Apr

262018

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Kwartalny przychód na poziomie 697 milionów USD – 5 procentowy wzrost rok do roku Rekordowe przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej na poziomie 358 milionów USD. Wykupiono 8,4 miliona akcji.

FORT LAUDERDALE, Floryda – 26 kwietnia 2018 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku.

“Wyzwania związane z prowadzeniem biznesu są dzisiaj ogromne. Cyfrowa transformacja przynosi organizacjom ogromne potencjalne zyski, ale także kilka problemów związanych z samym przejściem w taki model. Dołączenie do Citrix w czasie, gdy firma migruje ze swoimi rozwiązaniami w chmurę jest ekscytujące, gdyż podejście to pozwala klientom zrobić krok w przód w osiąganiu własnych celów.” - powiedziała Kathleen De Bondt, Wiceprezes Citrix ds. marketingu w EMEA.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2018 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 697 milionów USD, co stanowi 5 procent wzrostu w porównaniu do 663 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł 144 mln USD lub 0,99 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 70 mln USD lub 0,44 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał lat 2018 i 2017 obejmuje odpisy restrukturyzacyjne odpowiednio w wysokości 6 milionów USD i 8 milionów USD za koszty odpraw i koszty zamknięcia obiektów. Ponadto, przychód netto za pierwszy kwartał 2017 roku obejmuje 46 milionów USD opłat związanych ze zmianami w oczekiwaniach spółki, odnośnie uzyskania określonych ulg podatkowych na badania i rozwój, wynikających z wydzielenia działalności GoTo, częściowo zrekompensowanych przez ulgę podatkową w wysokości ok. 18 mln USD od przyjęcia Aktualizacji Standardów Rachunkowości 2016-09 w pierwszym kwartale 2017.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2018 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 184 mln USD lub 1,29 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 152 mln USD lub 0,97 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał lat 2018 i 2017 nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 roku niezgodny z GAAP nie obejmuje również kosztów separacji i skutków podatkowych związanych z tą pozycją oraz opłat związanych ze zmianami w oczekiwaniach spółki, odnośnie uzyskania określonych ulg podatkowych na badania i rozwój, wynikających z wydzielenia działalności GoTo, Dochód netto na akcję rozwodnioną liczony niezgodnie z zasadami GAAP za pierwszy kwartał lat 2018 i 2017 roku odzwierciedla również anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

"W tym kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe i jednocześnie zwiększyliśmy ilość innowacji w naszym portfolio. Nasze przychody z subskrypcji uległy zwiększeniu piąty kwartał z rzędu, a ponadto widzimy również korzyści wynikające z przeniesienia naszego modelu biznesowego "- powiedział David Henshall, prezes i dyrektor generalny Citrix. "Skupiamy się na integracji portfela z inwestycjami w obszarze analityki i chmury, co stawia nas w dobrej pozycji wyjściowej na resztę roku."

Podsumowanie wyników finansowych za pierwszy kwartał

W porównaniu do wyników finansowych za pierwszy kwartał 2017 roku:

 • Przychody z subskrypcji wzrosły o 49 procent;
 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 6 procent;
 • Przychody ze wsparcia i usług wzrosły o 3 procent;
 • Przychody netto wzrosły w regionie EMEA o 7 procent, w Ameryce o 5 procent; a w regionie Pacyfiku spadły o 1 procent;
 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 15 procent;
 • Przychody odroczone wyniosły 1,69 mld USD na dzień 31 marca 2018 w porównaniu z 1,66 mld USD na dzień 31 marca 2017 roku, co oznacza wzrost o 1 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 358 mln USD za pierwszy kwartał 2018, w porównaniu do 292 mln USD za pierwszy kwartał w 2017 roku;
 • Marża brutto liczona z według zasad GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków kosztów wynagrodzeń rozliczanych w akcjach i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z nabytym produktem;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 24 procent. Marża operacyjna liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 32 procent, z wyłączeniem skutków kosztów wynagrodzeń rozliczanych w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów związanych z programami restrukturyzacyjnymi;
 • Firma odkupiła około 8,4 miliona akcji.

Perspektywy finansowe na drugi kwartał 2018

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w drugim kwartale 2018:

 • Przychód netto ma wynieść od 710 do 720 mln USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,72 do 0,76 USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść 1,18 do 1,22 USD, z wyłączeniem 0,11 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,40 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,06 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,01 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz od 0,08 do 0,16 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających i nie obejmuje żadnych dodatkowych skutków związanych z reformą podatkową w USA, których nie można łatwo wyliczyć.

Perspektywy finansowe na 2018 rok

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych za 2018 rok:

 • Przychód netto ma wynieść od 2,88 do 2,91 mld USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,45 do 3,59 USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 5,20 do 5,30 USD, z wyłączeniem 0,44 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 1,51 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,25 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,09 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz od 0,44 do 0,68 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających i nie obejmuje żadnych dodatkowych skutków związanych z reformą podatkową w USA, których nie można łatwo wyliczyć.
 • Ponadto, kierownictwo Citrix zakłada, że marża operacyjna liczona zgodnie z zasadami GAAP wyniesie od 20 do 21 procent, a marża operacyjna liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniesie od 30 do 31 procent, z wyłączeniem: 7 procent związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 2 procent związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz mniej niż procenta na wydatki restrukturyzacyjne.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem: https://www.citrix.com/news/announcements/apr-2018/citrix-reports-first-quarter-financial-results.html

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności. Upraszczamy również zdolność działów IT do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500. Więcej na stronie https://www.citrix.com.pl.

For Citrix Investors

This release contains forward-looking statements that are made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Investors are cautioned that statements in this press release, which are not strictly historical statements, including, without limitation, statements by Citrix's CEO and president, statements contained in the Financial Outlook sections and under the Non-GAAP Financial Measures Reconciliation section, and statements regarding management's plans, objectives and strategies, constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statements, including, without limitation, risks associated with the success and growth of the company's product lines, including competition, demand and pricing dynamics and the impact of our transition to new business models, including a subscription model; the impact of U.S. tax reform, including unanticipated transition taxes, changes in valuation of tax assets and liabilities, non-renewal of tax credits or exposure to additional tax liabilities; the impact of the global economy, volatility in global stock markets, foreign exchange rate volatility and uncertainty in the IT spending environment; the risks associated with maintaining the security of our products, services, and networks, including securing customer data stored by our services; changes in Citrix’s pricing and licensing models, promotional programs and product mix, all of which may impact Citrix's revenue recognition; increased competition in markets for Citrix's virtualization and networking products and secure data services and the introduction of new products by competitors or the entry of new competitors into these markets; the concentration of customers in Citrix’s networking business; the company's ability to develop, maintain a high level of quality and commercialize new products and services while growing its established virtualization and networking products and services; changes in our revenue mix towards products and services with lower gross margins; seasonal fluctuations in the company's business; failure to execute Citrix's sales and marketing plans; failure to successfully partner with key distributors, resellers, system integrators, service providers and strategic partners and the company's reliance on the success of those partners for the marketing and distribution of the company's products; the company's ability to maintain and expand its business in large enterprise accounts and reliance on large service provider customers; the size, timing and recognition of revenue from significant orders; the success of investments in its product groups, foreign operations and vertical and geographic markets; the recruitment and retention of qualified employees; transitions in key personnel and succession risk, including transitions in the company's executive leadership; risks in effectively controlling operating expenses; ability to effectively manage our capital structure and the impact of related changes on our operating results and financial condition; the effect of new accounting pronouncements on revenue and expense recognition; the ability of Citrix to make suitable acquisitions on favorable terms in the future; risks associated with Citrix's acquisitions and divestitures, including failure to further develop and successfully market the technology and products of acquired companies, failure to achieve or maintain anticipated revenues and operating performance contributions from acquisitions, which could dilute earnings, the retention of key employees from acquired companies, difficulties and delays integrating personnel, operations, technologies and products, disruption to our ongoing business and diversion of management's attention from our ongoing business, and failure to realize expected benefits or synergies from divestitures; failure to comply with federal, state and international regulations; litigation and disputes, including challenges to our intellectual property rights or allegations of infringement of the intellectual property rights of others; the inability to further innovate our technology or enter into new businesses due to the intellectual property rights of others; the ability to maintain and protect our collection of brands; charges in the event of a write-off or impairment of acquired assets, underperforming businesses, investments or licenses; international market readiness, execution and other risks associated with the markets for Citrix's products and services; risks related to servicing our debt; risks of political uncertainty and social turmoil; and other risks detailed in Citrix's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the announcements described herein.

# # #

© 2018 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix is a trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.