Käyttäjien käyttäytyminen on muuttumassa merkittävällä tavalla, ja se vaikuttaa tapaamme työskennellä

Työpaikka ei ole enää paikka, johon menemme. Konkreettiset rakennukset, laitteet ja edes aika eivät enää määrittele työtä.

Jotta saisimme työt tehtyä, tietoa on oltava saatavillamme silloin kun sitä tarvitsemme. Sovellusten on toimittava luotettavasti ja tietoturvallisesti aina ja kaikissa käyttötilanteissa.

Käytöksen muutokset tuovat uusia haasteita tietoturvallisuuteen. Tietotekniikka edellyttää läpinäkyvyyttä ja hallintaa voidakseen vastata ihmisten muuttuneisiin työskentelytapoihin.

75 % yrityksistä uskoo, että tarvitsemme uuden tietoturvaympäristön kyberturvallisuusuhkien torjumiseksi

Lähde: Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve
Citrix ja Ponemon-instituutti, 2017

Citrix Workspace -työtilasovellus on tarveperusteinen ja ihmiskeskeinen lähestymistapa turvallisuuteen

Yksinkertaistettu IT-ratkaisu

Keskitetty käytäntöjen hallinnointi hajautetulla valvonnalla

360 asteen näkyvyys

Täysi näkyvyys SaaS-, hybridi- ja monipilviympäristöihin

Älykäs analytiikka

Tunkeilijoiden ennakoiva tunnistus

Ratkaise tärkeimmät turvallisuushaasteet Citrix-ratkaisuilla

Turvallisuushaasteet

 • Perinteinen SSO rajoittuu monivaiheiseen todentamiseen. Siinä ei myöskään ole keskitettyä tietoturvakäytäntöä, eikä se ota huomioon käyttökokemusta.
 • Monipisteratkaisut ovat kalliita ja vaikeakäyttöisiä, minkä lisäksi ne häiritsevät loppukäyttäjäkokemusta.
 • Useimmat myyjät eivät anna asiakkaille mahdollisuutta valita yrityksen tiloissa tai pilvipalveluissa olevien ratkaisujen välillä.

Miten Citrix auttaa

 • Yhdistetty mahdollisuus käyttää SaaS-palvelua, verkkoa ja virtuaalisovelluksia 
 • Laitteisiin, sijaintipaikkaan, käyttäjien laitteisiin tai sovelluksiin perustuva käytönvalvonta
 • Johdonmukainen loppukäyttäjäkokemus ja mahdollisuus valita laite
 • Keskitettyä IT-näkyvyyttä käyttäjän käyttöön ja sovellukseen liittyvään liikenteeseen
 • Käyttäjien käytökseen perustuvalla analytiikalla tunnistetaan poikkeavat tapahtumat ja pystytään toteuttamaan tietoturvakäytännöt

Citrix Workspace on kaikenkattava ratkaisu mobiilin henkilöstön tietoturvatarpeisiin
Tutustu Citrix Workspace -ratkaisuun

Lue lisää turvallisen käytön tuotteistamme:

Turvallisuushaasteet

 • Monien, jaoteltujen laitehallintajärjestelmien ylläpito on vaikeaa.
 • Omien laitteiden käyttö -ohjelman turvallisuusongelmien ratkaiseminen edellyttää omien laitteiden käyttöä koskevaa suunnitelmaa.
 • Yrityksen tietoihin päästään käsiksi tietoturvattomasti mobiililaitteista.
 • Käyttäjien tuottavuus on vähentynyt, sillä käyttökokemus on jakautunut eri laitteiden välille.

Miten Citrix auttaa

 • Päätelaitteiden kattava ja yhdenmukaistettu hallinta
 • Keskitetyt tietoturvakäytännöt kaikille sovelluksille yhdellä turvallisuusjärjestelmällä
 • Parannettu Microsoft EMS:n ja Intunen käyttöönotto yritysten tietotekniikan ja mobiilikäyttäjien tarpeisiin
 • Riskialttiiden laitteiden ja riskialttiiden käyttäjien käytöksen tunnistus

Citrix Workspace on kaikenkattava ratkaisu mobiilin henkilöstön tietoturvatarpeisiin
Tutustu Citrix Workspace -ratkaisuun

Turvallisuushaasteet

 • Arkaluontoisten tietojen monipuolinen suojaus entistä kehittyneemmiltä hyökkäyksiltä
 • Luotettavien haitta- ja kiristysvirusohjelmia tunnistavien työkalujen puute
 • IT-tiimien on usein vain reagoitava hyökkäyksiin niiden ennakoinnin sijaan.

Miten Citrix auttaa

 • Koordinoitu tapa lähestyä haittaohjelmia kattaa loppukäyttäjien laitteet, verkkopolut, tietojen tallennuspaikat sekä sovellukset.
 • Yhdistetty SSO, jossa verkkosuodatus sekä SaaS-palveluihin tallennettujen tietojen turvatarkastukset

Citrix Workspace on kaikenkattava ratkaisu mobiilin henkilöstön tietoturvatarpeisiin
Tutustu Citrix Workspace -ratkaisuun

Turvallisuushaasteet

 • Työntekijät säilyttävät yrityksen tietoja henkilökohtaisilla laitteillaan tai hyväksymättömissä sisältövarastoissa.
 • Myyjien ja alihankkijoiden on päästävä tarkastelemaan luottamuksellisia tietoja turvallisesti.
 • Arkaluontoisia tietoja on suojattava, mutta sisällön yhteiskäytön ja tuottavuuden takaamisen on oltava helppoa.
 • Tietojen menettämistä on ehkäistävä entistä paremmin. 

Miten Citrix auttaa

 • Todentamisen ja sisällön jakamisen IT-hallinta sekä immateriaalioikeuksien suojaaminen on mahdollista valvontatoimien avulla.
 • Koko Citrix-tuotevalikoiman integrointi tuottaa parhaan ja johdonmukaisimman loppukäyttäjäkokemuksen.
 • Citrix-koneeseen syötetty analytiikka tuottaa tietoja tiedostojen käyttöä varten.

Citrix Workspace on kaikenkattava ratkaisu mobiilin henkilöstön tietoturvatarpeisiin
Tutustu Citrix Workspace -ratkaisuun

Turvallisuushaasteet

 • Uusien hallintorakenteiden, vaatimustenmukaisuusstandardien ja säännösten toteuttaminen vie aikaa.
 • IT-osaston on vaikea todistaa vaatimustenmukaisuus.

Miten Citrix auttaa

 • Ainoa myyjä, joka tarjoaa vaatimustenmukaisuutta niin verkon, sisällön kuin laitteen tasolla.
 • Keskitettyä näkyvyyttä sovelluksen käyttöön virtuaalisella, mobiililaitteiden, verkon ja SaaS-sovellusten tasolla.

Citrix Workspace on kaikenkattava ratkaisu mobiilin henkilöstön tietoturvatarpeisiin
Tutustu Citrix Workspace -ratkaisuun