Dec

132017

Citrix förutspår viktigaste IT-trenderna 2018

Snart är det dags för ett nytt år som enligt IT-företaget Citrix blir ett av de viktigaste inom digitaliseringen hittills. Hybrida molntjänster, IoT på arbetsplatser, AI-driven IT-säkerhet och sofistikerade cyberhot kommer att driva utvecklingen under nästa år. Citrix listar de sex dominerande trenderna för 2018:

Röststyrda enheter och maskininlärning
Enligt Citrix kommer nästa års stora tekniska innovation vara röststyrda enheter som tillsammans med maskininlärning blir ett effektivt verktyg för att interagera med komplex data. Kombinationen kommer att vara mer kraftfull än virtual, augmented eller mixed reality och kan revolutionera hur vi jobbar i dag.

AI-driven IT-säkerhet på företagen
Nya analysverktyg kommer att leda till effektivare arbetsprocesser och ökad produktivitet på företagen. Samtidigt som IT-säkerheten ökar, förbättras användarupplevelsen för medarbetare. Genom AI-liknande analysverktyg kan företagen analysera anställdas standardbeteenden för att hitta avvikelser som de sedan tillämpar säkerhetskontroller på. I framtiden kommer även säkerhetstekniker bli både smartare och mer användarfokuserade, såsom automatiserade ID-kontroller genom maskinlärning och AI.

AI blir ett viktigt verktyg inom sjukvården
Utvecklingen inom AI kommer att spela en avgörande roll inom vården i framtiden. Utöver aggregering och djupanalyser på samlad patientdata i en enda patientjournal, kommer de nya teknikerna även vara viktiga för att optimera arbetsflöden inom sluten och öppen patientvård. AI och analys kommer även att leda till ökad förståelse för patienterna och vårdgivarna, och en mer personligt anpassad vård.

AI ökar medarbetarnas produktivitet
Företag som vill effektivisera processer och arbetssätt kommer att kunna ta hjälp av AI. De kan exempelvis genom AI analysera och spåra medarbetarnas arbetsuppgifter och på så sätt tillgängliggöra data för dem på deras digitala arbetsplatser – så de kan börja där de slutade nästa arbetsdag.

2018 går vi verkligen över till hybrida molntjänster
Debatten om offentliga kontra privata moln har pågått länge men enligt många experter är hybrida molnmodeller framtiden. Många ledande företag i dag har kvar vissa IT-processer internt och flyttar andra processer till Infrastructure-as-a-Service (IaaS) eller Software-as-a-Service (SaaS). För företag som jobbar med hybrida molnmodeller blir säkra men flexibla nätverk som kan hantera olika typer av anslutningar ännu viktigare.

IoT på arbetsplatser
IoT blir ett allt viktigare verktyg i att förbättra arbetsplatser. Företagen kommer att börja inse värdet av IoT för att optimera arbetsförhållanden. Genom IoT kan de exempelvis mäta luftkvalitet på arbetsplatsen och hur det påverkar medarbetarnas kognitiva förmåga till hur vi optimerar användningen av mötes- och konferensrum. 2018 blir året då företag verkligen börjar se värdet i IoT på arbetsplatsen och hur uppkopplade enheter kan hjälpa till med allt från kognitiv och mental hälsa till effektivitet och produktivitet.

För mer information och kontakt med lokal företrädare för Citrix, vänligen kontakta:
Tamara Samadi, PR-konsult på Spotlight PR, 073 70 17 800, tamara.samadi@spotlightpr.se

Om Citrix

Citrix (NASDAQ: CTXS) vill skapa en värld där människor, organisationer och saker är säkert anslutna och tillgängliga för att göra det extraordinära möjligt. Vi hjälper kunder att skapa en framtidens arbete genom att tillhandahålla de mest omfattande säkra digitala arbetsytorna som förenar appar, data och tjänster som människor behöver för att vara produktiva samt förenkla informationsteknikens förmåga att anamma och hantera komplexa molnmiljöer. Citrix lösningar används av mer än 400 000 organisationer inklusive 99 procent av Fortune 100-företag och 98 procent av Fortune 500-företag. Läs mer på www.citrix.com