Dec

182015

2016'da Teknoloji Dünyasında Bu Trendler Bizi Bekliyor

Dijitalleşme dalgası gittikçe daha büyük daireler çizmeye başladı ve 2016 yılında şirketlere yeni hareket getirecek. İşyeri yeni teknolojiler sayesinde daha akıllı hale gelecektir; veri analizleri müşteri bağlantılarını güçlendirecek ve nesnelerin interneti yeni sektörlere girecektir.

Dijitalleşme dalgası gittikçe daha büyük daireler çizmeye başladı ve 2016 yılında şirketlere yeni hareket getirecek. İşyeri yeni teknolojiler sayesinde daha "akıllı" hale gelecektir; veri analizleri müşteri bağlantılarını güçlendirecek ve nesnelerin interneti yeni sektörlere girecektir. 

İstanbul – 17.Aralık.2015 Bazı trendler daha bugünden geniş anlamda kabul gördü. Diğerleri ise ancak 2016 yılında tam olarak yerini alacaktır. Citrix gelecek yılda en çok hareketin görüleceği gelişmeleri, şirketleri ve kullanıcıları kısaca gözden geçirmektedir

Hibrit bulut yol alıyor

2016 yılı hibrit bulutun yılı olacaktır. Bugüne kadar birçok firma bulut kullanımıyla ilgili endişelere sahipti. Özellikle de bulutun güvenliği ve güvenilirliği açısından çekinceler vardı. Ayrıca birçok şirket içi veya yasal düzenlemeler engel teşkil ediyordu. Bu şartlar hibrit bulutun zaferini sağlamaktadır: Bu şekilde şirketler ihtiyaca göre kendi lokal BT veya bulut altyapılarını kendi amaçları için kullanabilirler. Günümüzde sistem yapısının karmaşıklığı da artmaktadır. Bu sebeple şirketler hem lokal hem de bulut altyapılarını standart ve anlaşılır biçimde yönetebilecek konumda olmalıdır. Bunun için şu anda çeşitli altyapı servis çözümleri (IaaS) devrededir, bunlar yönetimi çok daha kolaylaştırmaktadır. Sonuç: Şirketler 2016 yılında çoklu bulut modellerini uygulamak ve yönetmek için tüm gerekli araçlara sahip olacaktır. CIO'lar kendileri için uygun bulutu özel olarak oluşturabilir ve bunları standart ve güvenli şekilde yönetebilir. 

Geleceğin işyeri şekilleniyor

Gelecek yıl dijitalleşme trendi mevcut çalışma modelleri konusundaki ezberleri bozacaktır. BT birimlerine mevcut ağları, sanallaştırmayı ve cihaz yatırımlarını son kullanıcılar için anlamlı şekilde birleştirmek gibi büyük görevler düşüyor. Ancak bu şekilde çalışanlar her yerde ve her zaman gerekli bilgi ve uygulamalara ulaşabilirler, üstelik BT güvenliğini veya yasal düzenlemelere aykırı düşmeyi riske atmadan. Dijital işyerinin önemini bilen şirketler işlerini çok daha verimli hale getirebilir. Gerçek bir işyeri dönüşümünden ancak ofis binaları, teknoloji ve çalışanların ihtiyaçları uyumlu hale getirildiği zaman söz edilebilir. Bu şekilde esnek, ortak çalışmaya dayalı iş yapıları oluşur ve bunlara yenilikler de eklenebilir. Ancak bu, iş akışının optimizasyonunu, eski ofis yapılarının yeni tasarımını ve personelin yeni konseptlere uymasını gerektirmektedir.

Veri analizleri için yeni tasarım

2016'da yeni gelişen veri analiz teknolojileri müşterileri daha çok kendilerine bağlamaları ve yeni satış kanalları oluşturmaları için firmalara daha fazla yardımcı olacaktır. Bu teknoloji, hem B2B hem de B2C alanında sadece büyük şirketler tarafından değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli firmalarca da yoğun olarak kullanılmaktadır. Olası müşteri artışı veya müşteri kaybının önlenmesi sorgulanabilecektir. Ayrıca yeni Up-Cross satış olanakları soruşturulacak ve müşterileri uzun vadeli bağlama fırsatları araştırılacaktır. Çok önemli: Veri analizleri, müşterilerin teklif edilen ürünlerden en iyi şekilde faydalanabilmelerini sağlamaktadır. Buna paralel, "Tasarım Düşüncesi" elde edilen bilgiler için daha derin bir anlayış geliştirmeye  yardımcı olacaktır.  Veri ve tasarım bağlantısı firmalara gelecek yıl yeni imkânlar getirecektir: Çözümler daha çok, kullanıcı odaklı olacaktır.

Nesnelerin interneti için daha fazla potansiyel

Nesnelerin interneti konusu 2016 yılının da trend konusu kalacaktır. Bu yaklaşım birçok şirkette yeni itici güç olacaktır. Nesnelerin ağlandırılması çeşitli sektörler için enteresandır. Örneğin sağlık alanında: Bluetooth termometre ve EKG'ler örneğin elektronik medikal kayıtlar (Electronic-Medical-Records-System) ile birleştirilebilir. Bu şekilde hayati değerleri kontrol etmek için zamandan tasarruf edilerek verimlilik artırılacaktır: Yeni kaynaklar hastaların başka yerde de yararına kullanılabilir. 

Ağlandırılmış ofis de önümüzdeki yıl IoT'den faydalanacaktır. Gittikçe daha çok firma klasik ofislerini akıllı işyerlerine dönüştürmektedir: Meslektaşlar arasındaki işbirliği artırılacak ve büro mekânlarının yükü azalacaktır. Nesnelerin interneti örneğin toplantı odalarının otomatik olarak tahsis edilmesi veya iş süreçlerinin mutabakatı için kullanılabilir.

Şirkette daha fazla yenilikçi güç için DevOps ve AppOps

Pazarların mevcut dinamiği BT sorumlularını, yeni uygulamaları eskisinden çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde sunmaya zorlamaktadır. Ancak bu şekilde şirketler, personelinin şirket büyümesini desteklemek için her türlü uygulamayı ve veriyi temin edebilmesini sağlayabilir. Bu nedenle 2016 yılında DevOps'lar (geliştirme operasyonları) daha çok kullanılacaktır. Bunlar, uygulamaların yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda BT departmanları yeni iş hedeflerine daha hızlı ve daha iyi tepki verebilecektir. 

DevOps'lar BT birimi ve yazılım geliştirme arasında bir köprü kurmaktadır. Yenilikler çok daha hızlı hayata geçirilmektedir. Ayrıca şirketler yeni uygulamaları hızlı ve kolayca tahsis edebilmek için bir çözüm yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. Bunun için de AppOps (uygulama operasyonları) yardımcı olmaktadır: Bunlar uygulamaların kullanılmasını ve yönetilmesini optimize ederek otomatikleştirmektedir. Bu sayede BT sorumluları firmanın kendi ve SaaS esaslı uygulamalarını çok daha kolay ve güvenli tahsis edebilir ve yönetebilir. DevOps ve AppOps'un birleşik potansiyeli ile firmalar çok daha hızlı hamle yapabilir ve yeni müşteri taleplerine çok daha esnek şekillerde tepki verebilir. 

Citrix Hakkında

Citrix (NASDAQ:CTXS), kurum ve çalışanlarının daha iyi çalışması için yeni yollar açmak amacıyla sanallaştırma, mobilite yönetimi, ağ bağlantıları ve SaaS çözümlerini bir araya getirerek yazılım tanımlı iş yerine geçişe öncülük eder. Citrix çözümleri, insanlara uygulamalar, masaüstleri, veriler ve haberleşmeye her cihazdan, her ağ ve bulut üzerinde anında erişim olanağı sağlayan güvenli mobil iş alanları aracılığıyla kurumsal mobiliteyi destekler. 2014 yılında 3,14 milyar $ gelir elde eden Citrix'in çözümleri dünya çapında 400.000'in üzerinde kurum ve 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için: http://tr.citrix.com

Citrix Basın iletişim:
Slavica Simunovic
Kıdemli Kurumsal iletişim Müdürü,
Orta ve Doğu Avrupa
Telefon: +49 (0) 89 444 564 039
slavica.simunovic@citrix.com