Aug

32017

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku

Kwartalne przychody na poziomie 693 milionów USD, wzrost o 3% rok do roku Przychody odroczone na poziomie 1,7 mld USD, co stanowi 13 procent wzrostu rok do roku

FORT LAUDERDALE, Floryda - 3 sierpnia 2017 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku.

Wyniki finansowe

W drugim kwartale 2017 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 693 milionów USD, co stanowi 3 procent wzrostu w porównaniu do 674 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za drugi kwartał 2017 roku wyniósł 109 mln USD lub 0,70 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 106 mln USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk netto za drugi kwartał 2017 roku obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 10 mln USD lub 0,06 USD na rozwodnioną akcję, głównie związane z międzynarodową ustawową transakcją podatkową.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za drugi kwartał 2017 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 158 mln USD lub 1,03 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 157 mln USD lub 1,00 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk netto za drugi kwartał z lat 2017 i 2016 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych, kosztów rozdzielenia ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP odzwierciedla anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających.

"Drugi kwartał pokazał silne nakierowanie naszej transformacji na chmurę z zapotrzebowaniem na platformę Citrix Cloud i rozwiązania oparte na modelu subskrypcji" - powiedział David Henshall, prezes i CEO Citrix. "W rezultacie obserwujemy dwucyfrowy wzrost przychodów odroczonych i polepszenie ogólnych bilansów, co świadczy o ogólnej, wysokiej wartości innowacji, które dostarczamy naszym klientom i partnerom oraz daje nam przekonanie, że możemy odnieść sukces w przyszłości".

Podsumowanie wyników finansowych za drugi kwartał 2017

W porównaniu do wyników finansowych za drugi kwartał 2016:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji spadły o 4 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 27 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 6 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje spadły o 9 procent;
 • Przychody netto w regionie Pacyfiku wzrosły o 10 procent, w regionie EMEA o 6 procent a w Ameryce pozostały na stałym poziomie.
 • Przychody odroczone wynosiły 1,7 mld USD na dzień 30 czerwca 2017 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 30 czerwca 2016 roku, co oznacza wzrost o 13 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 164 mln USD za drugi kwartał 2017 roku, w porównaniu z 194 mln USD za drugi kwartał 2016 roku;
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 18 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 26 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.

Perspektywy finansowe na trzeci kwartał 2017

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników za trzeci kwartał 2017, który zakończy się 30 września br:

 • Przychód netto ma wynieść od 685 do 695 mln USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,68 do 0,70 USD. Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 1,02 do 1,05 USD z wyłączeniem: 0,32 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,11 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,06 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, od 0,03 do 0,04 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz od 0,16 do 0,20 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP odzwierciedla anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających, które nie mogą zostać łatwo wyliczone.

Perspektywy finansowe na 2017 rok

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników za cały rok, który zakończy się 31 grudnia br:

 • Przychód netto ma wynieść od 2,86 do 2,88 mld USD
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,18 do 3,33 USD.
 • Zysk a rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,80 do 4,90 USD z wyłączeniem: 1,39 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,38 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,24 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,10 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,39-0,64 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających i nie obejmuje żadnych dodatkowych skutków związanych z reformą podatkową w USA, których nie można łatwo wyliczyć.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem:https://www.citrix.com/news/announcements/aug-2017/citrix-reports-second-quarter-financial-results.html

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności. Upraszczamy również zdolność działów IT do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500. Więcej na stronie www.citrix.com.pl

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.