Ota sovellukset nopeammin käyttöön ja suorita pikainen vianetsintä

Citrixin Application Delivery Management -sovellustenhallintajärjestelmän demo

Yksinkertaista toimintoja, nopeuta vianetsintää ja hyödynnä näkemyksiä sovellustentoimituksen infrastruktuurista

Citrixin Application Delivery Management on ainoa sovellustentoimituksen hallinta-alusta, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen automatisoinnin, nopeamman vianetsinnän ja toimintakelpoiset näkymät yhdeltä läpinäkyvältä alustalta kaikille sovellustentoimituksen ohjaimien (ADC) infrastruktuureille hybrideissä monipilviympäristöissä.

Tutustu Citrix Application Delivery Management -konsolin tärkeimpiin käyttökohteisiin

Sovellustentoimituksen hallinta erilaisissa toimitila- ja pilviympäristöissä voi olla haastavaa. Yksi läpinäkyvä alusta yhdenmukaiseen asetusten, orkestroinnin ja muutosten hallintaan helpottaa huomattavasti verkkoresurssiesi kokonaisvaltaista hallintaa hybridissä monipilviympäristössä. Citrixin Application Delivery Management -järjestelmässä on yksi ainoa konsoli yhden napsautuksen käyttöönotolla nopeampaan ja virheettömämpään konfigurointiin säilyttäen samalla mahdollisuuden tarkastaa asetukset aina tarvittaessa.  

Lue lisää sovellustentoimituksen kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista

Virheiden nopea paikantaminen sovellusten suoritusongelmatapauksissa saattaa olla todella vaikeaa. Erityisen haastavaa voi olla tarkkailla ja suorittaa vianetsintä mikropalveluperusteisissa sovelluksissa, sillä ne ovat paljon monimutkaisempia kuin monoliittiset sovellukset. Nopeammalla käyttöönotolla ja vianetsinnällä Citrixin Application Delivery Management -järjestelmä tarjoaa kontekstuaaliset näkymät sovelluksen suorituskyvystä ympäristöstä riippumatta – mukaan lukien mahdollisuuden tarkkailla mikropalvelujen välistä itä-länsisuuntaista liikennettä.

Hanki tietoa kaikkien sovellustesi vianetsinnästä

Sovellukset ja API:t ovat kaiken liiketoiminnan kaikkein arvokkain ja haavoittuvin pääoma. Mutta niiden turvaaminen on edelleen haastavaa, sillä hyökkäysten kohdealue on laajentunut pilvipalvelujen käytön myötä, ja hyökkäykset ovat yhä pidemmälle kehitettyjä. Tarvitset ratkaisun, jolla voit hyödyntää toimintakelpoisia näkymiä ja jotka yksinkertaistavat sovelluksen toimitusinfrastruktuurin toimintoja. Vain Citrixin Application Delivery Manager -järjestelmä tarjoaa yhden läpinäkyvän alustan käsittävän yksinkertaisen järjestelmän yhdenmukaisten turvatoimenpiteiden suorittamiseen hybridissä monipilvessä.

Lue lisää turvallisuusnäkymistä

Seuraava vaihe