Konsultointi

Citrix-konsultteja voi värvätä organisaation käyttöympäristön suunnittelemiseksi, kokoamiseksi, käyttöön ottamiseksi, hallinnoimiseksi sekä optimoimiseksi menestymistä varten.

Katalysaattorit parempiin tuloksiin

Riippumatta vaiheesta, jossa organisaationne on taipaleellaan, kannattaa Citrixin konsultoinnin ammattilaisia värvätä auttamaan selkeiden tavoitteiden määrittämisessä, tulosten nopeuttamisessa sekä menestyksen maksimoimisessa jokaisessa vaiheessa.

Collaboration to accelerate
Proven to deliver results
Security-first strategies
With Citrix experts, you’re set to win

Yhteistyötä vauhdittamisessa

Kun organisaationne tavoitteet ja toivotut tulokset on määritelty, Citrixin asiantuntijat suunnittelevat, hahmottelevat ja kokoavat omalle liiketoiminnallenne oikeita ratkaisuja tarjoten organisaatiollenne niin paljon (tai niin vähän) suoraa apua kuin sitä tarvitsette taipaleen kaikissa vaiheissa.

Tuloksia todistetusti

Menestystä mitataan, tuloksia osoitetaan, riskejä minimoidaan ja myönteistä liiketoiminnan vaikutusta maksimoidaan – ja organisaationne pystyy seuraamaan sijoitetun pääoman tuottoa matkan jokaisessa vaiheessa.

Tietoturvan etusijalle asettavia strategioita

Kaikkien tulosten toteutusta turvallisesti ja suojatusti. Citrix keskittyy organisaation liiketoiminnan ehdottoman tärkeiden resurssien suojaamiseen painopisteen ollessa verkon ja päätelaitteiden turvallisuudessa.

Citrixin asiantuntijoiden apu on valttikortti voittoon

Laaja tekninen ja kenttätyön asiantuntemus, immateriaalioikeudet sekä datalähtöiset tulokset myötävaikuttavat kaikki menestyksen varmistamiseen. Kutsu Citrix-asiantuntija mukaan, jotta organisaationne saa kaiken tehon irti omista Citrix-ratkaisuistanne.

Tutustu konsultointiin

Olipa organisaationne tähtäimessä uuden taipaleen aloittaminen tai tuki jo asetetun tavoitteen saavuttamisessa, voivat Citrix-asiantuntijat auttaa parempiin tuloksiin pääsemisessä, nopeammin.

Aloita nyt

Digitaalisen muutoksen matka alkaa tästä. Tutustu Citrixin Usage Accelerator -pakettiin ja värvää konsultti auttamaan tavoitteiden määrittämisessä ja suunnitelmien laatimisessa – niin organisaationne pääsee hyötymään omasta Citrix-ratkaisustanne heti.

92
%

kyselyyn vastanneista tietotekniikkaorganisaatioista suosittelisi Citrix-konsultointia.

TVID: 6C6-E5C-39B

91
%

kyselyyn osallistuneista IT-alan organisaatioista havaitsi Citrix Consulting -palveluiden arvon puolen vuoden kuluessa.

TVID: D6D-1E6-5C0

Ominaisuudet

Citrixin konsultointitiimiltä löytyy kokemusta ja asiantuntemusta; näillä varustettuina tiimi auttaa organisaatiotanne siirtymään pilvipalveluihin ja suojaamaan työtiloja – tai saavuttamaan liiketoimintanne tarvitseman tuloksen, mikä ikinä se onkaan.

Turvallinen digitaalinen työtila

Integroimalla tekniikkaa, alustoja, laitteita ja pilvipalveluita organisaationne voi suojata ja yksinkertaistaa omien virtuaalisten työtilojen tietotekniikan hallintaa. Työntekijöille voidaan antaa yksilöity pääsy vain heidän tarvitsemiinsa järjestelmiin ja työvälineisiin – tarvittuun aikaan ja tarvitulla tavalla.

Tietotekniikan arkkitehtuuria voidaan yksinkertaistaa siirtymällä kohdistettuja ratkaisuja sisältävästä jaetusta mallista Citrix Workspace -ratkaisuun, joka vähentää luontaisesti organisaation hyökkäyspinta-alaa. Citrixin asiantuntijat näyttävät, miten tämänhetkisten Citrix Virtual Apps-, Citrix Virtual Apps and Desktops- ja Citrix ADC -ratkaisuja täydentävistä lisäominaisuuksista ja -palveluista voi hyötyä.

Citrix suorittaa arvioinnin organisaationne tämänhetkisen käyttöympäristön ja nykyisten tarpeiden ymmärtämiseksi ja laatii sitten yksityiskohtaisen suunnitelman alan johtavien käytäntöjen pohjalta, jotta organisaationne vanhat järjestelmät saadaan siirrettyä Citrix Workspace -työtilaan.

Citrix ottaa käyttöön organisaatiollenne räätälöidyn suojatun digitaalisen työtilan ratkaisun organisaationne omien erityisten tarpeiden ja Citrixin päteviksi todettujen ratkaisumallien pohjalta. Citrix myös laatii käyttöönottodokumentaation, jotta käyttöympäristöön siirtyminen sekä sen skaalaaminen, optimointi ja hallinnointi on saumatonta organisaationne tarvitsemalla tavalla.

Citrixin CISSP-sertifikaatin saaneet konsultit tarkistavat, onko organisaationne virtualisoinnin, verkkopalveluiden, liikkuvuuden tai tietojen jakamisen ympäristön tietoturvassa havaittavissa heikkoja kohtia. Citrix antaa suosituksia tilannekohtaiseen pääsyyn, verkkopalveluihin, analytiikkaan ja sovellusdataan alan johtaviin käytänteisiin pohjautuen, jotta riskejä voidaan lieventää ja tulevia hyökkäyksiä ehkäistä.

Sovellustentoimitus ja tietoturva

Jotta arkaluontoiset tiedot pysyvät turvassa ja sääntelyä noudatetaan, on ehdottoman tärkeää suojata koko yritysverkkoa – mukaan lukien sivutoimipisteet ja mobiilit työntekijät – jo tiedossa olevilta sekä potentiaalisilta uhilta.

Kun Citrixin asiantuntijat ovat saaneet kuulla organisaationne tavoitteista, he laativat sopivan Citrix ADC -ratkaisun. He noudattavat alan johtavia käytänteitä sekä toimiviksi todettuja malleja, jotta organisaationne voi alkaa hyödyntää omaa Citrix-investointiaan.

Organisaationne käyttöympäristö siirretään F5- sovellustentoimitusohjaimesta Citrix ADC -ohjaimeen. Tällä saavutetaan nopeampi skaalattavuus sekä parempi sovellusten toimintateho. Lisäksi se vähentää omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia yhdistämisen kautta, ja datakeskuksenne saa pilvipalveluvalmiudet. Citrix selvittää organisaationne jo käytössä olevan iRules-säännöstön ja auttaa niiden siirtämisessä uuteen Citrix ADC -käyttöympäristöön – näin organisaatio pääsee vauhtiin pienimmällä mahdollisella häiriömäärällä.

Ohjelmistopohjainen verkottaminen voi selviytyä perinteisten verkkojen rajoituksista sisällyttäen datan ja ylläpidetyt sovellukset pilvipalveluun ja toimittaen ne palveluina tai työntekijöiden lataamina mobiililaitteilla. Citrix SD-WAN otetaan käyttöön organisaationne ensisijaisessa datakeskuksessa. Sen jälkeen tiimillenne annetaan suunnitelma, jonka pohjalta tiimi voi asentaa vaaditun SD-WAN-laiteohjelman jokaiseen päätelaitteeseen sujuvan ja onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi.

Organisaation verkkoa voidaan suojata sovellustason hyökkäyksiltä Citrix Web App Firewall -ratkaisulla, eli verkkosovelluspalomuurilla. Citrix arvioi organisaationne käyttöympäristön sekä suunnittelee ja toteuttaa tietoturvastrategian, joka suojaa verkkosovelluksia ja resursseja jo tiedossa olevilta ja tuntemattomilta hyökkäyksiltä.

Citrix toteuttaa organisaationne erityisten tarpeiden pohjalta käyttötapauksiin pohjautuvan välityspalvelimen ja käytäntöjen konfiguroinnin, jotta verkkoliikennettä voidaan hallinnoida ja priorisoida käyttäjälupien ja URL-osoitteiden perusteella.

Pilvistrategia ja siirtyminen

Olipa organisaationne valmis siirtymään pilvipalveluihin kokonaan tai kiinnostuneempi hyödyntämään hybridimallia, voi Citrix suunnitella juuri teille sopivan ratkaisun. Citrix myös auttaa Citrix-pilvipalveluiden käyttöönotossa, ylläpidossa ja optimoinnissa.

Citrix toteuttaa organisaationne erityisten tarpeiden pohjalta käyttötapauksiin pohjautuvan välityspalvelimen ja käytäntöjen konfiguroinnin, jotta verkkoliikennettä voidaan hallinnoida ja priorisoida käyttäjälupien ja URL-osoitteiden perusteella.

Citrix pyrkii ymmärtämään yhdessä organisaationne kanssa liiketoimintaanne edistäviä tekijöitä ja auttaa löytämään parhaan mahdollisen polun pilvipalveluihin – riippumatta siitä, onko Citrix uusi tuttavuus vai onko teillä jo Citrix-ratkaisuja käytössä tiloissanne. Tämän arvioinnin pohjalta luodaan omalle organisaatiollenne ihanteellinen käsitteellinen arkkitehtuuri, ja saatte myös aikataulun projektin edistämisen avuksi.

Citrixin pilvipalveluasiantuntijat selvittävät yhdessä kanssanne organisaationne liiketoimintaa edistävät tekijät, muokkaavat lähestymistapaanne pilvipalveluihin ja laativat yksityiskohtaisen pilvipalveluarkkitehtuurin. Tämän arkkitehtuurin tueksi määritetään alan johtavat käytänteet ja siirtostrategiat sekä varmistetaan, että organisaationne saa vankan kaavion ja suunnitelman kehitetyn rakenteen toteuttamiseksi.

Onko haussa ’avaimet käteen’ -ratkaisu? Citrixin asiantuntijat voivat hallinnoida käyttöympäristöä organisaationne puolesta

Tutustu Citrixin hallinnoituihin palveluihin

Aloitetaan

Citrix-konsultti kannattaa värvätä liiketoimintanne menestyksen avuksi

Tuloksia voidaan laajentaa näillä erinomaisilla lisäpalveluilla

Customer Success Services

Etsi omalle liiketoiminnallenne sopivin palvelutaso. Pääsy resursseihin, tukipalveluita, asiantuntijoiden värväämistä sekä taitojen kehittämistä menestyksekkäiden tulosten saavuttamiseksi.

Ensiluokkaista koulutusta

Organisaationne tiimejä voi kehittää asiantuntijakoulutuksella, sertifikaateilla sekä verkko-oppimisella, jotka kaikki on suunniteltu maksimoimaan omien Citrix-ratkaisujenne potentiaali.