Customer Success Services (CSS) -ohjelmat menestyksen taustalla

Tarjouksia saatavilla toimitila-, pilvi- ja hybridiasiakkaille

Yritys ei menesty pelkästään pitämällä järjestelmänsä toiminnassa, vaan menestykseen tarvitaan sijoitusten arvon maksimointia ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. CSS-ohjelmissamme yhdistyvät toisiinsa aina käytettävissä olevat tukipalvelut, asiantuntija-apu sekä ylivertaiset koulutuspalvelut, ja näillä kaikilla on yksi ainoa tavoite: yrityksesi menestys.

  • Palkittu tekninen tuki ja ylläpito: Erittäin nopeasti reagoiva, luokkansa paras tekninen tuki, jossa asiantuntijoiden neuvot sekä tuotteiden päivitykset ja uudet versiot ovat aina käytettävissä.

  • Asiantuntija-apu: Reaaliaikainen yhteys Citrix-asiantuntijoihin ja parhaat käytännöt käyttöönotolle, päivityksille ja uusiin järjestelmiin siirtymiselle.

  • Joustava koulutus: Helppokäyttöisillä verkkokursseilla yrityksesi henkilöstö voi kehittää taitojaan jatkuvasti.

  • Ennakoiva valvonta: Ongelmat voidaan ehkäistä ennalta erikoistyökaluilla, analytiikalla, käyttöönoton tarkkailulla, pilvipalveluilla ja jopa käyttöympäristön hallinnalla avaimet käteen -periaatteella.

Kolmentasoisia tukipalveluja kaikkiin tarpeisiin:

Peruspalvelumme. Aina saatavilla oleva tuki, alan nopeimmat vastausajat, ohjelmistopäivitykset sekä uudet versiot, asiantuntija-apu, ennakoivat valvontatyökalut ja  verkkokoulutus. Yrityksen tiloissa toimivan tilauksen hankkijat ovat oikeutettuja Select-palveluun. Päivittäminen Priority-tasoon on mahdollista.

Kaikki Select-tason edut sekä ennakoiva tuki tiimiltä, jota johtaa yrityksellesi nimetty tekninen asiakkuuspäällikkö. Hän tuntee yrityksesi käyttöympäristön ja tavoitteet ja laatii yrityksellesi toimintasuunnitelman. Yrityksesi saa etusijan tukijonossa, joten vastausaika on lyhyempi ja ongelmat ratkaistaan nopeammin. Vakavimmat ongelmatilanteet käsitellään erikseen.

Korkeimpaan tukitasoomme sisältyvät kaikki Select- ja Priority-tasojen edut sekä ennaltaehkäisevät tukipalvelut, joihin voidaan lisätä palvelupaketteja yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Nopeimmat vastaus- ja ratkaisuaikamme sekä ylimmän tason tukihenkilö, joka eskaloi tukipyynnöt tarvittaessa.

Vertaile ohjelmien ominaisuuksia ja etuja

Ominaisuus

Select

Priority

Priority Plus

Ohjelmistopäivitykset ja uudet versiot heti, kun ne tulevat saataville
Citrix Virtual Apps and Desktops -ratkaisun pitkäaikainen huoltoversio organisaatioille, jotka haluavat pitää saman perusversion tavallista pidempään. Lue lisää
Rajoittamaton tuki puhelimitse, sivustomme kautta sekä reaaliaikaisessa verkkokeskustelussa, ja rajoittamaton määrä teknisiä tukihenkilöitä tukipyyntöjen hallintaan
Luokkansa paras vakavuustason 1 ongelmien vasteaikatavoite* <30 minuuttia <15 minuuttia <10 minuuttia

Nopein vakavuustason 1 ongelmien ratkaisusitoumus*

 
     Ilman alustaa   <6 tuntia <4 tuntia
     Pilvipalvelualustan käyttöaika millä tahansa 30 vuorokauden
     kalenterijaksolla. Lue lisää


Tukipaketti, jolla pienet ongelmat havaitaan ja ratkaistaan nopeasti, sekä automaattisesti päivittyvä keskeisten diagnosointityökalujen paketti. Lue lisää
Citrix App Layering, joka helpottaa sovellusten ja käyttöjärjestelmien hallintaa. Lue lisää
Mahdollisuus hankkia laajennettu tuki tuotteille, joiden käyttöikä on päättynyt.** Lue lisää
Nopeamman ongelmanratkaisun takaavat etusija jonossa ja suora tuki Priority-asiantuntijoiltamme   Priority Korkein kiireellisyystaso
Vakavien ongelmatilanteiden hallinta vakavuustason 1 ongelmien ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti  
Varattavissa olevat tukipalvelut muutostilanteisiin helpottamaan ratkaisujen käyttöönottoa, järjestelmästä toiseen siirtymistä sekä päivityksiä   40 tuntia
80 tuntia

 

Ominaisuus

Select

Priority

Priority Plus

Perussyyanalyysi vakavissa ongelmatilanteissa, jotta tilanteen toistuminen voitaisiin välttää  
Ennakoiva yhteydenottopalvelu, jossa yrityksen käyttöympäristön tila arvioidaan säännöllisillä tarkastuksilla. Lue lisää
Workspace-ympäristön hallinta suorituskyvyn, työasemalta kirjautumisen ja sovellusten vasteaikojen tehostamiseksi Citrix Virtual Apps and Desktops -käyttöympäristöissä. Lue lisää
Käyttöympäristön tuettavuuden ja toiminnan ennakoiva tarkastus minimoi riskit ja käyttökatkokset  

Ominaisuus

Select

Priority

Priority Plus

Select eLearning -tilaus, joka kattaa Citrix-tuotteiden ja uusimpien versioiden kokoonpanon, asennuksen ja alkuasetusten määrittelyn, ja pitää yrityksesi ajan tasalla. Lue lisää
Citrix TechEdge – ensiluokkainen yhden päivän koulutustilaisuus Citrix-tukiasiantuntijoiden vetämänä. Lue lisää

Ominaisuus

Select

Priority

Priority Plus

Asennus- ja konfigurointituki, joka tarjoaa perusohjeita ja -tukea tuotteiden asennuksen, versiopäivitysten ja konfiguroinnin aikana esiintyviin ongelmiin
Oma tekninen asiakkuuspäällikkö, joka tuntee yrityksen käyttöympäristön sekä liiketoiminnalliset ja tekniset tavoitteet ja varmistaa Citrix-ratkaisujen optimoinnin  
Priority Customer Success Manager*
Ainutlaatuisia asiakaskokemuksia Priority Customer Success Manager -palvelulla. Priority Customer Success Manager on juuri sinulle tarkoitettu pilvipalvelumuutosten asiantuntija, joka toimii yhdessä Priority Support -tiimisi kanssa liiketoiminnan tulosten saavuttamiseen tarkoitetun yhdenmukaistetun suunnitelman laatimiseksi.

*Priority Plus Customer Success Manager -palvelun saatavuuskriteerien mukaisesti asiakkaan täytyy olla Priority for Cloud -asiakas, jolla on vähintään 1 milj. dollarin arvoinen vuotuinen sopimus, tai Priority Plus for Cloud -asiakas.
 
Toimintasuunnitelma, jonka avulla Citrix-ratkaisulla on helpompi päästä haluttuihin lopputuloksiin  
Räätälöitävissä olevat lisäosapaketit, jotka mukautetaan yrityksesi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja joita hallinnoi yrityksellesi erikseen nimetty Citrix-asiantuntijatiimi    
Ylimmän tason tukihenkilö, joka ajaa yrityksesi etua ja varmistaa, että esittämiisi pyyntöihin vastataan ja ongelmat ratkaistaan nopeasti    

Vastuuvapauslausekkeet:
* ”Luokkansa paras”- ja ”nopeimmat vastausajat” -luokitukset perustuvat vertailuun kilpailevien saman toimialan ja saman hintaluokan tuotteiden kanssa. 24/7/365-tuki – Citrix tarjoaa 24/7/365-tukea vain vakavuustason 1 ongelmille. CSS Priority -asiakkaat saavat 24/7/365-tukea sekä vakavuustason 1 että 2 ongelmille. Vakavuustason 2 (palvelun laadun heikkeneminen) ja muille ongelmille tarjotaan tukea paikallisina toimistoaikoina maanantaista perjantaihin paikallisia juhlapyhiä lukuun ottamatta. Yhdysvallat – 8.00–21.00, Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – 8.00–18.00, Aasian ja Tyynenmeren alue – 8.00–17.30, Japani – 9.30–17.30.

** Saat lisätietoja vanhentuneiden tuotteiden tuesta kohdasta Laajennettu tuki. Edellyttää erillistä sopimusta. Ei koske kaikkia tuotteita.

Ohjelman ehdot:
Lisätietoja Citrix-tukipalveluista, eduista ja ohjeista on Maailmanlaajuisten tukipalvelujen oppaassa. Citrix Support-tukipalveluja ostaessasi sekä soveltuvan lain sallimassa laajuudessa hyväksyt, että Citrix tarkastaa lisenssin vaatimusten noudattamisen lisenssin vaatimustenmukaisuusehtojen mukaisesti. Ehdot ovat osoitteessa https://www.citrix.com/about/legal/product-license-compliance.html. Citrix-tukipalveluihin sisältyvien konsultointipalveluiden toimittamisen aikana kaikki palveluiden, olemassa olevien töiden sekä näiden johdannaisteosten sekä tehdyn, toteutetun, luodun, löydetyn, havaitun tai käytäntöön sovelletun kehitystyön immateriaalioikeudet ovat ja tulevat olemaan täysin Citrixin omaisuutta organisaationne sisäiseen käyttöön myönnetyn maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen lisenssin ehtojen mukaisesti.

CSS-etujen saaminen edellyttää, että asiakkaalla on aktiivinen CSS 100 %:lle yhden tuoteryhmän lisensseistään samalla Y-tunnuksella. Tätä kutsutaan ”All-in-säännöksi”.

Osittaista CSS:ää tuoteryhmän sisällä ei sallita. Jos asiakkaalla on lisenssejä, jotka eivät ole enää käytössä, asiakas voi perua ne pysyvästi, jotta niitä ei otettaisi huomioon CSS:ää käyttävien lisenssien määrää laskettaessa. Lisenssien siirtämistä uudelle tai olemassa olevalle Y-tunnukselle All-in-säännön kiertämiseksi ei ole sallittu. Asiakas ei saa laajentaa CSS-etuja koskemaan sellaisia lisenssejä, joilla ei ole voimassa olevaa CSS-sopimusta. Ehtojen noudattamista valvotaan, ja muista oikeussuojakeinoistaan luopumatta Citrix pidättää itsellään oikeuden keskeyttää asiakkaan CSS-edut ja laskuttaa tätä maksamattomista CSS-maksuista, jos asiakas ei noudata ehtoja.

Asiakas voi ostaa CSS:n yhden (1) vuoden jaksoissa enintään viiteen (5) vuoteen asti. CSS on saatavilla tuotteen yleisen tuen ja laajennetun tuen aikana. Kun tuoteversion käyttöikä päättyy, tietoturvaan liittyvät hotfix-korjaukset, tekninen tuki ja ohjelmistolataukset eivät ole enää käytettävissä.

CSS:n hinnat määritellään sopimuksen tilan, tuoteversion, lisenssiohjelman alennusten ja sopimuksen päättymisajankohdan perusteella. Myöhässä uusimisesta peritään lisämaksuja, ja tuki- ja ylläpitopalvelut keskeytyvät. Lisämaksut perustuvat seuraavaan: Palvelujen ottaminen uudelleen käyttöön – jos sopimus on päättynyt. Hinta on jokin tietty prosenttimäärä tuotteen ohjevähittäishinnasta, ja tähän lisätään sekä määräsuhteessa jaetut palvelumaksut katkoajalta että myöhästymismaksu.

Priority-tasoon vaihdettaessa on vaihdettava kaikki ohjelmistolisenssit (eli asiakkaalla ei saa olla ohjelmistolisenssejä, joista osa käyttää Select- ja osa Priority-tasoa)*

* Palveluihin sovelletaan palvelutasojen noudattamissääntöjä. Palvelutasojen noudattaminen tarkoittaa, että asiakkaan on pidettävä sama CSS-palvelutaso kaikille ohjelmistotuoteryhmille (pilvipalvelutilaukset, itse ylläpidettävien ohjelmistojen lisenssit / pysyvät lisenssit sekä kausittaiset/vuosittaiset ohjelmistolisenssit). Jos asiakas ei noudata palvelutasoja, tukipalveluja tarjotaan alimmalla asiakkaan aktiivisista palvelutasoista. Palvelutasojen noudattamatta jättämisestä ilmoitetaan asiakkaalle. Hyvityksiä ei makseta.
 

Seuraava vaihe