Jan

162015

Citrix wprowadza nowości w programie partnerskim

Program ma zapewnić partnerom nowe możliwości rozwoju, większą rentowność oraz pomóc wyróżnić się poprzez specjalizację

SANTA CLARA, Kalifornia – 16 Stycznia, 2015 - Citrix wprowadził zmiany w programie partnerskim, które mają pomóc partnerom w pełni wykorzystać rozszerzającą się ofertę rozwiązań Citrix. W ramach programu Citrix Solution Advisor (CSA) partnerzy będą mogli uzyskać szybszy wzrost przychodów poprzez inwestycję w specjalizacje technologiczne, które zróżnicują ich możliwości i jednocześnie zagwarantują klientom maksimum korzyści z zakupu rozwiązań Citrix. Program zaoferuje niemal 9 tysiącom partnerów CSA na całym świecie uproszczoną certyfikację, skorygowane wymagania w zakresie poziomu przychodów oraz nowe korzyści i instrumenty motywacyjne. Specjalizacje Citrix, które stanową podstawę nowego programu Citrix będą kwalifikować, promować, rekomendować i nagradzać partnerów za potwierdzone kompetencje techniczne, zdolności sprzedażowe oraz świadczenie usług na rzecz klientów. Program specjalizacji składa się ze ścieżek, które umożliwiają partnerom samodzielny wybór kategorii technicznych, które najlepiej odzwierciedlają ich bieżący model biznesowy, a następnie dodawanie kolejnych kompetencji w miarę rozwoju działalności. Każda ścieżka umożliwia partnerom nabycie specjalistycznej wiedzy oraz poznanie najlepszych praktyk, które pomogą we wdrażaniu rozwiązań Citrix, w takich obszarach jak wirtualizacja, zarządzanie mobilnością oraz łączność sieciowa.

Nowości w programie CSA stanowią podstawę nowego planu rozwoju partnerów Citrix (Citrix Partner Growth Plan), który ma pomóc partnerom CSA w uzyskaniu znacznego wzrostu przychodów rok do roku. Plan obejmuje trzy dodatkowe filary, w tym współpracę terenową z partnerami, ukierunkowane wsparcie partnerów w całym cyklu użytkowania rozwiązań przez klientów, a także generowanie popytu za pośrednictwem wielokanałowych kampanii marketingowych. Ponadto Citrix skupi się na bardziej dynamicznej współpracy między swoim zespołami a partnerami, koordynując zasoby sprzedażowe do wykorzystywania okazji w określonych segmentach klientów oraz prostszego i szybszego aprobowania instrumentów motywacyjnych.

Kluczem do wysokiej efektywności partnerów jest odpowiednie wsparcie ze strony producenta, dlatego też Citrix wprowadzi nowe narzędzia, zasoby i programy. Te dodatkowe inwestycje mają zmaksymalizować skuteczność partnerów na każdym etapie cyklu sprzedaży i świadczenia usług dla klientów, od rozwoju umiejętności technicznych do realizacji sprzedaży i pomyślnego wdrażania rozwiązań.

Firma dąży do pogłębienia i rozszerzenia gamy zintegrowanych rozwiązań z zakresu aplikacji, desktopów, danych i współpracy, które dostarcza społeczność partnerów, i uważa, że partnerzy CSA odegrają kluczową rolę w generowaniu popytu i pozyskiwaniu nowych klientów. Aby zwiększyć możliwości marketingowe partnerów, Citrix pomoże im identyfikować okazje do rozwoju na docelowych rynkach oraz lepiej planować i realizować wielokanałowe kampanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform marketingowych.

Plan rozwoju partnerów ruszył 13 stycznia br., nowości w programie CSA i specjalizacje są także dostępne. Pozostałe trzy filary będą strategicznie wprowadzane w ciągu następnych 12 miesięcy.

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą oferującą różnorodne formy pracy mobilnej, dzięki wykorzystaniu wirtualizacji, akceleracji sieci, a także rozwiązań chmurowych. Produkty oferowane przez Citrix zwiększają wartość firmowej mobilności poprzez zapewnienie bezpiecznych, spersonalizowanych środowisk pracy, w ramach których użytkownicy mają stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych i narzędzi komunikacji, z dowolnego miejsca, urządzenia, sieci czy chmury. W 2013 roku przychody firmy wyniosły 2,9 miliarda dolarów, a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl      

###

©2015 Citrix Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Citrix to znak towarowy Citrix Systems, Inc. i (lub) firm zależnych, które mogą być zastrzeżone w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.
Wprowadzenie specjalizacji do programu Citrix Solution Advisor jest naturalnym i dobrze przemyślanym krokiem w stosunku do programu partnerskiego Citrix. Doświadczenie IDC pokazuje, że program jest przemyślany, dobrze zorganizowany i przedstawia w jasny sposób korzyści dla partnerów. Dodanie specjalizacji opartych na tych samych jasnych regułach umożliwi partnerom odpowiedni rozwój i określenie własnej pozycji w całym ekosystemie.
- Steve White

Dyrektor Programowy odpowiedzialny za kanał partnerski i sojusze w IDC

Dołącz do nas