerům zajišťuje zákaznickou zkušenost, flexibilitu a bezpečnost nutnou k navrhování, vytváření, zavádění a publikaci snadno použitelných mobilních pracovních ploch pro každého z libovolného místa nebo zařízení. 

Uvedená cloudová platforma pro správu IT poskytuje zákazníkům možnost volby, které cloudy nebo prostředky datových center nejlépe splňují jejich potřeby, a následně výběr aplikací, dat, souborů a funkcí, které jsou pro konkrétní firmu a pracovníka nejvhodnější. Obchodní partneři tvoří přidanou hodnotu navrhováním a vytvářením přizpůsobených a personalizovaných pracovních ploch, jedinečně upravených tak, aby uspokojily firemní požadavky zákazníků, a kombinujících nové technologie Citrix se stávajícím prostředím pracovních ploch za účelem zjednodušení správy a zvýšení hodnoty investic do produktů Citrix. 

Zkušební provoz na platformě Citrix Workspace Cloud

Citrix svým obchodním partnerům a zákazníkům nabízí testovací provoz, který bude zahájen na konferenci Citrix Synergy, aby se mohli seznámit s přínosy platformy Citrix Workspace Cloud; Citrix je provede procesem zpřístupnění předem navržené pracovní plochy Citrix a poskytne až 5 osobám možnost zaregistrovat se a tuto pracovní plochu používat. Zkušební provoz zahrnuje příklady klíčových služeb, např. poskytování aplikací a desktopů, správu mobilních prostředků, sdílení dat a obsahu, správu infrastruktury a další funkce. Podrobnosti o platformě Citrix Workspace Cloud a možnosti využití testovacího provozu získáte na stránkách citrix.com/workspacecloud.

Platforma Citrix Workspace Cloud představuje budoucnost on-demand informačních technologií. Pracovníci požadují přístup ke všem svým aplikacím a datům – již neplatí, že jej zajišťuje výhradně stolní počítač. Společnost Citrix vytvořila nejrychlejší a nejsnazší způsob zavádění nových prostředků, zjednodušila správu infrastruktury a poskytla svobodu volby při výběru optimálního modelu hostingu a poskytování cloudových služeb. Dnes nám je potěšením nabídnout svým obchodním partnerům a zákazníkům zmíněný zkušební provoz, aby se přesvědčili, jak platforma Citrix Workspace Cloud podpoří jejich firmu a strategie informačních technologií na vyžádání
- Jesse Lipson

Viceprezident a generální ředitel pro cloudové služby

Citrix

O Citrixu

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) je odborníkem v implementaci softwarového pracovního prostředí, sjednocování virtualizace, správy mobility, networkingu a SaaS řešení, čímž otevírá nové možnosti obchodu a umožňuje lidem pracovat lépe. Řešení společnosti Citrix zvyšují mobilitu podniků prostřednictvím bezpečných osobních pracovních prostředí, která zaměstnancům nabízí okamžitý přístup k aplikacím, desktopům, datům a komunikaci z jakéhokoli zařízení a prostřednictvím jakékoli sítě a cloudu. Řešení Citrix používá více než 330 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Roční zisk v roce 2014 dosáhl 3,14 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.citrix.cz.