Jan

272017

Citrix ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2016 rok

Kwartalne przychody na poziomie 908 mln USD Roczne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej na poziomie 1,12 miliarda USD

SANTA CLARA, Kalifornia – 27 Stycznia 2017 — Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2016 rok.

Wyniki finansowe

W czwartym kwartale 2016 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 908 milionów USD, co stanowi mniej niż 1 procent wzrostu w porównaniu do 905 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Przychody firmy w skali całego 2016 roku wyniosły 3,42 miliarda USD, w porównaniu do 3,28 miliarda USD w 2015 roku, co stanowi wzrost o 4 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za czwarty kwartał 2016 roku wyniósł 200 milionów USD lub 1,26 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 131 milionów USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2016 roku i 2015 obejmują 10 mln USD i 6 mln USD kosztów wydzielenia działalności biznesowej produktów GoTo oraz fuzji z firmą LogMeIn.

Przychody netto za czwarty kwartał 2016 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 12 milionów USD, lub 0,08 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2016 na badania i rozwój. Przychody netto za czwarty kwartał 2015 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 25 milionów USD, lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2015 na badania i rozwój i zmiany w dochodach pomiędzy USA a operacjami zagranicznymi związanymi z utratą wartości niektórych aktywów niematerialnych i prawnych. Zysk netto z czwartego kwartału 2015 roku zawierał również odpisy w wysokości około 58 mln USD związane z amortyzacją pewnych wartości niematerialnych i prawnych produktów oraz innych wartości niematerialnych. Ponadto zysk netto zawiera koszty restrukturyzacji w wysokości 38 mln USD związane z odprawami i zamykaniem oddziałów.

W skali całego 2016 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 536 milionów USD lub 3,41 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 319 milionów USD lub 1,99 USD na rozwodnioną akcję w 2015 roku. Wyniki GAAP za 2016 rok obejmują koszty restrukturyzacji w wysokości 71 mln USD na odprawy i zamknięcia oddziałów i 57 mln USD na koszty wydzielenia działalności biznesowej produktów GoTo oraz fuzji z firmą LogMeIn. Wyniki za rok 2015 zawierają odpisy w wysokości 123 mln USD związane z amortyzacją pewnych wartości niematerialnych i prawnych produktów oraz innych wartości niematerialnych. Zysk netto za 2015 rok zawiera również koszty restrukturyzacji w wysokości 100 mln USD związane z odprawami i zamykaniem oddziałów.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Zysk netto za czwarty kwartał 2016 roku wyniósł 255 milionów USD lub 1,61 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 259 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku. Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP za czwarty kwartał 2015 roku obejmują 25 mln USD korzyści podatkowych netto lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję. Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP za czwarty kwartał 2016 i 2015 rok nie obejmują kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Zysk netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP za 2016 rok wyniósł 835 milionów USD lub 5,32 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 695 milionów USD lub 4,34 USD na rozwodnioną akcję w 2015 roku. Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP za 2015 rok obejmują 21 mln USD korzyści podatkowych netto lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję. Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP za 2016 i 2015 rok nie obejmują kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych, kosztów wydzielenia ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk netto za 2015 rok nie obejmuje kosztów pozwu patentowego oraz jego konsekwencji podatkowych.

Dodatkowo wraz z kwartalnymi wynikami finansowymi Citrix ogłosił, że Zarząd spółki zatwierdził dodatkowy wykup akcji za kwotę 500 mln USD. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 około 900 mln USD pozostawało w akcjach do wykupu.

Podsumowanie wyników finansowych za czwarty kwartał 2016

W porównaniu do wyników z czwartego kwartału 2015 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 9 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 8 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 4 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje spadły o 8 procent;
 • Przychody netto w Ameryce spadły o 1 procent, w regionie EMEA spadły o mniej niż 1 procent, a w regionie Pacyfiku wzrosły o mniej niż 1 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 1,81 mld USD na dzień 31 grudnia 2016 roku w porównaniu z 1,65 mld USD na dzień 31 grudnia 2015 roku, co oznacza wzrost o 9 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 259 mln USD za czwarty kwartał 2016 roku w porównaniu z 282 mln USD za czarty kwartał 2015 roku.
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 25 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 35 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wydzielenia działalności GoTo, fuzji z LogMeIn a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.

Wyniki finansowe za pełny 2016 rok

W porównaniu do wyników za 2015 rok:

Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;

 • Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 4 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług serwisowych w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje spadły o 11 procent;
 • Przychody netto w Ameryce wzrosły o 8 procent, w regionie EMEA spadły o 1 procent, a w regionie Pacyfiku spadły o 4 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,12 mld USD, w porównaniu 1,03 mld USD w roku ubiegłym;
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 19 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 31 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wydzielenia działalności GoTo, fuzji z LogMeIn a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.
 • Firma odkupiła 1,3 mln akcji po średniej cenie 75,87 USD.

Zakończenie wydzielenia biznesu GoTo i jego fuzja

Finalizacja wcześniej zapowiedzianego wydzielenia oraz połączenia biznesu GoTo z LogMeIn jest przewidziana na dzień 31stycznia 2017 roku z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich pozostałych, określonych w umowie warunków.

Perspektywy finansowe na 2017 rok

Z wyłączeniem działalności GoTo firma oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za rok obrachunkowy 2017, który zakończy się 31 grudnia br.:

 • Przychód netto ma wynieść od 2,81 do 2,84 mld USD
 • Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 2,49 do 2,74 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,60 do 4,65 USD z wyłączeniem: 0,35 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 1,03 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,22 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,33 USD związanych z kosztami wydzielenia działalności GoTo, 0,16 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,23 – 0,53 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada również wyłączenie 0,30 USD związanych z niektórymi kosztami podatkowymi, które zostaną poniesione w związku z wydzieleniem działalności GoTo.

Perspektywy finansowe na pierwszy kwartał 2017 roku

Z wyłączeniem działalności GoTo firma oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za pierwszy kwartał 2017, który zakończy się 31 marca br.:

 • Przychód netto ma wynieść od 655 do 665 mln USD
 • Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,02 do 0,03 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 0,93 do 0,95 USD z wyłączeniem: 0,09 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,24 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,05 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,28 USD związanych z kosztami wydzielenia działalności GoTo, 0,04 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,06 – 0,09 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada również wyłączenie 0,29 USD związanych z niektórymi kosztami podatkowymi, które zostaną poniesione w związku z wydzieleniem działalności GoTo.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem: www.citrix.com/news/announcements/jan-2017/citrix-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-financial-results.html

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji, w których pracują. Tworzone przez spółkę technologie powodują, że aplikacje i dane są bezpieczne i łatwo dostępne, pozwalając ludziom na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Citrix w swojej ofercie posiada pełne portfolio rozwiązań z zakresu Workspace-as-a-Service (miejsca pracy jako usługi), dostarczania aplikacji, wirtualizacji, mobilności, współdzielenia plików oraz rozwiązań sieciowych, które pozwalają działom IT zabezpieczyć kluczowe systemy tak, aby były one dostępne dla użytkowników zarówno poprzez chmurę, jak i w środowisku on-premise, z dowolnego urządzenia oraz wykorzystywanego połączenia sieciowego. W 2015 roku przychody firmy wyniosły 3,28 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl .