Citrixin tietosuojakäytäntö

Päivitetty: 23. kesäkuuta 2020

Citrix Systems, Inc. ja sen tytäryhtiöt (”Citrix”) kunnioittavat tietosuojaan liittyviä huolenaiheita. Tämän tietosuojakäytännön sisältämien termien ”Citrix”, ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. käyttö viittaa henkilötietojen käsittelystä vastuussa olevaan Citrix-tahoon, joka yleensä on myös henkilötietojasi keräävä Citrix-taho.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvailee saamamme tietotyypit, kuinka käytämme näitä tietoja, kenen kanssa jaamme niitä ja kuinka käyttäjä voi toteuttaa oikeuksiaan tietojen käsittelyn suhteen. Tietosuojakäytäntö myös kuvailee menetelmiä, joita käytämme saamiemme henkilötietojen suojaamiseen, ja kuinka käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietoja, joita saamme Citrixin eri ominaisuuksien, kuten sellaisten sivustojen, tuotteiden, palveluiden, työpöytä- ja mobiilisovellusten ja muiden Citrixin toimittamien työkalujen (”verkkokanavat”) kautta, joissa viitataan tähän tietosuojakäytäntöön, sekä verkon ulkopuolisen tiedonkeruun (”verkon ulkopuoliset kanavat”), kuten Citrix-tapahtumien, kyselytutkimusten ja -kaavakkeiden, käyttäjätutkimusten ja -arviointien kautta, sekä ulkopuolisista lähteistä, kuten liikekumppaneilta, mainosverkostoista ja -kauppiailta (joista käytetään yhteisnimitystä ”tarjonta”). Tämä tietosuojakäytäntö ei koske yksityishenkilöiden Citrixille rekrytoinnin yhteydessä toimittamia tietoja, sillä niitä koskee Citrixin rekrytointikäytäntö.

Tuen, pilvipalveluiden ja muiden palveluiden tarjontaan liittyen Citrix käsittelee tiettyjä tietoja, joita ylläpidetään ympäristöissä, joita Citrix saattaa käyttää suorittaessaan pilvi-, konsultointi- ja tukipalveluita (”asiakassisältö”) asiakkaidensa ja kumppaneidensa puolesta ja niiden ohjeiden mukaisesti, sekä lokitietoja (esim. liittyen pääsy- ja todennuspyyntöihin), joita keräämme analyysi- ja turvallisuustarkoituksiin palveluissamme. Kyseisen asiakassisällön ja lokitietojen käyttömme on asiakassopimustemme ehtojen alaista, eikä tämä tietosuojakäytäntö kata sitä. Asiakkaidemme ja kumppaniemme sivuston käytön kautta keräämämme tiedot (kuten nimet, osoitteet, laskutustiedot ja työntekijöiden yhteystiedot) ja verkon ulkopuolisten asiakas- ja kumppanivuorovaikutusten kautta keräämämme tiedot ovat sitä vastoin tämän tietosuojakäytännön alaisia.

Verkkokanavat saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja ominaisuuksiin. Joillakin kolmansien osapuolten sivustoilla saatetaan käyttää Citrix-logoa yhteistuotemerkkinä, vaikka Citrix ei omista, valvo, hoida tai ylläpidä niitä. Citrix ei luovuta käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tällaisille sivustoille, eikä vastaa niiden tietosuojakäytännöistä. Nämä sivustot ovat omien tietosuojakäytäntöjensä alaisia. Joissakin tapauksissa meillä saattaa olla yhteistarjontaa muiden yritysten kanssa. Näihin kolmannen osapuolen kanssa tarjottuihin yhteistuotemerkkeihin liittyen jaamme tai keräämme yhdessä joskus kyseisiin tapahtumiin liittyviä asiakastietoja.

Valintaan voi siirtyä napsauttamalla yhtä alla olevista linkeistä:

Saamamme henkilötiedot

Saamamme tiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä tarjontaa käyttäjä käyttää. Saamme henkilötietoja käyttäjän vuorovaikutuksesta tarjonnan kanssa, esimerkiksi kun käyttäjä

 • luo tilin verkkokanavassa
 • rekisteröityy johonkin Citrixin kumppanuus- tai suositusohjelmaan tai hakee sen jäsenyyttä
 • pyytää pääsyä tai vierailee toimistoissamme tai tiloissamme
 • kirjautuu verkko-ohjelmiin, tapahtumiin, seminaareihin, kampanjoihin tai arvontoihin
 • pyytää tuotteita (mukaan lukien tuotearvioinnit, kokeilut, tekniset esikatselut ja beetalataukset), palveluita tai tietoja
 • osallistuu Citrixin tapahtumiin, kuten konferensseihin, verkkoseminaareihin, kyselytutkimuksiin, kyselyihin, tutkimuksiin tai arviointeihin
 • on muulla tavoin yhteydessä tai pyytää meiltä tietoja.

Saamme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • yhteystietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite tai muu fyysinen osoite) käyttäjältä tai muilta henkilöiltä (esim. yrityksen johtajat tai laskutuksen yhteyshenkilöt)
 • tietoja, joita käytetään käyttäjän verkkotilin luomiseen (kuten käyttäjätunnus ja salasana)
 • liikeprofiili- ja käytäntötietoja, joita käytetään arvioimaan käyttäjää kumppanina
 • valokuvia, videoita, äänitallenteita tai transkripteja
 • laskutus- ja rahoitustietoja (kuten nimi, laskutusosoite, maksukorttitiedot, pankkitilitiedot ja ostohistoria)
 • sijaintitietoja (kuten IP-osoitteesta, maasta ja postinumerosta johdetut tiedot)
 • käyttäjän mobiililaitteen tarkka maantieteellinen sijainti
 • käyttäjän sivukyselytietoja ja muita verkkotoimintatietoja (kuten laite-, selaintoiminta- ja käyttötapatiedot) mukaan lukien tietoja verkkokanavista ja kolmannen osapuolen sivustoilta, joita saamme evästeiden, jäljitteiden ja vastaavien tekniikoiden käytön kautta (katso jäljessä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden kuvaus)
 • tapahtumiin osallistumisen tai toimistoissa tai tiloissa vierailun ajankohta
 • Citrixin tiloissa vierailun yhteydessä mahdollisesti täytetyssä lomakkeessa annetut tiedot
 • henkilötietoja foorumeista, blogeista ja käyttäjän tekemistä tuotesuosituksista tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten sosiaalisen median kanavista)
 • tietoja, jotka liittyvät luokkaopetukseen tai verkkokoulutukseen osallistumiseen, mukaan lukien suoritetut ohjelmat ja sertifikaatit
 • tietoja, joita tarvitaan tuen tai muiden maksullisten konsultaatiopalveluiden tarjoamiseen (kuten yhteystiedot, keskustelupalvelut, tukitiedot ja tapahtumahistoria)
 • henkilötietoja käyttäjän lähettämästä sisällöstä (esim. ”yhteystiedot”-toimintomme kautta tai muusta tuote- tai palveluviestinnästä)
 • muita henkilötietoja, joita saamme tarjoustemme välityksellä.

Henkilötietojen antaminen meille on vapaaehtoista. Jos käyttäjä päättää olla antamatta henkilötietojaan, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan hänelle joitakin tuotteita tai palveluita, ja hän ei ehkä pysty käyttämään tiettyjä verkkokanavien ominaisuuksia.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme saamiamme tietoja

 • tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen ja hallintaan (sisältäen sivustot ja sovellukset, joihin käyttäjä on rekisteröitynyt)
 • tuote- ja palvelutilausten käsittelyyn ja täyttämiseen sekä tilauksen valmistumisesta ilmoittamiseen
 • tapahtuman tai tilauksen tekemisen avustamiseen ja asiakastuen tarjoamiseen
 • ostettujen tuotteiden ja palveluiden laskutukseen
 • koulutuksen, tuen ja konsultointipalveluiden tarjoamiseen
 • Citrix-tilin luomiseen ja hallintaan
 • liiketoimintamme hoitoon, arviointiin ja parantamiseen (esim. tuotteiden ja palveluiden hallinnointi, kehittäminen, lisääminen ja parantaminen, viestinnän ja asiakassuhteiden hallinta ja kirjanpito, tilintarkastukset, laskutus, täsmäytykset ja perintätoiminnot)
 • tietojen analysointiin (esim. tutkimus, trendianalyysi, rahoitusanalyysi ja asiakassegmentaatio)
 • tiliin ja tilauksiin liittyvään viestintään (mukaan lukien sähköpostien lähettäminen liittyen rekisteröintiin, tilitilanteeseen, tilausvahvistuksiin, uusinta- tai umpeutumisilmoituksiin ja muihin tärkeisiin tietoihin)
 • mainos-, markkinointi- ja myyntitoimintaan (kuten kampanjamateriaalien lähettämiseen, uusien asiakkaiden hankintaan, markkinointimahdollisuuksien etsimiseen, markkinatutkimusten järjestämiseen, mainos- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden selvittämiseen ja hallintaan sekä tuotemerkkimme hallintaan)
 • viestintään tapahtumista, ohjelmista, kampanjoista ja kyselyistä ja hallitsemaan käyttäjän osallistumista niihin
 • työntekijöiden yhdistämiseen oman yrityksensä tilinhoitajaan
 • henkilöllisyyden varmistamiseen ja palvelujemme suojaamiseen luvattomalta käytöltä tai väärinkäytöltä
 • henkilöllisyysvarkauksilta suojaamiseen, petosten ja muiden laittomien toimien, vaateiden ja rasitteiden estämiseen
 • henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen
 • alan standardien, sopimusvelvoitteiden ja käytäntöjemme noudattamiseen ja toimeenpanoon
 • verkkokanavien, tuotteiden, palveluiden, verkkopalveluiden, tietoresurssien ja työntekijöiden turvallisuuden ylläpitoon ja parantamiseen
 • käyttäjän kysymyksiin vastaamiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksista ja tietojen hankkimisyhteydestä riippuen saatamme käyttää seuraavia oikeusperusteita:

 • sopimuksen toimeenpano käyttäjän tai asiaankuuluvan osapuolen kanssa
 • lailliset kaupalliset etumme
 • oikeudellisen velvoitteen tai oikeuden päätöksen noudattaminen tai oikeudellisen vaateen toimeenpano tai puolustaminen
 • käyttäjän käsittelyyn antama suostumus, jonka hän voi peruuttaa milloin tahansa.

Saatamme yhdistää käyttäjästä kerättyjä tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin avustamaan markkinointimme ja viestintämme tarkkuuden parantamista sekä vuorovaikutuksemme laajentamista ja räätälöintiä. Tähän sisältyy verkkokanavista saatujen henkilötietojen yhdistäminen verkon ulkopuolisista kanavista saatuihin tietoihin sekä muihin tietoihin (kuten suositusohjelmat) edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Saatamme muuttaa henkilötietoja nimettömiksi tai koota niitä yhteen ja käyttää niitä edellä kuvattuihin tarkoituksiin tai muihin sovellettavan lain sallimiin tarkoituksiin. Saatamme myös käyttää henkilötietoja muihin tarkoituksiin, jotka tarkennamme tietojen keräyshetkellä. Pyydämme käyttäjän suostumusta näihin lisäkäyttötarkoituksiin sovellettavan lain edellyttämässä määrin.

Sovellettavan lain edellyttäessä pyydämme käyttäjän suostumusta hänen henkilötietojensa käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet ja muut tekniikat

Citrix käyttää evästeitä, jäljitteitä (mukaan lukien pikselit ja tunnisteet) ja vastaavia tekniikoita verkkokanavillaan, jotka keräävät tiettyjä tietoja käyttäjästä automaattisesti. ”Eväste” on tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää kävijän tietokoneeseen tai muuhun internetyhteydessä olevaan laitteeseen voidakseen yksilöllisesti tunnistaa kävijän selaimen tai tallentaa tietoja tai asetuksia selaimeen. ”Jäljite”, joka tunnetaan myös internettunnisteena, pikselitunnisteena tai näkymättömänä kuvatiedostona, linkittää verkkosivuja verkkopalvelimiin ja niiden evästeisiin. Sitä saatetaan käyttää lähettämään evästeiden keräämiä tietoja takaisin verkkopalvelimeen.

Käytämme näitä automatisoituja tekniikoita keräämään tietoja käyttäjän laitteesta, selaintoiminnoista ja käyttötavoista. Näillä menetelmillä saamamme tiedot sisältävät IP-osoitteen ja muita tunnisteita, jotka liittyvät laitteeseen, tarjontaa käyttäviin laitetyyppeihin, laiteominaisuuksiin (kuten käyttöjärjestelmä), kielivalintoihin, viittaaviin sivuihin/poistumissivuihin, siirtymispolkuihin, käyttöaikoihin, selainvalintoihin ja -ominaisuuksiin, asennettuihin laajennuksiin, paikallisiin aikavyöhykkeisiin, paikallisiin tallennusvalintoihin, sivukyselyihin ja muihin tietoihin käyttäjän verkkotoiminnasta. Käytämme verkkokanaviamme sekä ensimmäisen osapuolen evästeitä (sivustomme asettaa ne suoraan verkkokanavillamme käynnin yhteydessä) että kolmannen osapuolen evästeitä varten (kolmannen osapuolen sivuston asentamia, kun käyttäjä käy verkkokanavillamme tai tietyillä kolmannen osapuolen kumppanisivustoilla). Toiset evästeet ovat istuntoevästeitä (poistuvat automaattisesti, kun selain suljetaan) ja toiset ovat pysyviä evästeitä (pysyvät tietokoneessa tai muussa internetyhteydessä olevassa laitteessa jonkin aikaa selainistunnon sulkemisen jälkeen, paitsi jos ne poistetaan).

Verkkokanaviemme evästeisiin sisältyvät alla kuvatut (1) olennaiset ja toiminnalliset evästeet, (2) analytiikkaevästeet ja (3) kohdennetut/mainontaevästeet.

Olennaiset ja toiminnalliset evästeet
Käytämme verkkokanavissamme evästeitä, jotka ovat tarpeellisia tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen. Tähän sisältyvät olennaiset evästeet (esim. käytetään käyttäjän todentamiseen sivustollamme ja tunnistamaan hänet sisäänkirjautumisen jälkeen), toiminnalliset evästeet (esim. muistavat käyttäjän ostoskorin sisällön tai kielivalinnat) ja käyttäjäkeskeiset turvallisuusevästeet, joita käytetään lisäämään tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta (esim. havaitsemaan todennusvirheitä). Näiden evästeiden tarpeellisten toimintojen vuoksi niitä ei yleensä voi poistaa käytöstä verkkopalveluissamme.

Analytiikkaevästeet
Käytämme analytiikkaevästeitä keräämään tietoja käyttäjien siirtymisestä verkkokanavissamme ja kanavien käytöstä. Esimerkkeihin kuuluu käyttäjien kulku verkkokanavissamme, katsotut sivut, sivun käyttöaika ja se, näkyikö sivu oikein tai tapahtuiko virheitä. Kyseiset evästeet auttavat meitä parantamaan verkkokanaviemme suorituskykyä ja tekevät niistä käyttäjäystävällisempiä. Nämä evästeet ovat kolmannen osapuolen analytiikkayritysten tarjoamia, mukaan lukien Google Analytics ja Marketo. Lisätietoja Google Analyticsista ja evästeistä kieltäytymisestä saa Google Analytics -sivustolta. Lisätietoja näistä analytiikkapalveluista ja niistä kieltäytymisestä saa täällä olevasta evästeidenhyväksyntätyökalusta.

Mainosevästeet
Mainosevästeitä käytetään valvomaan ja hallitsemaan mainontaa. Ne saattavat kerätä tietoja siitä, onko käyttäjä reagoinut mainokseen ja käynyt toisella sivustolla. Ne auttavat meitä tarjoamaan käyttäjälle sisältöä ja kohdistettuja tietoja, jotka on yksilöity käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin. Ne myös auttavat meitä mittaamaan mainostemme ja viestintämme tehokkuutta. EU:ssa käytämme analytiikka- ja mainontaevästeitä sivustoillamme vain, kun käyttäjä on suostunut siihen sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

Selain saattaa kertoa käyttäjälle, kuinka hän voi saada ilmoituksia sen vastaanottaessa tietyntyyppisiä evästeitä, ja kuinka hän voi rajoittaa tai ottaa tietyntyyppiset evästeet pois käytöstä. Ilman evästeitä käyttäjä ei ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkokanaviemme ominaisuuksia. Mobiililaitteissa käyttäjä voi hallita sitä, kuinka laite ja selain jakavat tiettyjä laitetietoja, muokkaamalla mobiililaitteen tietosuoja- ja turvallisuusasetuksia.

Lisätietoja evästekäytännöistämme ja evästeasetuksien hallinnasta saa täältä. Sovellettavan lain edellyttämissä määrin pyydämme käyttäjän suostumusta ennen evästeiden tai vastaavien työkalujen käyttöä.

Kolmannen osapuolen sovellusten, työkalujen, pienoissovellusten ja laajennusten palveluntarjoajat (kuten Twitter, LinkedIn ja Facebook) saattavat myös käyttää automatisoituja tiedonkeräämistapoja, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa kyseisten ominaisuuksien kanssa. Nämä tiedot kerätään suoraan ominaisuuksien palveluntarjoajilta, ja ne ovat kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjen tai -ilmoitusten alaisia. Sovellettavan lain sallimassa määrin Citrix ei ole vastuussa näiden palveluntarjoajien tietokäytännöistä.

Kiinnostuspohjainen mainonta

Käyttäjän käyttäessä verkkokanaviamme sekä me että tietyt kolmannet osapuolet (kuten mainosverkkomme, digitaaliset mainoskumppanimme ja sosiaalisen median alustat) keräämme tietoja hänen verkkotoiminnoistaan ajan kuluessa ja kolmansien osapuolten eri sivustoilla (kuten mainoksiamme näyttävillä sivustoilla). Saatamme käyttää näitä tietoja tarjoamaan käyttäjää varten räätälöityä mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme. Saatamme myös hankkia tietoja tähän tarkoitukseen kolmannen osapuolen sivustoilta, joilla näytetään mainoksiamme. Käyttäjä saattaa nähdä tiettyjä mainoksia muilla sivustoilla, koska hyödynnämme kolmannen osapuolen mainosostoverkkoja. Kyseisten ostoverkkojen kautta voimme kohdistaa viestintämme käyttäjille demografisten, kiinnostuspohjaisten ja kontekstisidonnaisten tapojen avulla. Kun käyttäjä vierailee Citrixin mainoksia näyttävillä sivustoilla, mainosverkot saattavat kerätä tietoja hänen sivustoilla näkemistään sivuista ja mainoksista sekä toiminnoistaan. Tiedonkeruuta tehdään sekä sivustoillamme että näihin mainosverkkoihin osallistuvien kolmansien osapuolten sivustoilla. Tämä prosessi auttaa meitä seuraamaan markkinointitoimiemme tehokkuutta. Lisätietoja mainosverkostojen kiinnostuspohjaisesta mainonnasta kieltäytymisestä saa täältä. Sovellettavan lain edellyttämässä määrin pyydämme käyttäjän suostumusta ennen kuin käytämme hänen tietojaan kiinnostuspohjaiseen mainontaan.

Evästeidenhyväksyntätyökalussamme kerrotaan, miten käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan (joihin lukeutuu esimerkiksi evästeasetusten muuttaminen).

Henkilötietojen jakaminen

Emme myy tai muutoin paljasta käyttäjän henkilötietoja paitsi tässä asiakirjassa tai keräyshetkellä kuvaillussa määrin. Citrix saattaa jakaa henkilötietoja seuraavasti:

 • jos tietojen jakaminen on tarpeen käyttäjän pyytämän tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseen
 • osana yhteiskampanjaa tai välittääksemme myyntiliidejä liikekumppaneille
 • pitääksemme käyttäjän ajan tasalla uusimmista tuotejulkaisuista, ohjelmistopäivityksistä, erikoistarjouksista tai muista liikekumppaniemme asioista, joiden uskomme kiinnostavan häntä
 • Citrixin sisällä (mukaan lukien sidosryhmät ja tytäryhtiöt) tässä tietosuojakäytännössä kuvailtuihin tarkoituksiin
 • yhdistämään työntekijöitä oman yrityksensä hallinnolliseen henkilöstöön
 • raportoimaan ja auttamaan asiakkaitamme tukea vaativien asioiden hallinnassa tai osana konsultointipalveluita
 • ilmoittamaan asiakkaillemme ja kumppaneillemme heidän käyttäjiensä palvelun käytöstä (esim. milloin käyttäjä on saanut tunnistetiedot tai suorittanut kurssin loppuun)
 • palveluntarjoajien kanssa, jotka on palkattu suorittamaan palveluita puolestamme (esim. maksunkäsittely, tilausten täyttäminen, asiakastuki, asiakassuhdehallinta ja data-analytiikka). Näillä palveluntarjoajilla on sopimusperusteinen velvollisuus suojata niille annettuja tietoja. Niiden suorittama tietojen käyttö ja luovutus on rajoitettu vain palvelujen suorittamiseen puolestamme tai oikeusvelvoitteiden noudattamiseen.
 • tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen hyväksyttyjen Citrix-kumppaneiden kanssa, ja
 • yhteismarkkinointi- ja myyntikumppaneiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa, jotka auttavat meitä liiketoimissa ja muissa yritysasioissa ja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.

Saatamme myös luovuttaa käyttäjän henkilötietoja (1) jos sovellettava laki, määräys tai oikeusprosessi (kuten oikeuden päätös tai haaste) edellyttää tätä, (2) lain toimeenpanoviranomaisen tai muun valtion viranomaiselle pätevän oikeuspyynnön noudattamista varten, (3) kun uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen Citrixin, sen käyttäjien tai yleisön fyysisen vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla, (4) laillisten oikeuksiemme muodostamista, toteuttamista tai puolustamista varten ja (5) liittyen epäillyn tai todellisen petoksen, laittoman toiminnan, turvallisuuden tai teknisen asian tutkimukseen.

Lisäksi varaamme oikeuden siirtää käyttäjän henkilötietoja asiaan liittyvälle kolmannelle osapuolelle mahdollisen tai todellisen myyntitapahtuman tai koko liiketoimintamme tai omaisuutemme tai sen osan siirron yhteydessä (mukaan lukien fuusio, yritysosto, yhteisyritys, uudelleenjärjestely, yritysmyynti, purkaminen tai konkurssi) tai muun liiketapahtuman yhteydessä.

Saatamme myös jakaa tietoja muilla tavoin, joista annamme erityisen ilmoituksen keräämishetkellä, ja pyydämme käyttäjän suostumusta sovellettavan lain edellyttämissä määrin.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Siirrämme kanavien kautta keräämämme henkilötiedot, ja tallennamme ne maihin, joissa Citrix ja sen palveluntarjoajat toimivat (mukaan lukien Yhdysvallat) ja joiden tietosuojalait saattavat poiketa tietojen antamismaasta. Jos teemme näin, siirrämme henkilötietoja vain tässä tietosuojakäytännössä kuvailtuihin tarkoituksiin. Kun siirrämme henkilötietoja muissa maissa oleville vastaanottajille, ryhdymme sovellettavan lain edellyttämässä määrin toimenpiteisiin suojellaksemme tietoja mm. sitomalla tiedonsiirtosopimuksia, jotka noudattavat Euroopan komission yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 46 mukaisia mallisopimuslausekkeita tai valitsemalla tietojen vastaanottajia, jotka on sertifioitu jäljempänä kuvailtua EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä varten.

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely
Henkilötietojen siirtoon EU:sta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin liittyen Citrix on sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Euroopan komission asettaman EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn alaisena liittyen henkilötietojen siirtoon EU:sta Yhdysvaltoihin GDPR:n artiklan 45 mukaisesti (erillään ”Privacy Shield -järjestely” ja yhdessä ”Privacy Shield -periaatteet”). Jos tämän tietosuojakäytännön ehtojen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitaa, Privacy Shield -periaatteet vallitsevat. Sivustolta https://www.privacyshield.gov/ saa lisätietoja Privacy Shield -järjestelystä ja sertifioinnistamme.

Citrix on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti ja niiden siirtämisestä kolmannelle osapuolelle tämän edustajana toimien. Citrix noudattaa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita kaikissa EU:sta ja Sveitsistä tulevien henkilötietojen siirroissa, mukaan lukien siirtovastuumääräykset.

Citrix noudattaa Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission säännösten täytäntöönpanomääräyksiä liittyen Privacy Shield -järjestelyn alaisena saatuihin tai siirrettyihin henkilötietoihin. Joissakin tilanteissa Citrixiä saatetaan pyytää luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä lakisääteisten vaatimusten mm. kansalliseen turvallisuuteen ja lain toimeenpanoon liittyvien vaatimusten täyttämisen, perusteella.

Joissakin olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Privacy Shield -sivustolla, käyttäjällä voi olla oikeus vaatia sitovaa välimieskäsittelyä silloin, kun muut ratkaisumenettelyt on jo käyty läpi.

Privacy Shield -periaatteita noudattaen Citrix sitoutuu ratkaisemaan henkilötietojen keräämistä ja käyttöä koskevat valitukset. Jos käyttäjällä on kysyttävää tai hän haluaa tehdä valituksen tietosuojakäytännöstämme tai sen soveltamisesta, hän voi ottaa meihin yhteyttä täällä.

EU:n ja Sveitsin kansalaisten, joilla on Privacy Shield -järjestelyymme liittyviä kysymyksiä tai valituksia, tulisi ensin ottaa yhteyttä Citrixiin täällä. Jos käyttäjän valitusta ei ole ratkaistu tai huomioitu häntä tyydyttävällä tavalla, hänen on otettava yhteyttä tai vierailtava sivustolla https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (Yhdysvalloissa oleva vaihtoehtoinen riitojenratkaisuelin) saadakseen lisätietoja tai jättääkseen valituksen. Palvelut tarjotaan maksutta.

Privacy Shield -varmennuksesta saa lisätietoja täältä.

Käyttäjän oikeudet ja valinnat

Tarjoamme käyttäjälle tiettyjä valintoja häneltä saatuihin henkilötietoihin liittyen, kuten valintoja tietojen käyttämiseen ja viestintään liittyen. Käyttäjä voi päivittää asetuksensa, rajoittaa meiltä saamiansa viestejä tai lähettää pyynnön ottamalla yhteyttä tämän tietosuojakäytännön Yhteystiedot-osiossa mainitulla tavalla. Käyttäjä voi myös lopettaa postituslistamme tilauksen seuraamalla sähköpostiviesteissämme olevaa ”tilauksen peruutus” -linkkiä.

Käyttäjä voi tuomiopiirinsä lakien sallimassa määrin pyytää lupaa tarkastella säilyttämiämme henkilötietojaan tai pyytää, että korjaamme, päivitämme, muutamme tai poistamme näitä tietoja tai että rajoitamme niiden käsittelyä. Käyttäjä voi tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kuvatulla tavalla tai siirtymällä MyAccount-osioon. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi ennen kuin annamme pääsyn tietoihin, jotta voimme auttaa yksityisyyden suojaamisessa ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Sovellettavan lain sallimissa määrin saatamme veloittaa maksun ennen kuin annamme käyttäjälle kopion tietokannassamme olevista henkilötiedoista. Käyttäjän sijainnista riippuen hänellä saattaa olla oikeus jättää valitus sääntelyviranomaiselle, jos hän ei ole tyytyväinen vastaukseemme.

Tuemme käyttäytymispohjaisen verkkomainonnan itsesääntelyperiaatteita (”periaatteet”), joista vastaa Yhdysvalloissa Digital Advertising Alliance, Kanadassa Digital Advertising Alliance of Canada ja EU:ssa European Interactive Digital Advertising Alliance. Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Euroopan unionissa, hän voi ilmoittaa verkkomainontaan liittyvistä mieltymyksistään Ad Choices-, Ad Choices Canada- tai Your Online Choices -sivustolla. Hän voi myös halutessaan estää kaiken kiinnostuspohjaisen mainonnan liittoumaan kuuluvilta tahoilta. Näillä verkkosivuilla on myös tarkkaa tietoa kiinnostuspohjaisesta mainonnasta sekä vinkkejä tietosuojan hallintaan verkossa ja sovelluksissa. Kiinnostuspohjaisesta mainonnasta kieltäytyminen ei tarkoita, etteikö käyttäjä näkisi edelleen mainoksia verkkopalvelussa tai verkkokanavilla. Kieltäytyminen ennemminkin tarkoittaa, että käyttäjän näkemät mainokset eivät perustu hänen kiinnostuksensa kohteisiin. Samoin, vaikka käyttäjä kieltäytyykin kiinnostuspohjaisen mainonnan vastaanotosta yllä olevien linkkien kautta, verkkokanavien evästeet ja muut tekniikat saattavat edelleen kerätä tietoja käyttäjän verkkokanavien käytöstä, mm. analytiikkaa, petosten ehkäisyä sekä muita itsesääntelyn periaatteissa mainittuja tarkoituksia varten.

Käyttäjän käyttäessä verkkokanaviamme sekä me että tietyt kolmannet osapuolet (kuten mainosverkkomme, digitaaliset mainoskumppanimme ja sosiaalisen median alustat) keräämme henkilötietoja hänen verkkotoiminnoistaan ajan kuluessa ja kolmansien osapuolten eri sivustoilla. Tietyt verkkoselaimet sallivat, että käyttäjä voi asettaa selaimensa lähettämään do not track (”DNT”) -signaaleja sivustoille. Tämä ilmoittaa sivustoille, että hän ei halua verkkotoimintojaan seurattavan. Vaikka verkkokanaviamme ei olekaan suunniteltu reagoimaan selainten ”älä jäljitä” -pyyntöihin, käyttäjä voi hallita evästeasetuksiaan ja automaattisesti keräämiämme henkilötietoja koskevia asetuksia evästeidenhyväksyntätyökalussamme.

Lain myöntämässä määrin käyttäjä voi peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen tai vastustaa milloin tahansa pätevästä syystä henkilötietojensa käsittelyä, ja teemme muutokset asetuksiin tulevia toimia varten. Tämä ei vaikuta käyttäjän tietojen käyttömme laillisuuteen, kun käyttö perustuu ennen peruutusta annettuun suostumukseen.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme henkilötietoja käyttäen hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, jotka ovat yhdenmukaisia oikeusvelvoitteiden kanssa henkilötietojen antamispaikassa. Ne suojaavat meille kanavien välityksellä annettuja henkilötietoja laittomalta tai valtuuttamattomalta tuhoamiselta, menetyksiltä, muuttamiselta, käytöltä tai paljastamiselta tai niihin pääsyltä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Sovellettavassa laissa sallitussa määrin me yleensä säilytämme käyttäjältä saamiamme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan (1) niiden keräämistarkoituksiin tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjällä on tili palveluissamme, tai (2) sovellettavan vanhenemisajan huomioiden ja noudattaen sovellettavia lakeja, riitojen ratkaisua ja sopimuksiemme toimeenpanoa. Kuten edellä ”käyttäjän oikeudet ja valinnat” -osiossa kuvaillaan, käyttäjä voi toimialueensa lain sallimassa määrin pyytää, että poistamme hänen tietonsa tai rajoitamme niiden käsittelyä ottamalla meihin yhteyttä edellä mainitulla tavalla.

Ilmoitus Kalifornian asukkaille

Tätä Citrix.com-tietosuojakäytäntöä täydentää Kalifornian osavaltion lakien mukainen kuluttajien tietosuojalauseke. Lauseke koskee vain Kaliforniassa asuvia kuluttajia, ja siihen voi tutustua täällä. Seuraavassa on yhteenveto joistakin lausekkeen osista, mutta jos sinulla on jotakin epäselvää lausekkeeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, lue lauseke kokonaisuudessaan.

Sinulla voi olla oikeus pyytää kaksi kertaa 12 kuukauden ajanjaksolla seuraavia sinusta viimeisen 12 kuukauden aikana keräämiimme henkilötietoihin liittyviä tietoja:

 • sinusta keräämiemme tietojen tyypit ja itse tiedot
 • tiedonkeruuseen käyttämiemme lähteiden tyypit
 • se liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoitus, johon olemme keränneet tai myyneet henkilötietoja
 • niiden ulkopuolisten tahojen tyypit, joiden kanssa olemme jakaneet henkilötietoja, ja
 • niiden henkilötietojesi tyypit, jotka olemme myyneet tai paljastaneet jonkin liiketoiminnallisen syyn vuoksi, sekä niiden ulkopuolisten tahojen tyypit, joille olemme myyneet tai paljastaneet kyseiset tiedot.

Sinulla saattaa lisäksi olla oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle (1) luettelo tietyistä henkilötietotyypeistä, jotka olemme luovuttaneet ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoituksiin pyyntöä välittömästi edeltävän kalenterivuoden aikana, sekä (2) kyseisten ulkopuolisten tahojen nimet. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinusta keräämämme henkilötiedot. 

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi myynti. Tee kielto napsauttamalla tätä.

Jos haluat lähettää meille joitakin muita oikeuksiasi koskevan pyynnön, voit ottaa meihin yhteyttä Citrix.com-tietosuojakäytännön Yhteydenotot-osiossa kuvatulla tavalla. Varmistamme yksityisyydensuoja- ja tietoturvasyistä käyttäjän henkilöllisyyden, ennen kuin annamme hänen tarkastella henkilötietojaan tai ennen kuin vastaamme meille lähetettyyn pyyntöön. Jollei sovellettava laki toisin määrää, saatamme periä pyyntöön vastaamisesta kohtuullisen maksun.

Jos haluat käyttää tässä mainittuja oikeuksiasi, emme kieltäydy pyynnöstä emmekä laskuta sen vuoksi tuotteistamme tai palveluistamme toista hintaa tai toimita sen vuoksi toisenlaatuisia tuotteita tai palveluita.

Lasten henkilötiedot

Verkkokanavat on suunniteltu yleisölle, eikä niitä ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta verkkokanavillamme. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta, poistamme tiedot tietokannoistamme välittömästi. Jos käyttäjä uskoo, että alle 13-vuotias lapsi on saattanut antaa meille henkilötietoja, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön Yhteydenotot-osiossa kuvatulla tavalla.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tätä tietosuojakäytäntöä päivitetään ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta heijastamaan tietokäytäntöjemme muutoksia. Ilmoitamme tietosuojakäytännön yläreunassa, milloin se päivitettiin viimeksi. Jos kuitenkin teemme asiakirjaan merkittäviä muutoksia, ilmoitamme asiasta tällä sivustolla erillisellä ilmoituksella ennen muutosten voimaantuloa. Rohkaisemme käyttäjää käymään ajoittain läpi tämän käytännön, jotta hän saa uusimmat tiedot tietosuojakäytännöistämme.

Yhteydenotot

Jos käyttäjällä on kysyttävää tai kommentteja tähän tietosuojakäytäntöön liittyen tai jos hän haluaa päivittää tietoja, joita meillä on hänestä tai hänen asetuksistaan, hän voi ottaa meihin yhteyttä täällä tai lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@citrix.com tai kirjoittaa meille seuraavaan osoitteeseen:

Citrix Systems, Inc.
Attn: Chief Privacy & Digital Risk Officer / Data Protection Officer
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
Yhdysvallat