Jul

122017

Citrix ogłasza zmiany w kierownictwie firmy

FORT LAUDERDALE, Floryda, 12 lipca 2017 ― Rada Dyrektorów Citrix Systems Inc. ogłosiła powołanie Davida J. Henshalla, dotychczasowego dyrektora finansowego (CFO) i dyrektora operacyjnego (COO) na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego (CEO) spółki ze skutkiem natychmiastowym. Powołanie p. Henshalla jest następstwem porozumienia stron pomiędzy zarządem Citrix a dotychczasowym prezesem i CEO Citrix p. Kirillem Tatarinovem.

Citrix określił zespół, który pod nadzorem p. Davida Henshalla ma pokierować długoterminową strategią i wzrostem firmy. Oprócz ulepszania i rozszerzania portfolio produktowego ma on wspierać efektywność operacyjną i wzmacniać wartość spółki. Obejmuje to szereg strategicznych inicjatyw, mających na celu zwiększenie marży operacyjnej i zwrotu kapitału oraz ułatwienie dalszych inwestycji w przyspieszenie przekształcania Citrix w biznes oparty na chmurze oraz w obszarach wysokiego wzrostu, takich jak bezpieczeństwo danych czy usługi analityczne.

“David to osoba, która pracuje i zna firmę od wielu lat, co sprawia że mamy do niego pełne zaufanie”. – powiedział Robert Calderoni, przewodniczący Rady Dyrektorów. „Uważamy, że przyspieszenie naszej transformacji w chmurze sprawi, że firma osiągnie jeszcze większy sukces w najbliższych latach, jednocześnie podnosząc swoją wartość dla akcjonariuszy. Mamy odpowiedni zespół, aby zrealizować tę wizję.” Jednocześnie p. Calderoni dodał - „W imieniu firmy chciałbym podziękować p. Kirillowi za jego pracę na rzecz Citrix. Postęp, jaki osiągnęliśmy pod jego kierownictwem sprawił, że Citrix jest w doskonałej pozycji przed kolejnym etapem transformacji".

David Henshall powiedział – “Mamy wielu utalentowanych pracowników i jestem naprawdę zaszczycony, że będę mógł pokierować firmą w jej nowym etapie rozwoju. Dysponujemy ofertą świetnych produktów i usług, na których codziennie polega wielu naszych klientów i partnerów tworząc środowiska pracy, spełniające współczesne potrzeby pracowników. Będziemy kontynuować naszą pracę w tym zakresie i jednocześnie wzmacniać naszą markę. Pragniemy również wykorzystać dużą wiedzę Boba w prowadzeniu firm tworzących oprogramowanie w trakcie przejścia naszego modelu biznesowego do chmury i świadczenia usług na zasadzie subskrypcji.”

Wraz ze zmianą na stanowisku CEO p. Mark M. Coyle, dotychczasowy starszy wiceprezes ds. finansów objął stanowisko tymczasowego CFO. Citrix zaangażował również firmę rekrutacyjną, która ma zająć się procesem rekrutacji odpowiedniego kandydata na stałe na to stanowisko. Pod uwagę będą brani nie tylko kandydaci dostępni na rynku zewnętrznym, ale także osoby z wewnątrz firmy.

Powołano również komitet ds. operacyjnych i kapitałowych, który będzie współpracował z kierownictwem firmy i doradzał Radzie Dyrektorów w zakresie przeglądu możliwości zwiększenia marży i zwrotu kapitału dla akcjonariuszy. Będzie on działał pod wspólnym kierownictwem Roberta Calderoniego (przewodniczącego rady) i Davida Henshalla (CEO) oraz dyrektorów Jessiego Cohna i Petera J. Sacripantiego.

Potwierdzenie wytycznych, dotyczących drugiego kwartału br.

Citrix potwierdził wytyczne dotyczące drugiego kwartału 2017 zakończonego 30 czerwca 2017 r. Przychody za kwartał powinny być zgodne z przewidywanymi i wynieść od 685 mln do 695 mln USD, wraz z silnym popytem ze strony klientów na rozwiązania oparte na modelu subskrypcji.

Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma również być na oczekiwanym poziomie i wynieść od 0,70 do 0,74 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 0,97 do 1,00 USD. Zysk ten nie zawiera kosztów związanych z wynagrodzeniami w akcjach, amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz konsekwencjami podatkowymi tych pozycji.

Powyższe stwierdzenia opierają się na wstępnym przeglądzie działań za drugi kwartał i mogą podlegać zmianom w oparciu o pełne dane, przez co rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności i upraszczamy zdolność działów IT organizacji do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. W 2016 roku przychody firmy wyniosły 3,42 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.