Røde Kors Asylafdeling - Medmenneskelighed i praksis

Røde Kors indkvarterer asylansøgere og driver hovedparten af de danske asylcentre. Røde Kors Asylafdeling arbejder for at give asylansøgere en tryg, meningsfuld og værdig ventetid, mens deres ansøgninger bliver behandlet af myndighederne. Asylafdelingen har ingen økonomiske interesser i arbejdet, men får en årlig bevilling fra staten, afhængig af antallet af asylansøgere, til drift af centrene. Afdelingens økonomi er adskilt fra Røde Kors’ øvrige aktiviteter.

Udfordringen: 1.000 Mac arbejdsstationer!

Ibrahim El-Khatib er leder af IT i Røde Kors Asylafdeling. Da han kom dertil i 1998, havde Røde Kors Asylafdeling en af Danmarks største Mac-installationer med ca. 1.000 arbejdsstationer.

”Vi udveksler mange dokumenter med omverdenen, og det var meget besværligt, når vi brugte Mac og myndigheder, fx udlændingemyndigheder, kommuner mm, brugte Windows. Det tog lang tid og gik tit galt,” forklarer Ibrahim El-Khatib.

I 2000 nedsatte Røde Kors derfor en arbejdsgruppe, der skulle se på en ny løsning, hvor så meget hardware som muligt kunne genbruges, og hvor det var let at udveksle data med andre.

Løsningen: En central Citrix-løsning med Macs som klienter

Efter et større forberedende arbejde i form af research og workshops i arbejdsgruppen besluttede Røde Kors sig for en central Citrix-løsning.

”Vi var i luften med løsningen i 2002. ”Motoren” i løsningen var Citrix XP Metaframe, der gav os mulighed for at genbruge vores ca. 1.000 Mac arbejdsstationer. Her begyndte vores rejse med Citrix,” fortæller Ibrahim El-Khatib.

Inden løsningen kom i luften, var der dog et stort forberedelsesarbejde: Hele 1,4 mio. dokumenter skulle konverteres fra Mac- til Windows-format, så informationerne forblev tilgængelige. Dette arbejde tog to studentermedhjælpere 1½ måned.

”De allerfleste brugere var glade for skiftet – dels fordi de var vant til Windows-platformen, og dels fordi de slap for en masse besvær, når de skulle udveksle information med myndighederne. Men vi var nødt til at lukke for nogle faciliteter, hvilket skabte lidt frustration indledningsvis.”

Undervejs har Røde Kors Asylafdeling foretaget forskellige opgraderinger for kontinuerligt at have fordel af den teknologiske udvikling. På denne måde er man kommet fra Citrix XP Metaframe via Presentation Server og AppEdition 7.1. til Citrix XenApp 7.5.

”Vi er rigtig glade for den nye løsning, som har løst nogle af de udfordringer, som brugerne fandt irriterende tidligere: Streamet lyd fungerer godt nu, ligesom det er blevet hurtigt at åbne vedhæftede filer og sende dokumenter til printeren,” siger Ibrahim El-Khatib.

Firewall og sikker fjernadgang for interne og eksterne brugere

Udover den centrale Citrix-løsning har Røde Kors Asylafdelingen implementeret NetScaler, som bruges dels som firewall og dels til at skabe sikker fjernadgang.

”Via NetScaler kan vores egne medarbejdere tilgå systemer og data sikkert. Men det er også vigtigt for de fire kommuner i Danmark, som selv varetager asylopgaver. For selv om de selv løser opgaverne frem for at lade Røde Kors gøre det, er det vigtigt for dem at kunne bruge vores EPJ-system, fordi det giver en ensartet sagsbehandling. De eksterne brugere i kommunerne opnår sikker fjernadgang via NetScaler, og herudover tilgår de data og systemer via en særlig XenApp 6.5 løsning hos os,” forklarer Ibrahim El-Khatib.

Fordele: Omkostningseffektiv, sikker og central løsning

”Helt generelt har Citrix givet os en løsning, som indledningsvist sparede os en masse penge, fordi vi kunne genbruge alle vores gamle Mac-arbejdsstationer, og som gav os bedre mulighed for at samarbejde med myndighederne. Herudover giver en central løsning os store fordele, hvad angår sikkerhed og administration.”

”Vi synes, vi har fået en rigtig god løsning, som samtidig er omkostningseffektiv. Røde Kors Asylafdeling driver arbejdet med bevillinger fra staten, så det er vigtigt for os, at vi bruger vores økonomiske midler effektivt og ansvarligt,” slutter Ibrahim El-Khatib.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is a leader in virtualization, networking and cloud infrastructure to enable new ways for people to work better. Citrix solutions help IT and service providers to build, manage and secure, virtual and mobile workspaces that seamlessly deliver apps, desktops, data and services to anyone, on any device, over any network or cloud. This year Citrix is celebrating 25 years of innovation, making IT simpler and people more productive with mobile workstyles. With annual revenue in 2013 of $2.9 billion, Citrix solutions are in use at more than 330,000 organizations and by over 100 million people globally. Learn more at www.citrix.dk.

©2014 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Branche

Halv-offentlig virksomhed

Fordele

  • Besparelse i form af genbrug af hardware
  • Let administration
  • Sikker fjernadgang
  • Gode værktøjer til helpdesk

Citrix Produkter