Aug

272015

Citrix udostępnia Citrix Workspace Cloud

SANTA CLARA, Kalifornia – 26 sierpnia, 2015 – kilka miesięcy temu na konferencji Synergy Citrix zapowiedział Citrix Workspace Cloud. Platforma chmurowa Citrix Workspace Cloud zwiększa biznesową produktywność poprzez zapewnienie IT szybszego i prostszego sposobu na zarządzanie i bezpieczne dostarczanie danych i aplikacji z infrastruktury chmurowej lub hybrydowej. Obecnie, po wprowadzeniu wersji testowej dla szerokiej grupy partnerów i klientów, Citrix udostępnia pełną wersję Workspace Cloud z kompletnym pakietem usług dla wdrożeń produkcyjnych.

Klienci i partnerzy Citrix testowali rozwiązanie od maja br i dostarczyli informacji zwrotnych, które pozwoliły dostosować je tak, aby zapewniało łatwe w obsłudze i we wdrożeniu usługi oraz w pełni intuicyjny z punktu widzenia użytkownika interfejs. Testy wykazały, że Citrix Workspace Cloud pozwala na szybsze i łatwiejsze wdrożenie wirtualizacji desktopów. W niektórych przypadkach administratorzy byli w stanie stworzyć pełne środowisko wirtualnych desktopów Citrix dla około 50 użytkowników w ciągu kilku minut. Oparta na usługach w chmurze platforma upraszcza proces wdrożenia wirtualnych aplikacjii desktopów eliminując konieczność budowania własnej infrastruktury oraz konfiguracji wirtualnych komponentów.

Większość chmurowych platform usługowych umieszcza dla wygody zarządzanie oraz udostępniane systemy w jednej chmurze, jednocześnie zmuszając IT do utraty kontroli nad ich umiejscowieniem. Citrix Workspace Cloud dzięki unikalnej architekturze pozwala IT na przejęcie kontroli w zakresie umiejscowienia infrastruktury zarządzającej oraz systemów dostarczających desktopy i aplikacje. Ponadto, dzięki funkcjom zarzadzania dostarczanym wprost z chmury, Citrix Workspace Cloud daje partnerom większą elastyczność w zakresie dodawania usług do ich portfolio. Dzięki temu mogą oni szybciej i łatwiej zaprojektować a następnie wdrożyć dedykowane rozwiązania.

Możliwość wyboru przez dział IT pomiędzy infrastrukturą publicznej a prywatnej chmury jest bardzo istotna. Według badania Forrester Research Business Technographics® Global Infrastructure Q3 2014 co najmniej 14 wiodących dostawców chmury dominuje na tym rynku, lecz oferują oni różne korzyści w zakresie uwarunkowań technicznych jak i w aspekcie dostarczania usług. Citrix Workspace Cloud wspiera platformy wszystkich kluczowych dostawców.
Ponad 70 procent ankietowanych użytkowników wersji próbnej Citrix Workspace Cloud zakłada w planach użycie tej platformy do migracji własnych zasobów do chmury oraz wykorzystanie jej do zarządzania systemami zapewniającymi aplikacje i dostęp do danych, które działają w więcej niż jednej chmurze czy infrastrukturze centrum danych. Citrix Workspace Cloud jest dostępny z następującymi pakietami:

  • Wirtualne desktopy: tańszy pakiet, dostępny w cenie 20 USD za miesiąc na użytkownika oferuje IT możliwość bezpiecznego dostarczania każdego rodzaju wirtualnego desktopu na dowolne urządzenie. W przeciwieństwie do innych usług wirtualnych desktopów, pakiet ten oferuje elastyczność dostarczania współdzielonych hostowanych desktopów Windows lub Linux oraz desktopów VDI. Ponadto dostępne są usługi synchronizacji i współdzielenia plików oraz wstępnie zdefiniowane schematy wdrożeniowe. 
  • Wirtualne aplikacje i desktopy: kompleksowy pakiet w cenie 35 USD za miesiąc na użytkownika pozwala IT na bezpieczne i elastyczne dostarczanie aplikacji Windows i Linux, przeglądarek i desktopów na dowolne urządzenie końcowe. Pakiet zawiera również rozbudowane funkcje do projektowania i edycji schematów wdrożeniowych dla wirtualnych aplikacji i desktopów, a także pozwala skutecznie monitorować i zarządzać wdrożeniami oraz usługą synchronizacji i współdzielenia plików. 
  • Zintegrowany pakiet aplikacji i danych: w ramach miesięcznej opłaty 40 USD na użytkownika zawiera wszystkie funkcje pakietu wirtualnych aplikacji i usług desktopowych a także opcje zarządzania urządzeniami i aplikacjami mobilnymi.
  • Zarządzanie cyklem życia: pakiety operacyjne zawierające pełny zestaw funkcji do projektowania i edycji schematów wdrożeniowych aplikacji i desktopów oraz pozwalające skutecznie monitorować i zarządzać wdrożeniami. Pakiet startowy jest dostępny bez opłat dla klientów Citrix, którzy posiadają aktywne usługi konserwacji oprogramowania (Software Maintenance). Inne pakiety zaczynają się od kwoty 2,50 USD za użytkownika, w ramach miesięcznego ekwiwalentu. 

Informacje o firmie Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.