Feb

172015

Nowy raport Citrix ukazuje globalne trendy dla firmowej mobilności oraz zachowań klientów końcowych

SANTA CLARA, Kalifornia – 17 luty 2015 – Citrix opublikował najnowszy raport Citrix Mobile Analytics za pierwszą połowę 2015 roku. Po raz pierwszy raport obejmuje zarówno najważniejsze trendy wśród abonentów mobilnych oraz trendy w zakresie biznesowej mobilności, opierając się na globalnych danych operatorów sieci komórkowych oraz danych
z przedsiębiorstw. Raport zapewnia wgląd w trendy i zachowania konsumentów, firm oraz operatorów mobilnych w przekroju całego mobilnego ekosystemu. Oto jego kluczowe wnioski:

iPhone 6 Plus generuje dwa razy więcej danych niż iPhone 6

Mobilni abonenci, którzy korzystają z telefonów iPhone 6 Plus wykorzystują dwa razy więcej danych niż użytkownicy iPhone 6. Różnica ta wynika z oglądania większej ilości plików wideo na ekranie większego telefonu. Zarówno abonenci jak i firmowe działy IT powinny być świadome, w jaki sposób urządzenia mobilne, takie jak phablety wpływają na koszty transferu danych mobilnych oraz budżet firmy.

Mobilny standard pracy użytkowników definiowany przez wideo.

W ślad za rosnącą konsumpcją mobilnych danych, doświadczenia użytkowników są coraz częściej powiązane z odtwarzaniem treści wideo. By zobrazować tę tezę warto przytoczyć, iż pięć gier mobilnych plasujących się na pierwszych miejscach według ilości transferu danych, wykorzystuje wideo – z kolei w pierwszym kwartale 2014 były to dwie gry. Ponadto, mobilne treści wideo, związane ze sportem wzrosły ponad dwukrotnie, z 21 procent w trzecim kwartale 2014 do 50 procent w pierwszym kwartale 2015 roku. Treści wideo stają się wszechobecne
w urządzeniach mobilnych, a co za tym idzie ich optymalizacja staje się kluczowa, zarówno
z punktu widzenia komfortu pracy użytkowników końcowych jak i budżetów przedsiębiorstw.

Ilość urządzeń mobilnych wykorzystywanych w biznesie niemal podwoiła się

Ilość urządzeń mobilnych wykorzystywanych w biznesie rośnie o 72 procent rok do roku. Pojawiają się również nowe regionalne trendy: iOS pozostaje dominującym mobilnym systemem operacyjnym, stosowanym w firmach, z udziałem na poziomie 64 procent w skali światowej, Android zyskuje popularność w Azji, a system mobilny Windows jest ponad dwukrotnie bardziej popularny w regionie EMEA (16 procent) w stosunku do rynku Ameryki Północnej (7 procent). Głębsza analiza pokazuje również, że wykorzystanie mobilnych systemów operacyjnych zależy od branży: od 71 procent zarządzanych urządzeń mobilnych w sektorze finansowym z systemem operacyjnym iOS po 39 procent zarządzanych urządzeń mobilnych opartych na systemie Android w opiece zdrowotnej. Ponadto, ostatnie wnioski z badania pokazują istnienie w firmach zarówno białych jak i czarnych list aplikacji, uwzględniających wyniki w zakresie wydajności, co świadczy o coraz większej złożoności w zakresie wdrażania i zarządzania mobilnością.

Chris Fleck, Wiceprezes Citrix odpowiedzialny za rynek rozwiązań mobilnych
i partnerstw globalnych

"Granica pomiędzy mobilnością osobistą a biznesową wciąż ulega rozmyciu, gdyż coraz więcej osób wykorzystuje te same urządzenia mobilne w różnych sferach swojego życia. Tym samym nie jest możliwe sztuczne utrzymanie tych granic. Wgląd w najnowsze preferencje, potrzeby
i zachowania użytkowników uzyskane dzięki raportowi Mobile Analytics ukazuje kierunek potencjalnych pułapek, a także szans dla operatorów mobilnych oraz działów IT firm w zakresie dostarczania odpowiedniego, mobilnego standardu pracy jakiego oczekują użytkownicy.”

Metodologia

Raport Citrix Mobile Analytics opracowano na podstawie anonimowych informacji, zgromadzonych zarówno od mobilnych subskrybentów oraz firmowych działów biznesowych odpowiedzialnych za mobilność, którzy są klientami Citrix. Źródła danych obejmują rozwiązanie do raportowania ruchu Citrix ByteMobile® i rozwiązanie do zarządzania firmową mobilnością Citrix XenMobile®.

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl      

###

© 2015 Citrix Systems, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Citrix®, XenMobile and ByteMobile to znaki towarowe Citrix Systems, Inc. i (lub) firm zależnych, które mogą być zastrzeżone w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.