Ubezpieczenia w Skandia Życie TU SA z wykorzystaniem rozwiązań do wirtualizacji firmy Citrix.

Skandia to firma międzynarodowa, a swoje korzenie ma w Szwecji. Jej historia liczy ponad 150 lat. Od 2006 r. jest członkiem Grupy Old Mutual, obecnej na liście FTSE 100, oraz S&P Europe 350. Obecnie Skandia w swojej siedzibie w Warszawie zatrudnia około 120 osób.

W Polsce Skandia działa od 1999 r., realizując swoją strategię poprzez długoterminowe programy oszczędnościowe – rodzaj polisy unit-linked, zapewniającej dostęp do najkorzystniejszych funduszy inwestycyjnych różnych kategorii, należących do polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

Większa niezawodność i redukcja kosztów

W 2008 r. zarząd firmy zadecydował o wycofaniu tradycyjnych komputerów PC i zastąpieniu ich terminalami graficznymi, do których informacje dostarczane są z serwerów zlokalizowanych w centrum przetwarzania danych. Decyzja ta była podyktowana chęcią zmniejszenia kosztów IT (w tym wsparcia technicznego), zredukowania liczby awarii, jak również ogólnego zwiększenia stabilności infrastruktury teleinformatycznej. Przejście na system pracy z wykorzystaniem terminali graficznych wiązało się z koniecznością zastosowania technologii wirtualizacji aplikacji i pulpitów. Skandia zdecydowała się na rozwiązanie Citrix XenApp 6.

Wkrótce blisko 75 proc. pracowników firmy (cały dział administracji polis) rozpoczęło pracę na terminalach graficznych i wirtualnych pulpitach. – Na początku część pracowników firmy odniosło się z rezerwą do zmian – wspomina Piotr Starosta, IT Infrastructure & Security Coordinator w Skandia Życie TU SA. – Jednak po wstępnym okresie użytkowania obawy związane z funkcjonalnością oraz efektywnością nowego rozwiązania okazały się nieuzasadnione. Jak wynikało z bieżącej obserwacji, nowy system charakteryzował się mniejszą liczbą awarii, a całe wirtualne środowisko było bardzo stabilne.

Największą korzyścią płynącą z tego rozwiązania była możliwość centralnego przechowywania wszystkich aplikacji. Zastosowanie takiego podejścia zwiększyło bezpieczeństwo i ułatwiło pracownikom działu IT wykonywanie czynności administracyjnych. Wszelkie poprawki, jak też nowe wersje oprogramowania, nie musiały już być instalowane oddzielnie na każdym komputerze, a jedynie w centrum danych. Powyższe rozwiązanie i model pracy znakomicie sprawdził się w przypadku pracowników działu administracji polis Skandii. Niemniej nadal pozostawała nieliczna grupa osób (m.in. kadra zarządzająca oraz programiści), która potrzebowała bardziej zróżnicowanej funkcjonalności w obrębie własnego wirtualnego środowiska pracy.

Wdrożenie Citrix XenDesktop 4

Pracę na terminalu graficznym z zachowaniem wrażenia, jakby korzystało się z klasycznego komputera, zapewnia środowisko wirtualnych desktopów. Dla firmy Skandia wybór rozwiązania Citrix XenDesktop 4 był stosunkowo prosty – już wcześniej z powodzeniem wykorzystywała platformę wirtualizacyjną firmy Citrix i dobrze oceniała jej możliwości. Wydana przez producenta nowa wersja rozwiązania XenDesktop 4,  wzbogacona o nowe funkcje, spełniała oczekiwania i w pełni zaspokajała rosnące zapotrzebowanie Skandii na bardziej zaawansowaną pracę w środowisku desktopów.

Do współpracy przy wdrożeniu Citrix XenDesktop 4 Skandia zaprosiła firmę AnyThin’, która ma status srebrnego partnera Citrix, odpowiednie certyfikaty oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierów, co gwarantowało fachowość i szybkość w przeprowadzeniu procesu wdrażania. Istotnym argumentem przy wyborze firmy było zapewnienie przez AnyThin’ wsparcia powdrożeniowego i technicznego oraz konsultacji w zakresie obsługi i konfiguracji rozwiązania Citrix XenDesktop 4. W efekcie Skandia zdecydowała się na zakup 180 licencji XenDesktop 4.

Nowe „wirtualne” spojrzenie na dobrze znany pulpit

Pod koniec listopada 2009 r. dział IT uruchomił pilotażowe środowisko testowe oraz udostępnił Citrix XenDesktop 4 kilku pracownikom firmy. Po odnotowaniu pozytywnych wyników Skandia przystąpiła do prac na szerszą skalę. Cała infrastruktura wirtualnych stacji roboczych została oparta na trzech fizycznych kasetowych serwerach HP ProLiant BL680c z 32 GB pamięci RAM każdy. Dodatkowo skonfigurowano dwa wirtualne serwery DDC (Desktop Delivery Controller) oraz jeden Web Interface. Wirtualizacja serwerów została przeprowadzona z wykorzystaniem posiadanej przez Skandię infrastruktury IT oraz platformy serwerowej VMware.

Jak twierdzi Piotr Starosta, środowisko wirtualnych desktopów w Skandii cały czas się rozwija. Stworzona przez Citrix infrastruktura ma elastyczny charakter, dzięki czemu informatycy mogą szybko dodać i skonfigurować kolejną wirtualną stację roboczą na potrzeby konkretnego pracownika, który w danym momencie złożył takie zlecenie.

Obecnie środowisko wirtualnych stacji roboczych w Skandii jest dość zróżnicowane. Dział IT stworzył siedem różnych wzorców wirtualnych pulpitów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb określonych grup użytkowników. Jedynie pracownicy działu administracji polis korzystają z modelu Hosted Shared Desktop, natomiast pozostałe osoby - z klasycznego modelu VDI. Skandia w wirtualnym środowisku stacji roboczych korzysta z typowych aplikacji biurowych Microsoft Office 2010, jak również z kilkunastu rozwiązań autorskich, w tym np. aplikacji Skandia CRM oraz aplikacji handlowych. Wszyscy pracują na terminalach graficznych Dell Wyse.

Plany na przyszłość

Skandia rozważa także wdrożenie innych produktów firmy Citrix. Nie jest wykluczone, że w swoich planach IT uwzględni również rozwiązanie SSL VPN. Plany obejmują bowiem dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej, również poza granicami kraju.

Skandia Życie TU SA przez blisko dwa lata z powodzeniem korzystała z rozwiązania do wirtualizacji aplikacji XenApp 6. Decyzja o zakupie oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych XenDesktop 4 od tego samego, sprawdzonego producenta, była dla nas naturalnym wyborem.
- Piotr Starosta

IT Infrastructure & Security Coordinator

Skandia Życie TU SA

Kluczowe korzyści

  • Większa stabilność i dostępność infrastruktury IT
  • Bardziej efektywna administracja oraz łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą IT
  • Obniżenie kosztów wsparcia IT o blisko 70 proc. po roku od momentu wdrożenia
  • Różnorodność zastosowania XenDesktop: siedem różnych wzorców wirtualnych pulpitów, dostosowanych do potrzeb użytkowników

Środowisko sieciowe

  • Trzykasetowe serwery fizyczne HP ProLiant BL680c, każdy z 32 GB pamięci RAM
  • Dwa wirtualne serwery DDC i jeden Web Interface
  • Platforma serwerowa VMware vSphere 4
  • Citrix XenApp 6 Platinum, po którym wdrożono Citrix XenDesktop 4, w skład którego wchodzi technologia wirtualizacji aplikacji XenApp
  • System operacyjny Microsoft Windows 7