Platforma pro centrální doručování aplikací v České Pojišťovně (Generali Group): sumarizace přínosů 7 let poté

Česká Pojišťovna a.s., se před 7 lety rozhodla implementovat platformu pro centrální doručování aplikací (CDA). Platforma byla realizována na technologiích společnosti CITRIX. Na počátku projektu bylo v České pojišťovně provozováno rozsáhlé aplikační portfolio s limitovanou evidencí při současné nízké standardizaci uživatelského prostředí. Celá infrastruktura, byla provozována pouze z jednoho datacentra a nebyla virtualizována. Firemní datová úložiště nebyla konsolidována. Bylo velmi náročné vynutit dodržování bezpečnostních politik, zejména pro externisty. Od transformace se očekávalo zejména zjednodužšení správy IT, zvýšení bezpečnosti a dosažení mobilního pracovního prostředí. Odpovědí na tyto požadavky byla platforma CDA, spolehlivá a vysoce dostupná, s 99,99% SLA.

Cílem transformace byla konsolidace koncového bodu se současným požadavkem na dosažení stanoveného, vysokého SLA.

Počáteční stav 17ti měsíčního CDA projektu se vyznačoval provozem lokální infrastruktury na pobočkách, úroveň IT služeb byla nízce standardizovaná. Bylo nutné celou infrastrukturu konsolidovat a centralizovat, jakož i protřídit aplikační portfolio. Následně byla navržena a implementována CDA. S novou platformou přišlo zlepšení úrovně podpory uživatelů a management koncového bodu se zefektivnil. V současnosti má Česká Pojišťovna vysoce dostupný workspace s adekvátní úrovní zabepečení a zároveň zaznamenává významný pokles TCO nákladů infrastruktury. Na základě existence stabilní a dobře fungující platformy mohla být otevřena diskuze pro další zlepšení jako implementace NetScaleru pro balancing a firewalling a posléze XenMobile pro enterprise mobility management.

Řešení pro doručování aplikací a desktopů se zárukou vysoké dostupnosti. Highly reliable solution for application and desktop delivery

– ORBITem navržené řešení pro doručování aplikací a desktopů je postaveno na technologiích Citrix XA / XD a NS.

#1 Klíčové benefity: zjednodušená správa IT, zvýšení zabezpečení, významná úspora nákladů.

Díky platformě CDA nyní zákazník spravuje uživatelská prostředí centrálně. V současnosti je již většina PC nahrazena tenkými klienty, které jsou spravovány vzdáleně. Bylo dosaženo požadovaného ROI – 3 roky. Zákazník rovněž hlásí znatelné snížení TCO pro management desktopů – o více než jednu třetinu. Zároveň s tím však stoupla kvalita IT služeb i bezpečnost. Nový workspace je tak snazší na správu a údržbu, přičemž zaručuje vysokou dostupnost i flexibilitu v doručování služeb a aplikací. Je přístupný pro různé typy uživatelských zařízení. Díky nové platformě je zákazník schopen efektivněji reagovat na potřeby byznysu.

#2 Klíčové benefity: podařilo se zrychlit dodávku služeb prostřednictvím unifikovaného portálu, dodávka IT služeb je postavena na SaaS principu

Doručování aplikací je výrazně zjednodušeno a je rychlejší – zhruba 1 den zabere otestování nové aplikace a v řádu minut je pak aplikace publikována. Uživatelé mají přístup ke svým aplikacím prostřednictvím intuitivního, vícejazyčného portálu, a to pomocí jakéhokoli zařízení. Zákazník nyní může publikovat aplikace vzdáleně i externím spolupracovníkům (např. z řad obchodních partnerů) bez ohledu na prostředí na zařízení uživatele. Tento přístup čerpá z principů SaaS. Pro optimalizaci doručování webových služeb a zvýšení zabezpečení byl implementován NetScaler, který perfektně přispívá k ochraně platformy jakožto aplikační firewall a přináší lepší možnosti pro případná auditní zkoumání.

#3 Klíčové benefity: dosaženo 99,99% SLA a splněny testy (Zátěžový test a Disaster Recovery test)

Díky zevrubné analýze prostředí zákazníka se podařilo identifikovat potenciální problémy a podařilo se jim předejít. Platforma CDA byla postavena na ověřených technologiích s ohledem na požadavek potřebné vysoké dostupnosti a požadovaného SLA 99,99%. Pro splnění takových podmínek je nutná maximální úroveň automatizace správy celého prostředí. K prokázání deklarované stability řešení byly provedeny finální testy. Platforma byla podrobena zátěžovému testu, který prokázal, že je možné v případě nutnosti vše provozovat pouze z jednoho datového centra. Disaster Recovery test prokázal možnost okamžitého přepnutí do druhého datacentra v případě výpadku.

Výsledkem transformace je centralizovaná infrastruktura, která je zároveň konzistenstní a konsolidovaná, stejně tak jako je konzistentní i současné aplikační portfolio. Transformace do současné podoby platformy CDA výrazně přispěla i v rámci projektu migrace datacentra, který proběhl bez zádrhelů. Zákazník provozuje současnou verzi Citrix XenAppu a XenDesktopu Platinum. Oceňuje vyší kvalitu služeb a bezpečnosti jakož i výhody mobility při současném nezanedbatelném snížení TCO. Návratnost investice předpokládaná na 3 roky se naplnila. Zákazník se následně rozhodl implementovat NetScaler pro load balancing, přičemž tím nahradil původní řešení od Cisca. V současné době zákazník řeší možnosti implementace XenMobile pro dosažení enterprise mobility managementu.

 

Díky novému přístupu, který započal implementací CDA, se IT naučilo lépe komunikovat s uživateli a uživatelé s IT, čímž jsou si dnes navzájem mnohem prospěšnější.
- Petr Štengl

IT Department Director

Česká pojišťovna, a.s.

CDA nám umožňuje efektivní doručování aplikací na libovolné zařízení uživatele České Pojišťovny, jak pro interní zaměstnance, tak i pro externisty. Jsme nyní schopni kontinuálně podporovat potřeby uživatelů, i když vzroste jejich počet či počet uživatelských zařízení. Výhodou je také velmi pozitivní dopad na provozní náklady pro toto virtualizované prostředí.
- Petr Štengl

IT Department Director

Česká pojišťovna, a.s.

 

 

More details also on ORBIT website:
Case study and client video: http://www.orbit.cz/en/projects/reference-projects?start=3

 

Společnost Citrix Systems, Inc.

(NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem technologií pro virtualizaci, počítačové infrastruktury a poskytování softwaru jako služby pro více než 330 000 organizací na celém světě. Produkty společnosti Citrix radikálně zjednodušují používání počítačů milionům uživatelů, kterým poskytují aplikace v podobě služby na vyžádání na libovolném místě a libovolném zařízení. Mezi zákazníky Citrixu patří největší světové internetové společnosti, 99 % společností z žebříčku Fortune Global 500 a stovky tisíc malých a středních podniků z celého světa. Tento rok společnost Citrix slaví 25 let dodávání innovativního řešení, díky kterému se IT stává jednodušším a uživatelé více produktivními. V roce 2013 společnost dosáhla příjmu 2.9 miliardy dolarů. Více informaci k nalezení na www.citrix.cz.

Copyright © 2015 Citrix Systems Inc. All rights reserved. Citrix, XenDesktop, XenServer, HDX and FlexCast are trademarks of Citrix Systems Inc., or a subsidiary thereof, and are or may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Je nesporně výhodné, že aplikace jsou dodávány z centralizované platformy, např. mám vždy k dispozici up-to-date verzi
- Tomáš Rampula

head of the KS team, corporate insurance,

Česká pojišťovna, a.s.

Klíčové benefity:

  • Četná zjednodušení v oblasti správy IT a znatelné úspory při současném zvýšení bezpečnosti
  • Urychlení doručování IT služeb díky unifikovanému portálu, funguje na principu SaaS (Software as a Service).
  • Bylo dosaženo 99,99% SLA. Platforma úspěšně prošla náročným testováním, přičemž byla prokázána stabilita a spolehlivost řešení.

Citrix Products