Tue työntekijöiden hyvinvointia

Korosta työn inhimillistä puolta tarjoamalla työntekijöillesi personoitu työskentelykokemus

Suurten muutosten aikana työntekijöiden tarpeet muuttuvat paljon, ja organisaatioiden on vastattava muutokseen ylläpitääkseen työntekijöidensä tehokkuutta sekä tyytyväisyyttä. Tämä tarkoittaa, että työtilan teknologiassa pitää keskittyä muuhunkin kuin vain teknologiaan – myös inhimilliset ja yksilölliset tarpeet tulee huomioida. Työntekijöiden hyvinvoinnin on oltava osana päätöksentekoa, kun tehdään muutoksia käytäntöihin ja ohjelmiin. Tutkimusten mukaan työntekijöiden henkilökohtaisten tarpeiden sekä henkilön hyvinvoinnin, työn tehokkuuden ja työpaikalla osallistumisen taustalla olevien tekijöiden välillä on yhteys.1. Käyttämällä hyväksi vahvaa työtila-alustaa voit saumattomasti integroida hyvinvoinnin osaksi työskentelykokemusta ja antaa ihmisille työskentelyyn ja hyvinvointiin tarvitsemaansa tilaa.

Luo hyvinvointia edistävä työpaikkakulttuuri 

Citrixin työtila-alusta tarjoaa syväintegraation satoihin yleisimmin käytettyihin työntekijäkeskeisiin sovelluksiin, eli voit luoda kokonaisvaltaisemman digitaalisen ympäristön työntekijöidesi tueksi. Citrixin kumppaneiden avulla voit kustomoida mikrosovellusten työnkulut parantamaan yleistä hyvinvointia. Citrix Workspace tuo hyvinvoinnin maailman saumattomasti käyttäjien saataville esimerkiksi muistutuksilla pitää tauko, kehulla hyvin tehdystä työstä ja jopa ihan muuten vain kannustavalla viestillä. Palveluiden käyttö ei vaadi erityisten vaiheiden suorittamista tai ylimääräistä sisäänkirjautumista.

Maksimoi HR-investoinnit 

Työpaikkastressi ei ole uusi mikään uusi asia, mutta tutkimusten mukaan tuottavuus ja tasapaino on heikentynyt yli 40 %:lla työntekijöistä etätyöskentelyn alati jatkuvan luonteen takia2. Asialle voi onneksi tehdä jotain. Citrix Workspace tarjoaa kokemuksen, joka on kustomoitu lisäämään hyvinvointia antamalla työntekijöiden käyttöön resursseja, jotka parantavat tuottavuutta, vähentävät poissaoloja sekä lisäävät työntekijöiden pysyvyyttä (vähentää työpaikan vaihtamista)3. Tunnista vain toiminnot, joilla olisi paras vaikutus työntekijöihisi, ja luo heidän tarpeitaan vastaava kustomoitu työnkulku.

Lisää työntekijöiden osallistumista 

Työntekijöiden hyvinvointiin keskittyvät ohjelmat eivät ole uusi keksintö, mutta tutkimusten mukaan työnantajien tarjoamat hyvinvointiohjelmat eroavat yleensä huomattavasti työntekijöiden oikeasti tarvitsemasta tuesta4. Työntekijiöiden osallistumista lisäävät aloitteet voivat auttaa ratkaisemaan tämän haasteen. Niinkin yksinkertaisen asian kuin tapa tiedostaa ja huomioida muut ihmiset julkisesti on näytetty vähentävän työntekijöiden vaihtuvuutta ja lisäävän innostusta työhön5. Citrix Workspace -palveluilla voit luoda työnkulkuja pulssitutkimusten suorittamiseen, hyvien uutisten jakamiseen ja tehdä myös paljon muuta. Yhdessä näillä toimilla voi saada aikaan huomattavia etuja, joiden vaikutus yltää pidemmälle kuin henkiseen hyvinvointiin – tuloksena voi olla parempi tuottavuus ja enemmän kasvua6.

Teknologia voi sekä haitata että tukea henkistä hyvinvointia.  Muutama hyvä tapa käyttää teknologiaa: yhteyden pitäminen muihin, piristävien tuntemusten kokeminen, itsesääntelyn tukeminen sekä tuottavuuden sekä tehokkuuden parantaminen.

Dr. Amit Sood
Toimitusjohtaja
Global Center for Resiliency and Well-Being

Kolme tapaa estää työntekijöiden burnout

Opi, kuinka voit estää työntekijöiden burnouteja ja edistää hyvinvointia.

Lue artikkeli

Aloitetaan