Jun

172015

Citrix je již čtvrtým rokem po sobě v kvadrantu lídrů

Pozice lídra v oblasti správy podnikové mobility náleží společnosti Citirix za ucelenou vizi a schopnost její realizace na platformě XenMobile

ORLANDO, FLORIDA – 17. června 2015 – Společnost Citrix oznámila, že ji analytická firma Gartner zařadila v hodnocení Magický kvadrant pro správu podnikové mobility (Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites) 20151  do kvadrantu lídrů. V oblasti řešení pro správu podnikové mobility (EMM) dosáhla společnost Citrix tohoto úspěchu již čtvrtým rokem v řadě. Gartner vyhodnotil EMM platformu XenMobile jako nejkomplexnější a nejflexibilnější řešení pro správu aplikací, dat a zařízení, jehož součástí je navíc i rozsáhlá sada optimalizovaných mobilních aplikací pro použití ve firemním prostředí. 

Analytická společnost Gartner považuje za lídry v oblasti správy podnikové mobility takové společnosti, které mají největší příjmy i několikaleté prokazatelné úspěchy v podobě konkrétních implementací, jsou součástí všeobecného povědomí zákazníků a mohou se pochlubit rozsáhlými partnerstvími s prodejci i dalšími poskytovateli technologií. Lídři mají ve své nabídce ucelené produktové EMM portfolio, svými kroky potvrzují závazek podílet se na dalším rozvoji celého segmentu a plně respektují oborové trendy. Při rozvoji svých produktů a služeb se drží dlouhodobých plánů, které se při splnění podílí na udržení i zvyšování náskoku před konkurencí. Obecně lze konstatovat, že lídři mají vypracovanou strategii, která stojí za vysokou pravděpodobností jejich úspěchu v daném tržním segmentu.

Společnosti mění způsob práce přijímáním XenMobile jako klíčového prvku strategie zajištění bezpečného pracovního prostředí. Díky této platformě získávají zákazníci v jednom uceleném řešení správu mobilních zařízení (MDM), správu mobilních aplikací (MAM) i podnikové mobilní aplikace. Součástí podnikové edice XenMobile je i unikátní a funkčně bohatý produkt Citrix ShareFile pro podnikovou synchronizaci a sdílení (EFSS), který průmysloví analytici považují za jeden z nejlepších na trhu.

Nejpozoruhodnější je, že společnost Gartner označila Citrix jako vůbec jediného dodavatele za lídra ve všech souvisejících magických kvadrantech. Citrix tak uspěl v oblasti řešení pro správu podnikové mobility, v oblasti podnikové synchronizace a sdílení2  i v oblasti řadičů pro doručování aplikací3 . Za tímto úspěchem stojí dlouhodobě aktivní přístup k inovacím i silný důraz na stejnou úroveň uživatelské přívětivosti ve všech aplikačních architekturách od Windows přes webové prostředí a SaaS až po mobilní platformy. Řešení Citrix jsou tak ideální volbou pro všechny firmy, které chtějí zajistit mobilní přístup k aplikacím a datům kdykoli a odkudkoli. 

Úplnou podobu zprávy Gartner EMM Magic Quadrant pro rok 2015 naleznete na stránce www.gartner.com/reprints/citrix-v10?id=1-2H40WAT&ct=150603&st=sb.

Postavení lídra jsme v magickém kvadrantu pro správu podnikové mobility získali již čtvrtým rokem po sobě a jsme přesvědčeni, že tento úspěch odráží naše odhodlání i inovace, kterých jsme v EMM segmentu dosáhli. Stejně tak za tímto úspěchem stojí i naše jedinečná schopnost pomáhat zákazníkům při realizaci jejich aktivit zajišťujících bezpečné pracovní prostředí. Ve společnosti Citrix se zaměřujeme na hodnotu, kterou zákazníkům jako partneři na jejich cestě k mobilitě nabízíme a která umožňuje transformaci jejich podnikání
- Rajiv Taori

Viceprezident zodpovědný ve skupině Mobile Platforms

Citrix

Zřeknutí se odpovědnosti ze strany společnosti Gartner

Analytická společnost Gartner nepodporuje žádného prodejce, produkt nebo službu, kterou uvádí ve svých výzkumných publikacích. Zároveň nedoporučuje uživatelům technologií vybrat si pouze z těchto prodejců s nejlepším hodnocením.  Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory vlastních odborníků a neměly by vyznít jako tvrzení faktu. Gartner se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných s ohledem na výzkum, včetně záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. 

1 Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites, Terrence Cosgrove, Rob Smith, Chris Silva, John Girard a Bryan Taylor, Gartner, 8. června 2015
2 Magic Quadrant for Enterprise File Synchronization and Sharing, Monica Basso, Jeffrey Mann a Charles Smulders, Gartner, 2. července 2014
3 Magic Quadrant for Application Delivery Controllers, Mark Fabbi a Andrew Lerner, 21. října 2014 

O Citrixu

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) je odborníkem v implementaci softwarového pracovního prostředí, sjednocování virtualizace, správy mobility, networkingu a SaaS řešení, čímž otevírá nové možnosti obchodu a umožňuje lidem pracovat lépe. Řešení společnosti Citrix zvyšují mobilitu podniků prostřednictvím bezpečných osobních pracovních prostředí, která zaměstnancům nabízí okamžitý přístup k aplikacím, desktopům, datům a komunikaci z jakéhokoli zařízení a prostřednictvím jakékoli sítě a cloudu. Řešení Citrix používá více než 330 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Roční zisk v roce 2014 dosáhl 3,14 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.citrix.cz.

Informace pro média
Slavica Simunovic
+49 89 444 564 039
slavica.simunovic
@citrix.com