Gribskov Kommune

Gribskov Kommune er en moderne, forretningsdrevet kommune, der arbejder aktivt med at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø for kommunens ca. 3.000 medarbejdere, ligesom man har fokus på at finde nye, innovative måder at skabe velfærd på. Kommunen anvender ca. 200 forskellige applikationer, herunder et stort antal fagsystemer. 

Udfordring: Billig, sikker, effektiv og fleksibel it

Kommunerne, herunder Gribskov Kommune har i mange år været præget af et relativt højt investeringsniveau på klientdelen af den samlede løsning, idet man med jævne mellemrum har været nødt til at udskifte alle klient-pc’er, hvilket er dyrt både i indkøb og i udrulning. Samtidig ønskede kommunen effektivitet, sikkerhed og en fleksibel arbejdsplads for kommunens medarbejdere.

Løsning: Citrix gør løbende investeringer mindre tunge

”I Gribskov besluttede vi, at vi ville have lavere omkostninger på klienterne. Fordi vi har Citrix som et centralt element i vores it-anvendelse, kan vi bruge vores materiale længere. Hvor det ellers er en tommelfingerregel, at pc’er skal udskiftes ca. hvert 3. år, har vi pc’er fra 2006, som kører fint, bare ved mindre opgradereringer undervejs. Med 3.000 medarbejdere er det en væsentlig besparelse, at vi ikke behøver at købe nye pc’er til mange medarbejdere hvert 3. år, så de løbende investeringer er mindre tunge,” siger Michel van der Linden, direktør med ansvar for it i Gribskov Kommune.

Sikkerhed og fleksibelt arbejde

Kommuner har mange oplysninger om både borgere og virksomheder og borgere i forbindelse med sagsbehandling. For de sikkerhedsansvarlige er det derfor vigtigt at vide, hvor disse data bliver af.

”Hele Citrix’ tilgang bevirker, at vi altid er sikre på, at vores data er under kontrol. For dels ligger data ligger sikkert i de forskellige systemer, og de ligger adgangsmæssigt samlet. Adgangen styres via en effektiv rettighedsstruktur. Hertil kommer, at Citrix gør det muligt for medarbejderne at få adgang til systemerne alle steder fra, hvad enten de er på rådhuset, hjemme, på kursus eller noget fjerde.” 

Fleksibelt arbejde tiltrækker medarbejdere

”Muligheden for at arbejde fleksibelt gør os til en attraktiv arbejdsplads, der har let ved at tiltrække medarbejdere. For medarbejderne kan arbejde hjemmefra eller dele arbejdsdagen op efter behov, så arbejdet passer bedst muligt ind i deres liv. Jeg ved positivt, at dette aspekt giver øget medarbejdertilfredshed, fordi det gør det lettere at få hjemme- og arbejdsliv til at hænge sammen, at medarbejderne kan indrette arbejdsdagen på en anden måde end at være fysisk til stede,” siger Michel van der Linden.

”Den centrale placering af data har desuden givet en øget effektivisering af it-driften. Tidligere var vi præget af, at der var mange applikationer og opdateringer, der skulle installeres. Vi oplevede hele client/server-konceptet som besværligt og tidskrævende. Men med Citrix kan vi installere applikationer og opdateringer centralt og styre brugerne via en effektiv rettighedsstruktur,” fortsætter Michel van der Linden.

BYOD er let med Citrix

Gribskov tog beslutning om at gøre Citrix til et centralt element i it-anvendelsen i 2007, da kommunen opstod som følge af en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner.

”Vi vidste selvfølgelig ikke, hvordan den konkrete udvikling ville komme til at foregå, men vi kunne se, at over tid ville arbejdspladsen blive påvirket af mange devices. Og vi kunne se, at vilkårene for de medarbejdere, der leverer service- og myndighedsydelser over for borgerne, ville ændre sig. Vi kunne også se, at det fremover i stigende grad ville blive vigtigt at styre kommunen, så den gav mulighed for fleksibelt arbejde og individuelle muligheder.”

”Så i 2009 begyndte vi at tale BYOD, selvom det ikke hed sådan! Og i kraft af Citrix som basis i vores it-anvendelse var det det let at finde ud af, hvordan vi ville tackle forskellige devices, fordi vi ikke behøvede at installere alt muligt. Det var også let at rulle ud – også fordi medarbejderne i vores it-afdeling, havde de rigtige kompetencer og havde let ved at forholde sig til sikkerhedsaspekterne i BYOD. Med Citrix har vi kunnet kombinere, fleksibilitet hvad angår personificering og devices, med sikkerhed og styring.”

Resultat: Citrix understøtter forretningsmodellerne

”Vi bruger Citrix, fordi teknologien understøtter forretningsmodellerne i kommunen og gør det muligt at realisere vores strategi. Overordnet giver Citrix et lavere investeringsniveau, en højere grad af sikkerhed samt en mere effektiv it-drift. Og for medarbejderne giver det mulighed for at arbejde fleksibelt, hvilket giver højere medarbejdertilfredshed,” slutter Michel van der Linden.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office.  Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services.  With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world. Citrix products are in use at more than 260,000 organisations and by over 100 million users globally. Annual revenue in 2012 was $2.59 billion. Learn more at www.citrix.com.

©2013 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Branche

Fordele

  • Lavere omkostninger 
  • Større sikkerhed 
  • Øget effektivitet
  • Fuldstændig fleksibilitet

Citrix Produkter