Feb

52016

Citrix ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2015 rok

SANTA CLARA, Kalifornia: 5 luty 2016 – Citrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2015 rok. Wyniki finansowe W czwartym kwartale 2015 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 905 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 851 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Roczne przychody firmy w skali całego 2015 roku wyniosły 3,28 miliarda USD, w porównaniu do 3,14 miliarda USD w 2014 roku, stanowi wzrost o 4 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za czwarty kwartał 2015 roku wyniósł 131 milionów USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2014 roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2015 obejmują odpisy 58 milionów USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty związane z programem restrukturyzacyjnym oraz 6 mln USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo. Przychody netto za czwarty kwartał 2015 obejmują również korzyści podatkowe netto w wysokości 25 milionów USD, lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2015 na badania i rozwój.

W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 319 milionów USD lub 1,99 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Wyniki GAAP za 2015 rok obejmują odpisy w wysokości 123 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 100 milionów USD. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP w czwartym kwartale 2015 r. wyniósł 259 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 r. obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2015 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto Non-GAAP za czwarty kwartał 2015 nie obejmuje również kosztów związanych z wyłączeniem produktów GoTo. W skali całego 2015 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 695 milionów USD lub 4,34 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję w 2014 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2016 i 2014 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, jaki kosztów związanych z wydzieleniem GoTo.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2015 rok

W porównaniu do wyników za pełny 2014 rok:

  • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
  • Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
  • Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 7 procent;
  • Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 16 procent;
  • Przychody w regionie EMEA wzrosły o 1 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 7 procent;
  • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,03 mld USD, w porównaniu do 846 milionów USD w 2014 roku;
  • Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 81 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
  • Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 11 procent, bez zasad GAAP 26 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów programu restrukturyzacyjnego i wydzielenia GoTo;
  • Spółka otrzymała 11,4 miliona akcji z wykupu po średniej cenie 70,38 USD za akcję.

Pełne wyniki finansowe w j. angielskim można znaleźć na:
www.citrix.com.pl/news/announcements/jan-2016/citrix-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-financial-results.html

# # #

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2015 roku przychody firmy wyniosły 3,28 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl.