Citrixin tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 24. kesäkuuta 2021

Citrix Systems, Inc. ja sen tytäryhtiöt, jäljempänä ’Citrix’, kunnioittavat tietosuojaan liittyviä huolenaiheita. Tämän tietosuojakäytännön sisältämien termien ”Citrix”, ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. käyttö viittaa henkilötietojen käsittelystä vastuussa olevaan Citrix-tahoon, joka yleensä on myös henkilötietojasi keräävä Citrix-taho.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvailee saamamme tietotyypit, kuinka käytämme näitä tietoja, kenen kanssa jaamme niitä ja kuinka käyttäjä voi toteuttaa oikeuksiaan tietojen käsittelyn suhteen. Tietosuojakäytäntö myös kuvailee menetelmiä, joita käytämme saamiemme henkilötietojen suojaamiseen, ja kuinka käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin, joita saamme Citrixille kuuluvien sivustojen, tuotteiden, palveluiden, työpöytä- ja mobiilisovellusten sekä muiden Citrixin tarjoamien, tähän tietosuojakäytäntöön viittaavien työkalujen kautta (”verkkokanavat”) sekä verkon ulkopuolella tapahtuvan tiedonkeruun, kuten Citrixin tapahtumien, kyselyiden, kyselytutkimusten, asiakaskäyttäjätutkimusten ja -arviointien kautta (”verkon ulkopuoliset kanavat”) sekä ulkopuolisista lähteistä, kuten liikekumppaneilta, mainosverkostoista ja -kauppiailta (näistä käytetään yhteisnimitystä ”tarjonta”). 

Verkkokanavat saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja ominaisuuksiin. Joillakin kolmansien osapuolten sivustoilla saatetaan käyttää Citrix-logoa yhteistuotemerkkinä, vaikka Citrix ei omista, valvo, hoida tai ylläpidä niitä. Citrix ei luovuta käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tällaisille sivustoille, eikä vastaa niiden tietosuojakäytännöistä. Nämä sivustot ovat omien tietosuojakäytäntöjensä alaisia. Joissakin tapauksissa meillä saattaa olla yhteistarjontaa muiden yritysten kanssa. Näihin kolmannen osapuolen kanssa tarjottuihin yhteistuotemerkkeihin liittyen jaamme tai keräämme yhdessä joskus kyseisiin tapahtumiin liittyviä asiakastietoja.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske yksityishenkilöiden Citrixille rekrytoinnin yhteydessä välittämiä henkilötietoja, vaan niihin sovelletaan  Citrixin rekrytointikäytäntöä. Tämä käytäntö ei koske myöskään Citrixin asiakkaiden puolesta pilvipalveluita, teknistä tukea ja konsultointipalveluja tarjottaessa käsiteltyjä henkilötietoja. Tämä asia on selitetty Citrixin datan käsittelyn liitteessä.  Asiakkaiden loppukäyttäjien tulisi osoittaa kaikki Citrixin asiakkaiden tietosuojakäytäntöihin liittyvät kysymykset tiedot keränneelle Citrixin asiakkaalle. 

Saamamme henkilötiedot

Saamamme tiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä tarjontaa käyttäjä käyttää. Saamme henkilötietoja käyttäjän vuorovaikutuksesta tarjonnan kanssa, esimerkiksi kun käyttäjä

 • luo tilin verkkokanavassa
 • rekisteröityy johonkin Citrixin kumppanuus- tai suositusohjelmaan tai hakee sellaisen jäsenyyttä
 • pyytää pääsyä tai vierailee toimistoissamme tai tiloissamme
 • kirjautuu verkko-ohjelmiin, tapahtumiin, seminaareihin, kampanjoihin tai arvontoihin
 • pyytää tuotteita (mukaan lukien tuotearvioinnit, kokeilut, tekniset esikatselut ja beetalataukset), palveluita tai tietoja
 • osallistuu Citrixin tapahtumiin, kuten konferensseihin, verkkoseminaareihin, kyselytutkimuksiin, kyselyihin, tutkimuksiin tai arviointeihin
 • on muulla tavoin yhteydessä tai pyytää meiltä tietoja.

Saamme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • yhteystietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite tai muu fyysinen osoite) käyttäjältä tai muilta henkilöiltä (esim. yrityksen johtajat tai laskutuksen yhteyshenkilöt)
 • tietoja, joita käytetään käyttäjän verkkotilin luomiseen (kuten käyttäjätunnus ja salasana)
 • liikeprofiili- ja käytäntötietoja, joita käytetään arvioimaan käyttäjää kumppanina
 • valokuvia, videoita, äänitallenteita tai transkripteja
 • laskutus- ja rahoitustietoja (kuten nimi, laskutusosoite, maksukorttitiedot, pankkitilitiedot ja ostohistoria)
 • sijaintitietoja (kuten IP-osoitteesta, maasta ja postinumerosta johdetut tiedot)
 • käyttäjän mobiililaitteen tarkka maantieteellinen sijainti
 • käyttäjän sivukyselytietoja ja muita verkkotoimintatietoja (kuten laite-, selaintoiminta- ja käyttötapatiedot) mukaan lukien tietoja verkkokanavista ja kolmannen osapuolen sivustoilta, joita saamme evästeiden, jäljitteiden ja vastaavien tekniikoiden käytön kautta (katso jäljessä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden kuvaus)
 • tapahtumiin osallistumisen tai toimistoissa tai tiloissa vierailun ajankohta
 • Citrixin tiloissa vierailun yhteydessä mahdollisesti täytetyssä lomakkeessa annetut tiedot
 • henkilötietoja foorumeista, blogeista ja käyttäjän tekemistä tuotesuosituksista tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten sosiaalisen median kanavista)
 • tietoja, jotka liittyvät luokkaopetukseen tai verkkokoulutukseen osallistumiseen, mukaan lukien suoritetut ohjelmat ja sertifikaatit
 • tietoja, joita tarvitaan tuen tai muiden maksullisten konsultaatiopalveluiden tarjoamiseen (kuten yhteystiedot, keskustelupalvelut, tukitiedot ja tapahtumahistoria)
 • henkilötietoja käyttäjän lähettämästä sisällöstä (esim. ”yhteystiedot”-toimintomme kautta tai muusta tuote- tai palveluviestinnästä)
 • muita henkilötietoja, joita saamme tarjoustemme välityksellä.

Henkilötietojen antaminen meille on vapaaehtoista. Jos käyttäjä päättää olla antamatta henkilötietojaan, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan hänelle joitakin tuotteita tai palveluita, ja hän ei ehkä pysty käyttämään tiettyjä verkkokanavien ominaisuuksia.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme saamiamme tietoja

 • tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen ja hallintaan (sisältäen sivustot ja sovellukset, joihin käyttäjä on rekisteröitynyt)
 • tuote- ja palvelutilausten käsittelyyn ja täyttämiseen sekä tilauksen valmistumisesta ilmoittamiseen
 • tapahtuman tai tilauksen tekemisen avustamiseen ja asiakastuen tarjoamiseen
 • ostettujen tuotteiden ja palveluiden laskutukseen
 • koulutuksen, tuen ja konsultointipalveluiden tarjoamiseen
 • Citrix-tilin luomiseen ja hallintaan
 • liiketoimintamme hoitoon, arviointiin ja parantamiseen (esim. tuotteiden ja palveluiden hallinnointi, kehittäminen, lisääminen ja parantaminen, viestinnän ja asiakassuhteiden hallinta ja kirjanpito, tilintarkastukset, laskutus, täsmäytykset ja perintätoiminnot)
 • tietojen analysointiin (esim. tutkimus, trendianalyysi, rahoitusanalyysi ja asiakassegmentaatio)
 • tiliin ja tilauksiin liittyvään viestintään (mukaan lukien sähköpostien lähettäminen liittyen rekisteröintiin, tilitilanteeseen, tilausvahvistuksiin, uusinta- tai umpeutumisilmoituksiin ja muihin tärkeisiin tietoihin)
 • mainos-, markkinointi- ja myyntitoimintaan (kuten kampanjamateriaalien lähettämiseen, uusien asiakkaiden hankintaan, markkinointimahdollisuuksien etsimiseen, markkinatutkimusten järjestämiseen, mainos- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden selvittämiseen ja hallintaan sekä tuotemerkkimme hallintaan)
 • viestintään tapahtumista, ohjelmista, kampanjoista ja kyselyistä ja hallitsemaan käyttäjän osallistumista niihin
 • työntekijöiden yhdistämiseen oman yrityksensä tilinhoitajaan
 • henkilöllisyyden varmistamiseen ja palvelujemme suojaamiseen luvattomalta käytöltä tai väärinkäytöltä
 • henkilöllisyysvarkauksilta suojaamiseen, petosten ja muiden laittomien toimien, vaateiden ja rasitteiden estämiseen
 • henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen
 • alan standardien, sopimusvelvoitteiden ja käytäntöjemme noudattamiseen ja toimeenpanoon
 • verkkokanavien, tuotteiden, palveluiden, verkkopalveluiden, tietoresurssien ja työntekijöiden turvallisuuden ylläpitoon ja parantamiseen
 • käyttäjän kysymyksiin vastaamiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksista ja tietojen hankkimisyhteydestä riippuen saatamme käyttää seuraavia oikeusperusteita:

 • sopimuksen toimeenpano käyttäjän tai asiaankuuluvan osapuolen kanssa
 • lailliset kaupalliset etumme
 • oikeudellisen velvoitteen tai oikeuden päätöksen noudattaminen tai oikeudellisen vaateen toimeenpano tai puolustaminen
 • käyttäjän käsittelyyn antama suostumus, jonka hän voi peruuttaa milloin tahansa.

Saatamme yhdistää käyttäjästä kerättyjä tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin avustamaan markkinointimme ja viestintämme tarkkuuden parantamista sekä vuorovaikutuksemme laajentamista ja räätälöintiä. Tähän sisältyy verkkokanavista saatujen henkilötietojen yhdistäminen verkon ulkopuolisista kanavista saatuihin tietoihin sekä muihin tietoihin (kuten suositusohjelmat) edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Saatamme muuttaa henkilötietoja nimettömiksi tai koota niitä yhteen ja käyttää niitä edellä kuvattuihin tarkoituksiin tai muihin sovellettavan lain sallimiin tarkoituksiin. Saatamme myös käyttää henkilötietoja muihin tarkoituksiin, jotka tarkennamme tietojen keräyshetkellä. Pyydämme käyttäjän suostumusta näihin lisäkäyttötarkoituksiin sovellettavan lain edellyttämässä määrin.

Sovellettavan lain edellyttäessä pyydämme käyttäjän suostumusta hänen henkilötietojensa käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet ja muut tekniikat

Citrix käyttää verkkokanavillaan evästeitä, jäljitteitä (mukaan lukien pikselit ja tunnisteet) ja vastaavia tekniikoita, jotka saattavat lukea käyttäjän laitteella olevia tietoja tai kirjoittaa sille tietoja tiettyjen käyttäjää koskevien tietojen keräämiseksi automaattisesti. ”Eväste” on tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää kävijän tietokoneeseen tai muuhun internetyhteydessä olevaan laitteeseen voidakseen yksilöllisesti tunnistaa kävijän selaimen tai tallentaa tietoja tai asetuksia selaimeen. ”Jäljite”, joka tunnetaan myös internettunnisteena, pikselitunnisteena tai näkymättömänä kuvatiedostona, linkittää verkkosivuja verkkopalvelimiin ja niiden evästeisiin. Sitä saatetaan käyttää lähettämään evästeiden keräämiä tietoja takaisin verkkopalvelimeen.

Käytämme näitä automatisoituja tekniikoita keräämään tietoja käyttäjän laitteesta, selaintoiminnoista ja käyttötavoista. Näillä menetelmillä saatuja tietoja ovat mm. IP-osoite ja muut käyttäjän laitteeseen liittyvät tunnisteet – esimerkkeinä Applen mainontatunniste tai Androidin mainontatunniste – Citrixin tarjontaan yhdistettyjen laitteiden tyypit, laitteiden ominaisuudet (kuten käyttöjärjestelmä), kielivalinnat, lähettävät sivut / poistumissivut, navigointipolut, käyttöajat, selainvalinnat ja selaimen ominaisuudet, asennetut laajennukset, paikalliset aikavyöhykkeet, paikalliset tallennusasetukset, klikkidata ja muut tiedot käyttäjän verkkotoiminnasta.

Käytämme verkkokanaviamme sekä ensimmäisen osapuolen evästeitä (sivustomme asettaa ne suoraan verkkokanavillamme käynnin yhteydessä) että kolmannen osapuolen evästeitä varten (kolmannen osapuolen sivuston asentamia, kun käyttäjä käy verkkokanavillamme tai tietyillä kolmannen osapuolen kumppanisivustoilla). Toiset evästeet ovat istuntoevästeitä (poistuvat automaattisesti, kun selain suljetaan) ja toiset ovat pysyviä evästeitä (pysyvät tietokoneessa tai muussa internetyhteydessä olevassa laitteessa jonkin aikaa selainistunnon sulkemisen jälkeen, paitsi jos ne poistetaan).

Verkkokanaviemme evästeisiin sisältyvät alla kuvatut (1) olennaiset ja toiminnalliset evästeet, (2) analytiikkaevästeet ja (3) kohdennetut/mainontaevästeet.

Olennaiset ja toiminnalliset evästeet
Käytämme verkkokanavissamme evästeitä, jotka ovat tarpeellisia tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen. Tähän sisältyvät olennaiset evästeet (esim. käytetään käyttäjän todentamiseen sivustollamme ja tunnistamaan hänet sisäänkirjautumisen jälkeen), toiminnalliset evästeet (esim. muistavat käyttäjän ostoskorin sisällön tai kielivalinnat) ja käyttäjäkeskeiset turvallisuusevästeet, joita käytetään lisäämään tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta (esim. havaitsemaan todennusvirheitä). Näiden evästeiden tarpeellisten toimintojen vuoksi niitä ei yleensä voi poistaa käytöstä verkkopalveluissamme.

Analytiikkaevästeet
Käytämme analytiikkaevästeitä keräämään tietoja käyttäjien siirtymisestä verkkokanavissamme ja kanavien käytöstä. Esimerkkeihin kuuluu käyttäjien kulku verkkokanavissamme, katsotut sivut, sivun käyttöaika ja se, näkyikö sivu oikein tai tapahtuiko virheitä. Kyseiset evästeet auttavat meitä parantamaan verkkokanaviemme suorituskykyä ja tekevät niistä käyttäjäystävällisempiä. Nämä evästeet ovat kolmannen osapuolen analytiikkayritysten tarjoamia, mukaan lukien Google Analytics ja Marketo. Lue lisää Google Analyticsista ja evästeistä kieltäytymisestä Google Analytics -sivustolta. Lisätietoja näistä analytiikkapalveluista ja niistä kieltäytymisestä saa katsomalla evästeiden suostumustyökalua tästä.

Mainosevästeet
Mainosevästeitä käytetään valvomaan ja hallitsemaan mainontaa. Ne saattavat kerätä tietoja siitä, onko käyttäjä reagoinut mainokseen ja käynyt toisella sivustolla. Ne auttavat meitä tarjoamaan käyttäjälle sisältöä ja kohdistettuja tietoja, jotka on yksilöity käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin. Ne myös auttavat meitä mittaamaan mainostemme ja viestintämme tehokkuutta. EU:ssa käytämme analytiikka- ja mainontaevästeitä sivustoillamme vain, kun käyttäjä on suostunut siihen sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

Selain saattaa kertoa käyttäjälle, kuinka hän voi saada ilmoituksia sen vastaanottaessa tietyntyyppisiä evästeitä, ja kuinka hän voi rajoittaa tai ottaa tietyntyyppiset evästeet pois käytöstä. Ilman evästeitä käyttäjä ei ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkokanaviemme ominaisuuksia. Mobiililaitteissa käyttäjä voi hallita sitä, kuinka laite ja selain jakavat tiettyjä laitetietoja, muokkaamalla mobiililaitteen tietosuoja- ja turvallisuusasetuksia.

Lisätietoja evästekäytännöistämme ja evästeasetuksien hallinnasta saa tästä. Sovellettavan lain edellyttämissä määrin pyydämme käyttäjän suostumusta ennen evästeiden tai vastaavien työkalujen käyttöä.

Kolmannen osapuolen sovellusten, työkalujen, pienoissovellusten ja laajennusten palveluntarjoajat (kuten Twitter, LinkedIn ja Facebook) saattavat myös käyttää automatisoituja tiedonkeräämistapoja, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa kyseisten ominaisuuksien kanssa. Nämä tiedot kerätään suoraan ominaisuuksien palveluntarjoajilta, ja ne ovat kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjen tai -ilmoitusten alaisia. Sovellettavan lain sallimassa määrin Citrix ei ole vastuussa näiden palveluntarjoajien tietokäytännöistä.

Kiinnostuspohjainen mainonta

Käyttäjän käyttäessä verkkokanaviamme sekä me että tietyt kolmannet osapuolet (kuten mainosverkkomme, digitaaliset mainoskumppanimme ja sosiaalisen median alustat) keräämme tietoja hänen verkkotoiminnoistaan ajan kuluessa ja kolmansien osapuolten eri sivustoilla (kuten mainoksiamme näyttävillä sivustoilla). Saatamme käyttää näitä tietoja tarjoamaan käyttäjää varten räätälöityä mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme. Saatamme myös hankkia tietoja tähän tarkoitukseen kolmannen osapuolen sivustoilta, joilla näytetään mainoksiamme. Käyttäjä saattaa nähdä tiettyjä mainoksia muilla sivustoilla, koska hyödynnämme kolmannen osapuolen mainosostoverkkoja. Kyseisten ostoverkkojen kautta voimme kohdistaa viestintämme käyttäjille demografisten, kiinnostuspohjaisten ja kontekstisidonnaisten tapojen avulla.

Kun käyttäjä vierailee Citrixin mainoksia näyttävillä sivustoilla, mainosverkot saattavat kerätä tietoja hänen sivustoilla näkemistään sivuista ja mainoksista sekä toiminnoistaan. Tiedonkeruuta tehdään sekä sivustoillamme että näihin mainosverkkoihin osallistuvien kolmansien osapuolten sivustoilla. Tämä prosessi auttaa meitä seuraamaan markkinointitoimiemme tehokkuutta. Lisätietoja mainosverkkojen kiinnostuspohjaisesta mainonnasta kieltäytymisestä voi katsoa tästä. Sovellettavan lain edellyttämässä määrin pyydämme käyttäjän suostumusta ennen kuin käytämme hänen tietojaan kiinnostuspohjaiseen mainontaan.

Evästeidenhyväksyntätyökalussamme kerrotaan, miten käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan (joihin lukeutuu esimerkiksi evästeasetusten muuttaminen).

Henkilötietojen jakaminen

Emme myy tai muutoin paljasta käyttäjän henkilötietoja paitsi tässä asiakirjassa tai keräyshetkellä kuvaillussa määrin. Citrix saattaa jakaa henkilötietoja seuraavasti:

 • jos tietojen jakaminen on tarpeen käyttäjän pyytämän tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseen
 • osana yhteiskampanjaa tai välittääksemme myyntiliidejä liikekumppaneille
 • pitääksemme käyttäjän ajan tasalla uusimmista tuotejulkaisuista, ohjelmistopäivityksistä, erikoistarjouksista tai muista liikekumppaniemme asioista, joiden uskomme kiinnostavan häntä
 • Citrixin sisällä (mukaan lukien sidosryhmät ja tytäryhtiöt) tässä tietosuojakäytännössä kuvailtuihin tarkoituksiin
 • yhdistämään työntekijöitä oman yrityksensä hallinnolliseen henkilöstöön
 • raportoimaan ja auttamaan asiakkaitamme tukea vaativien asioiden hallinnassa tai osana konsultointipalveluita
 • ilmoittamaan asiakkaillemme ja kumppaneillemme heidän käyttäjiensä palvelun käytöstä (esim. milloin käyttäjä on saanut tunnistetiedot tai suorittanut kurssin loppuun)
 • palveluntarjoajien kanssa, jotka on palkattu suorittamaan palveluita puolestamme (esim. maksunkäsittely, tilausten täyttäminen, asiakastuki, asiakassuhdehallinta ja data-analytiikka). Näillä palveluntarjoajilla on sopimusperusteinen velvollisuus suojata niille annettuja tietoja. Niiden suorittama tietojen käyttö ja luovutus on rajoitettu vain palvelujen suorittamiseen puolestamme tai oikeusvelvoitteiden noudattamiseen.
 • tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen hyväksyttyjen Citrix-kumppaneiden kanssa, ja
 • yhteismarkkinointi- ja myyntikumppaneiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa, jotka auttavat meitä liiketoimissa ja muissa yritysasioissa ja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.

Lisäksi Citrix saattaa luovuttaa käyttäjää koskevia henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

(1) mikäli sovellettava lainsäädäntö, jokin määräys tai oikeusprosessi (esim. tuomioistuimen päätös tai haaste) sitä Citrixiltä edellyttää tai sellaisen sallii

(2) lainvalvontaviranomaisille tai muille viranomaisille jonkin oikeutetun oikeudellisen pyynnön täyttämiseksi

(3) mikäli Citrix uskoo luovuttamisen olevan välttämätöntä Citrixille, sen käyttäjille tai suurelle yleisölle aiheutuvan fyysisen haitan tai taloudellisten menetysten ehkäisemiseksi lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla

(4) Citrixin juridisten oikeuksien luomiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi

(5) epäiltyä tai toteutunutta petosta, laitonta toimintaa tai tietoturva- tai teknistä ongelmatilannetta koskeviin tutkimuksiin liittyvissä tapauksissa.

Lisäksi varaamme oikeuden siirtää käyttäjän henkilötietoja asiaan liittyvälle kolmannelle osapuolelle mahdollisen tai todellisen myyntitapahtuman tai koko liiketoimintamme tai omaisuutemme tai sen osan siirron yhteydessä (mukaan lukien fuusio, yritysosto, yhteisyritys, uudelleenjärjestely, yritysmyynti, purkaminen tai konkurssi) tai muun liiketapahtuman yhteydessä.

Saatamme myös jakaa tietoja muilla tavoin, joista annamme erityisen ilmoituksen keräämishetkellä, ja pyydämme käyttäjän suostumusta sovellettavan lain edellyttämissä määrin.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Siirrämme kanavien kautta keräämämme henkilötiedot, ja tallennamme ne maihin, joissa Citrix ja sen palveluntarjoajat toimivat (mukaan lukien Yhdysvallat) ja joiden tietosuojalait saattavat poiketa tietojen antamismaasta. Jos teemme näin, siirrämme henkilötietoja vain tässä tietosuojakäytännössä kuvailtuihin tarkoituksiin. Kun siirrämme henkilötietoja muissa maissa oleville vastaanottajille, ryhdymme sovellettavan lain edellyttämässä määrin toimenpiteisiin suojellaksemme tietoja mm. sitomalla tiedonsiirtosopimuksia, jotka noudattavat Euroopan komission yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 46 mukaisia mallisopimuslausekkeita tai valitsemalla tietojen vastaanottajia, jotka on sertifioitu jäljempänä kuvailtua EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä varten.

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely

Citrix on sertifioitu EU:sta, Britanniasta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin tapahtuvan henkilötietojen siirtojen osalta Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Euroopan komission asettaman EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti liittyen henkilötietojen siirtoon EU:sta Yhdysvaltoihin yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan nojalla, jäljempänä yksittäin ’Privacy Shield -järjestely’ ja yhdessä ’Privacy Shield -periaatteet’. Jos tämän tietosuojakäytännön ehtojen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitaa, Privacy Shield -periaatteet vallitsevat. Lisätietoja Privacy Shield -järjestelystä ja Citrixin sertifioinnista löytyy osoitteesta https://www.privacyshield.gov/.

Citrix on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti ja niiden siirtämisestä kolmannelle osapuolelle tämän edustajana toimien. Citrix noudattaa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita kaikissa EU:sta ja Sveitsistä tulevien henkilötietojen siirroissa, mukaan lukien siirtovastuumääräykset.

Citrix noudattaa Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission säännösten täytäntöönpanomääräyksiä liittyen Privacy Shield -järjestelyn alaisena saatuihin tai siirrettyihin henkilötietoihin. Joissakin tilanteissa Citrixiä saatetaan pyytää luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä lakisääteisten vaatimusten mm. kansalliseen turvallisuuteen ja lain toimeenpanoon liittyvien vaatimusten täyttämisen, perusteella.

Joissakin Privacy Shield -sivustolla tarkemmin kuvatuissa olosuhteissa käyttäjällä saattaa olla oikeus vaatia sitovaa välimieskäsittelyä silloin, kun muiden ratkaisumenettelyjen käyttö ei ole onnistunut.

Privacy Shield -periaatteita noudattaen Citrix sitoutuu ratkaisemaan henkilötietojen keräämistä ja käyttöä koskevat valitukset. Jos käyttäjällä on kysyttävää tai hän haluaa tehdä Citrixin tietosuojakäytäntöön tai sen soveltamiseen liittyvän valituksen, hänen tulee ottaa yhteyttä täältä.

EU:n ja Sveitsin kansalaisten, joilla on Citrixin Privacy Shield -järjestelyyn liittyviä kysymyksiä tai valituksia, tulee ensin ottaa yhteyttä Citrixiin täältä. Mikäli käyttäjän valitusta ei ole ratkaistu tai huomioitu häntä tyydyttävällä tavalla, hänen on etsittävä lisätietoja tai tehtävä valitus ottamalla yhteyttä seuraavan sivuston kautta tai vierailemalla sillä: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (Yhdysvalloissa oleva vaihtoehtoinen riitojenratkaisupalveluja tarjoava taho). Palvelut tarjotaan maksutta.

Citrixin Privacy Shield -varmennuksesta voi lukea lisää täältä.

Käyttäjän oikeudet ja valinnat

Tarjoamme käyttäjälle tiettyjä valintoja häneltä saatuihin henkilötietoihin liittyen, kuten valintoja tietojen käyttämiseen ja viestintään liittyen. Käyttäjä voi päivittää asetuksiaan, rajoittaa Citrixiltä saatuja viestejä tai lähettää pyynnön ottamalla Citrixiin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön Yhteystiedot -osiossa mainitulla tavalla. Käyttäjä voi myös lopettaa postituslistamme tilauksen seuraamalla sähköpostiviesteissämme olevaa ”tilauksen peruutus” -linkkiä.

Mikäli loppukäyttäjä haluaa käyttää Citrixin tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä Citrixin asiakkaiden puolesta käsiteltyihin henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä asianomaiseen, kyseisiin tietoihin liittyvän tarjonnan pääkäyttäjään eikä Citrixiin.  Mikäli käyttäjä on asiakastilin pääkäyttäjä tai asiakastilin omistaja ja hän tarvitsee apua tässä prosessissa – esimerkiksi halutessaan esittää omia käyttäjätietoja koskevan pyynnön – voi hän ottaa Citrixiin yhteyttä alla selitetyllä tavalla.  

Käyttäjä voi, siltä osin kuin hänen oman lainkäyttöalueensa lainsäädäntö sellaisen sallii, pyytää saada pääsyn Citrixin hallussa oleviin, käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin tai pyytää, että Citrix korjaa, päivittää, muuttaa tai poistaa käyttäjän tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä. Käyttäjä voi tehdä sen ottamalla Citrixiin yhteyttä jäljempänä selitetyllä tavalla tai siirtymällä MyAccount-osioon. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi ennen kuin annamme pääsyn tietoihin, jotta voimme auttaa yksityisyyden suojaamisessa ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Sovellettavan lain sallimissa määrin saatamme veloittaa maksun ennen kuin annamme käyttäjälle kopion tietokannassamme olevista henkilötiedoista. Käyttäjän sijainnista riippuen hänellä saattaa olla oikeus jättää valitus sääntelyviranomaiselle, jos hän ei ole tyytyväinen vastaukseemme.

Citrix tukee käyttäytymispohjaisen kohdentamisen itsesääntelyperiaatteita, jäljempänä ’periaatteet’, joista vastaa Yhdysvalloissa Digital Advertising Alliance , Kanadassa Digital Advertising Alliance of Canada ja EU:ssa European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Euroopan unionissa, hän voi ilmaista verkkomainontaan liittyvät mieltymyksensä Ad Choices-, Ad Choices Canada - tai Your Online Choices -sivustolla. Hän voi myös halutessaan estää kaiken räätälöidyn mainonnan osallistuvilta tahoilta.

Näillä verkkosivuilla on myös tarkkaa tietoa kiinnostuspohjaisesta mainonnasta sekä vinkkejä tietosuojan hallintaan verkossa ja sovelluksissa. Kiinnostuspohjaisesta mainonnasta kieltäytyminen ei tarkoita, etteikö käyttäjä näkisi edelleen mainoksia verkkopalvelussa tai verkkokanavilla. Kieltäytyminen ennemminkin tarkoittaa, että käyttäjän näkemät mainokset eivät perustu hänen kiinnostuksensa kohteisiin. Samoin, vaikka käyttäjä kieltäytyykin kiinnostuspohjaisen mainonnan vastaanotosta yllä olevien linkkien kautta, verkkokanavien evästeet ja muut tekniikat saattavat edelleen kerätä tietoja käyttäjän verkkokanavien käytöstä, mm. analytiikkaa, petosten ehkäisyä sekä muita itsesääntelyn periaatteissa mainittuja tarkoituksia varten.

Käyttäjän käyttäessä verkkokanaviamme sekä me että tietyt kolmannet osapuolet (kuten mainosverkkomme, digitaaliset mainoskumppanimme ja sosiaalisen median alustat) keräämme henkilötietoja hänen verkkotoiminnoistaan ajan kuluessa ja kolmansien osapuolten eri sivustoilla. Tietyt verkkoselaimet sallivat, että käyttäjä voi asettaa selaimensa lähettämään do not track (”DNT”) -signaaleja sivustoille. Tämä ilmoittaa sivustoille, että hän ei halua verkkotoimintojaan seurattavan. Citrixin verkkokanavia ei ole suunniteltu reagoimaan verkkoselaimista saatuihin ”älä jäljitä” -signaaleihin. Käyttäjä voi kuitenkin säätää omia, Citrixin käyttäjästä keräämiin henkilötietoihin liittyviä evästeasetuksiaan kaikilla Citrixin verkkosivustoilla (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com tai Citrix.com) napsauttamalla kunkin asianomaisen verkkosivuston alatunnisteessa olevaa evästeasetusten linkkiä.

Lain myöntämässä määrin käyttäjä voi peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen tai vastustaa milloin tahansa pätevästä syystä henkilötietojensa käsittelyä, ja teemme muutokset asetuksiin tulevia toimia varten. Tämä ei vaikuta käyttäjän tietojen käyttömme laillisuuteen, kun käyttö perustuu ennen peruutusta annettuun suostumukseen. Käyttäjällä saattaa myös olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle omalla lainkäyttöalueellaan.

Sovellettavan lainsäädännön mukaiset rajoitukset saattavat koskea joitakin edellä kuvattuja oikeuksia.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme henkilötietoja käyttäen hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, jotka ovat yhdenmukaisia oikeusvelvoitteiden kanssa henkilötietojen antamispaikassa. Ne suojaavat meille kanavien välityksellä annettuja henkilötietoja laittomalta tai valtuuttamattomalta tuhoamiselta, menetyksiltä, muuttamiselta, käytöltä tai paljastamiselta tai niihin pääsyltä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Sovellettavassa laissa sallitussa määrin me yleensä säilytämme käyttäjältä saamiamme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan (1) niiden keräämistarkoituksiin tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjällä on tili palveluissamme, tai (2) sovellettavan vanhenemisajan huomioiden ja noudattaen sovellettavia lakeja, riitojen ratkaisua ja sopimuksiemme toimeenpanoa. Kuten edellä ”käyttäjän oikeudet ja valinnat” -osiossa kuvaillaan, käyttäjä voi toimialueensa lain sallimassa määrin pyytää, että poistamme hänen tietonsa tai rajoitamme niiden käsittelyä ottamalla meihin yhteyttä edellä mainitulla tavalla.

Ilmoitus Kalifornian asukkaille

Tätä Citrix.com-sivuston tietosuojakäytäntöä täydentää Kalifornian osavaltion lakien mukainen kuluttajien tietosuojalauseke. Lauseke koskee vain Kaliforniassa asuvia kuluttajia, ja siihen voi tutustua täällä. Seuraavassa on yhteenveto joistakin lausekkeen osista, mutta jos sinulla on jotakin epäselvää lausekkeeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, lue lauseke kokonaisuudessaan.

Sinulla voi olla oikeus pyytää kaksi kertaa 12 kuukauden ajanjaksolla seuraavia sinusta viimeisen 12 kuukauden aikana keräämiimme henkilötietoihin liittyviä tietoja:

 • sinusta keräämiemme tietojen tyypit ja itse tiedot
 • tiedonkeruuseen käyttämiemme lähteiden tyypit
 • se liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoitus, johon olemme keränneet tai myyneet henkilötietoja
 • niiden ulkopuolisten tahojen tyypit, joiden kanssa olemme jakaneet henkilötietoja, ja
 • niiden henkilötietojesi tyypit, jotka olemme myyneet tai paljastaneet jonkin liiketoiminnallisen syyn vuoksi, sekä niiden ulkopuolisten tahojen tyypit, joille olemme myyneet tai paljastaneet kyseiset tiedot.

Sinulla saattaa lisäksi olla oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle (1) luettelo tietyistä henkilötietotyypeistä, jotka olemme luovuttaneet ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoituksiin pyyntöä välittömästi edeltävän kalenterivuoden aikana, sekä (2) kyseisten ulkopuolisten tahojen nimet. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinusta keräämämme henkilötiedot. 

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi myynti. Tee kielto napsauttamalla tätä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@citrix.com.

Jos haluat lähettää meille joitakin muita oikeuksiasi koskevan pyynnön, voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevan Citrix.com-sivuston tietosuojakäytännön Yhteydenotot-osiossa kuvatulla tavalla. Varmistamme yksityisyydensuoja- ja tietoturvasyistä sinun tai edustajasi henkilöllisyyden ennen henkilötietojen tarkasteluoikeuden myöntämistä tai meille lähetettyyn pyyntöön vastaamista. Jotta voisimme vahvistaa pyyntösi, saatamme vaatia sinulta riittävät tunnistautumistiedot pyydettyjen henkilötietojen luonteen huomioon ottaen.  Saatamme esimerkiksi pyytää aiemmin kerättyjä henkilötietojasi, jotta voisimme yhdistää sinut toimittamiisi tietoihin.  Voit Kalifornian osavaltion kuluttajansuojalain nojalla pyytää valtuuttamaasi edustajaa tekemään pyynnön puolestasi. Edustajasi on tunnistauduttava ja toimitettava todiste siitä, että hänet on nimetty toimimaan puolestasi. Saatamme vaatia myös sinua itseäsi tunnistautumaan erikseen.   

Jos haluat käyttää tässä mainittuja oikeuksiasi, emme kieltäydy pyynnöstä emmekä laskuta sen vuoksi tuotteistamme tai palveluistamme toista hintaa tai toimita sen vuoksi toisenlaatuisia tuotteita tai palveluita.

Lasten henkilötiedot

Verkkokanavat on suunniteltu yleisölle, eikä niitä ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta verkkokanavillamme. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta, poistamme tiedot tietokannoistamme välittömästi. Jos käyttäjä uskoo, että alle 13-vuotias lapsi on saattanut antaa meille henkilötietoja, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön Yhteydenotot-osiossa kuvatulla tavalla.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tätä tietosuojakäytäntöä päivitetään ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta heijastamaan tietokäytäntöjemme muutoksia. Ilmoitamme tietosuojakäytännön yläreunassa, milloin se päivitettiin viimeksi. Jos kuitenkin teemme asiakirjaan merkittäviä muutoksia, ilmoitamme asiasta tällä sivustolla erillisellä ilmoituksella ennen muutosten voimaantuloa. Rohkaisemme käyttäjää käymään ajoittain läpi tämän käytännön, jotta hän saa uusimmat tiedot tietosuojakäytännöistämme.

Yhteydenotot

Mikäli käyttäjä haluaa esittää kysymyksiä, pyyntöjä tai tiedusteluja, jotka liittyvät jonkin Citrixin asiakkaan suorittamaan henkilötietojen käyttöön, tulee käyttäjän ottaa yhteyttä asianomaiseen asiakkaaseen. Jos käyttäjällä on kysyttävää tai kommentteja tähän tietosuojakäytäntöön liittyen tai jos hän haluaa päivittää tietoja, joita meillä on hänestä tai hänen asetuksistaan, hän voi ottaa meihin yhteyttä täällä tai lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@citrix.com tai kirjoittaa meille seuraavaan osoitteeseen:

Citrix Systems, Inc.
Attn: Chief Privacy
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
Yhdysvallat