Mar

232015

Dirk Pfefferle nowym szefem, odpowiedzialnym za działania biznesowe Citrix w Centralnej i Wschodniej Europie

Europa Centralna i Wschodnia połączona w jeden region sprzedażowy

Warszawa, 23 marca, 2015 – Citrix Systems mianował nowego regionalnego wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. Dirk Pfefferle od początku tego roku jest odpowiedzialny za działania biznesowe firmy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Rosji, Polsce, Czechach i na Słowacji. Jego głównym zadaniem jest dbałość o wzrost biznesu Citrix w regionie oraz umocnienie pozycji firmy na lokalnych rynkach. Dwa odrębne wcześniej pod względem operacyjnym regiony zostały na początku tego roku połączone w jeden region sprzedażowy – Europę Centralną i Wschodnią.

„Strategia Citrix dotycząca rozwoju i innowacyjnych rozwiązań oraz wizja bezpiecznych obszarów roboczych wraz z dostępem pracowników do swoich aplikacji, stacji roboczych i danych na dowolnym urządzeniu i za pośrednictwem dowolnej sieci to unikalny potencjał tej firmy w Europie Środkowej i Wschodniej.” - powiedział Dirk Pfefferle. „Jestem gotowy na współpracę z lokalnymi zespołami Citrix, klientami i partnerami biznesowymi w Europie Centralnej i Wschodniej.” 

Dirk Pfefferle ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. W tym czasie piastował różne stanowiska kierownicze. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i członka kadry zarządzającej w niemieckim EMC. Wcześniej był Zastępcą Dyrektora w niemieckim Verizon i Regionalnym Wiceprezesem odpowiedzialnym za Europę Centralną i Wschodnią. Studiował ekonomię na specjalizacji „Informatyka w biznesie”, jest członkiem wielu rad i stowarzyszeń branży IT.

# # #

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl       

© 2015 Citrix Systems, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Citrix®, XenMobile, XenApp i XenDesktop to znaki towarowe Citrix Systems, Inc. i (lub) firm zależnych, które mogą być zastrzeżone w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.
Powołując Dirka Pfefferle zyskaliśmy doświadczonego w branży IT eksperta, dysponującego biznesowymi umiejętnościami. – „Jestem przekonany, że wraz z swoimi zespołami w poszczególnych krajach będzie nadal rozwijał pozycję Citrix.
- Tom Flink

wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i usługi

Citrix