Statsbygg - Nybrottsarbeid

Statsbygg tilbyr praktiske og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og realiserer samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, planinteresser, kulturminnevern og miljø. Etatens 845 ansatte organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 større og mindre prosjekter til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter ferdigstilles hvert år. Statsbygg har lenge brukt Citrix for å sikre den mest rasjonelle driften, samt gi de ansatte sikre og stabile arbeidsverktøy.

”Hele vår leveransemodell er bygd opp på Citrix og Microsoft. Kombinasjonen gir den mest praktiske måten vi kan levere arbeidsverktøy til ansatte over hele Norge. Måten vi har skrudd sammen løsningen gjør at vi får rasjonell drift, og kan tilby og levere arbeidsverktøy på den mest fleksible og brukervennlige måten,” sier Hanne Flostrand, underdirektør i økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Leveranse til tynne Dell-klienter har sikret store administrasjonsfordeler og kostnadsbesparelser. 35 personer jobber i it-avdelingen, 13,5 på it-drift. På serverrommet er det primært standard Dell-servere.

Utfordring: Tungt på tynt

Programvare blir stadig mer kompleks og grafisk. Dette særlig i virksomheter som Statsbygg som samhandler mye med ingeniører og arkitekter rundt avanserte modeller og utregninger. Utviklingen setter dermed større krav til kostnadseffektive måter for prosessering og leveranse av tunge 3D-programmer uten at brukeropplevelsen påvirkes. Mange virksomheter som har erfart store drifts- og kostnadsfordeler med Citrix har manglet å kunne virtualisere de tyngste programmene for å ta ut hele gevinsten. Det var også denne it-tekniske nøtten Statsbygg ønsket knekt.

”Med Citrix kan vi levere tjenester på brukernes egne premisser på den mest tids- og kostnadseffektive måten for it-avdelingen. Aberet har vært de tyngste grafiske programmene som det ikke har vært mulig å levere fra datasenteret. Dette gjelder 3D-programmer, visualisering, plantegninger og CAD-verktøy som har måttet ligge lokalt på brukernes arbeidsstasjoner,” sier Hanne Flostrand.

Med hjelp fra konsulentselskapet og Citrix-spesialisten Firstpoint, ble prosjektet iverksatt høsten 2013 og sto klart i 2014. Prosjektet ble kjørt i sammenheng med en oppgradering til ny XenApp-versjon. Den tekniske løsningen, basert på Citrix og Nvidia, sikrer at de mest båndbreddekrevende programmene er tilgjengelig uansett tid og sted. It-avdelingen kan dermed håndtere alle programmer i datasenteret fremfor på hver arbeidsstasjon. Ansatte og eksterne parter som arkitekter og ingeniører får tilgang til de tegningene og modellene de behøver, uansett hvor de befinner seg.

Løsning: Nybrottsarbeid

Statsbygg var først ute med en slik løsning i Norge. Etaten er overbevist om at de ikke vil angre på valget.

”Vi vet dette er et lønnsomt, men det er naturligvis altfor tidlig å tallfeste noe. Fordelene kommer med mindre administrasjon, større fleksibilitet, enklere tilgang og at vi sparer timer på hver arbeidsstasjon hver gang et program skal installeres, oppgraderes eller endres,” sier Hanne Flostrand.

Disse nye mulighetene gjør det enklere å jobbe uavhengig av tid og sted i fremtidige prosjekter i Statsbygg.

”Ansatte vil kunne jobbe hjemmefra og vil oppleve en helt ny fleksibilitet. Vi skal også teste mulighetene for å levere tunge programmer til enheter som nettbrett. Programmer som tidligere krevde dedikerte grafikkort for å starte blir nå mye lettere å gjøre tilgjengelig, og leveransene til de enkelte brukene kan i større grad gjøres raskt tilgjengelig. Vi får også mer effektiv bruk av konsulenter ved at de sikkert kan nå våre systemer fra sine klienter,” sier Hanne Flostrand.

Statsbygg sverger også til Citrix NetScaler som dørvakt til sine systemer og trafikk-styring. Ved at løsningen håndterer mange nettverkstekniske utfordringer slipper Statsbygg å kjøpe inn og forvalte mange tunge heterogene frittstående løsninger fra mange ulike tilbydere.

”NetScaler løser veldig mye for oss. Vi bruker løsningen til å autentisere og sikre all nettbasert trafikk inn og ut av datasenteret. Den øker også hastigheten betraktelig på tjenesteleveransene, særlig rundt de Sharepoint-baserte systemene. Vi har hatt NetScaler så lenge at vi har blitt litt bortskjemt. Plattformen løser veldig mange oppgaver og mye tid frigjøres som ellers hadde blitt brukt til tunge manuelle prosesser,” sier Hanne Flostrand.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is a leader in virtualization, networking and cloud infrastructure to enable new ways for people to work better. Citrix solutions help IT and service providers to build, manage and secure, virtual and mobile workspaces that seamlessly deliver apps, desktops, data and services to anyone, on any device, over any network or cloud. This year Citrix is celebrating 25 years of innovation, making IT simpler and people more productive with mobile workstyles. With annual revenue in 2013 of $2.9 billion, Citrix solutions are in use at more than 330,000 organizations and by over 100 million people globally. Learn more at no.citrix.com.

©2014 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Bransje

  • Offentlig sektor

Fordeler

  • Enklere administrasjon
  • Økt sikkerhet
  • Flere muligheter, økt fleksibilitet
  • De tyngste programmene levert på tynne linjer

Citrix Produkter