Oct

242014

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014

SANTA CLARA, Kalifornia: 24 października 2014 - Citrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku, zakończony 30 września 2014.

Wyniki finansowe:

W trzecim kwartale 2014 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 759 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent, w porównaniu do 713 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2013 roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP.

Zysk netto za trzeci kwartał 2014 roku wyniósł 48 milionów USD lub 0,29 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 77 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki za trzeci kwartał 2014 obejmują opłatę w wysokości około 21 milionów USD dotyczącą wcześniej ujawnionego pozwu patentowego, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 3 mln USD oraz kosztów odpraw poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do strategicznych inicjatyw firmy.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP.

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale br. 125 milionów USD lub 0,75 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 132 milionów USD lub 0,70 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie zawiera kosztów związanych z amortyzacją wierzytelności ujawnionego pozwu patentowego oraz realizowanego w pierwszym kwartale tego roku programu restrukturyzacji a także skutków podatkowych tych działań.

“Cieszę się z rezultatów, które osiągnęliśmy w trzecim kwartale tego roku,” powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny w Citrix. “Wykonaliśmy pracę w wielu ważnych obszarach: wprowadziliśmy nowe wersje naszych produktów, dokonaliśmy nowych inwestycji w rynek i zawiązaliśmy nowe inicjatywy partnerskie, a wszystko to przy zachowaniu koncentracji na poprawie rentowności."

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2014 roku.

W porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania spadły o 4 procent;
 • Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 9 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 25 procent;
 • Przychody w regionie EMEA wzrosły o 8 procent, w Ameryce o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 4 procent;
 • Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD na dzień 30 września br., w porównaniu z kwotą 1,27 miliarda USD z 30 września 2013 roku, co stanowi wzrost o 11 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 164 miliony USD, w porównaniu do 223 milionów USD z trzeciego kwartału ub. roku;
 • Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
 • Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 8 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 21 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z ujawnionym pozwem patentowym oraz kosztów związanych z programem restrukturyzacyjnym.
 • W tym okresie firma wykupiła 1,5 miliona akcji przy średniej cenie 69.48 USD;

Perspektywy finansowe na pełny 2014

 • Citrix oczekuje, że przychody netto firmy ukształtują się na poziomie od 3,13 miliarda USD do 3,14 miliarda USD;
 • Rozwodniony zysk na akcję, liczony zgodnie z zasadami GAAP jest przewidziany na poziomie od 1,57 do 1,58 USD. Niezgodny z zasadami GAAP ma ukształtować się na poziomie od 3,22 do 3,25 USD.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić.

Pełne wyniki finansowe w j. angielskim można znaleźć na: http://www.citrix.com.pl/news/financial-releases/oct-2014/citrix-reports-third-quarter-financial-results.html

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą oferującą różnorodne formy pracy mobilnej, dzięki wykorzystaniu wirtualizacji, akceleracji sieci, a także rozwiązań chmurowych. Produkty oferowane przez Citrix zwiększają wartość firmowej mobilności poprzez zapewnienie bezpiecznych, spersonalizowanych środowisk pracy, w ramach których użytkownicy mają stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych i narzędzi komunikacji, z dowolnego miejsca, urządzenia, sieci czy chmury. W tym roku Citrix obchodzi swoje 25-lecie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które upraszczają IT oraz zwiększają produktywność użytkowników. W 2013 roku przychody firmy wyniosły 2,9 miliarda dolarów, a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl     

Kontakt dla prasy

Agnieszka Łukasiak
Communication Manager Poland, Citrix Systems
Kom: 48 503 173 656
E-mail: agnieszka.lukasiak@citrix.com