Region Syddanmark

Region Syddanmark består af de tidligere Fyns, Ribe og Sønderjyllands og sydlige del af Vejle amter. Region Syddanmarks hovedopgave er at drive sygehuse og psykiatri på sundhedsområdet og varetager desuden opgaver inden for socialområdet og regional udvikling. Regionen har 1,2 mio. indbyggere og er Danmarks tredjestørste.

Udfordringen: Langsom klargøring af servere

Når man skal drive sygehuse, kræver det både omhu og evne til at agere hurtigt. Dette gælder ikke blot overfor patienter, men også i understøttelsen af arbejdsgange ikke mindst med it.

Så når en afdeling på et af regionens sygehuse har brug for en ny server, fx i forbindelse med et nyt røntgensystem, lander der en rekvisition hos regionens leverancekoordinator-team. Teamets opgave er at afklare leverancen – eksempelvis antallet af CPU’er, memory, funktion på den nye server samt indsamle driftsdokumentation. Leverancekoordinatorerne varetager alt det praktiske omkring serverleveringen. Når leverancekoordinator-teamet har indsamlet alle relevante oplysninger om en given server, gives opgaven videre til Region Syddanmarks server/storage-folk, som står for provisionering af serveren.

”Tidligere var det en længere proces at provisionere servere, fordi flere delprocesser blev løst manuelt. Og de elementer, som faktisk var automatiserede, var ikke standardiserede, selvom om vi havde templates til opgaverne. Derfor var processen afhængig af, de konkrete medarbejdere, som kunne udføre arbejdet. Så hvis en nøglemedarbejder ikke havde tid, kunne forretningen risikere, at projektet måtte ligge stille, indtil han havde tid,” fortæller Kim Værgman, Server/Storage specialist i Regional IT i Region Syd.

”Dermed kunne vi kommet til at fungere som stopklods, når der skulle ske ændringer i it systemerne på regionens sygehuse. Samtidig var vi ikke så gode til at få vores kunder til at sige til i god tid, hvilket betød forsinkelser i processen, så vores aflevering af servere blev yderligere forsinket.”

Med standardisering og automatisering af server-provisionering som mål gik Kim Værgman i gang med at researche markedet og lave Proof of Concept på udvalgte produkter.

Løsning: Citrix CloudPlatform

Efter PoC og valget af Citrix CloudPlatform arbejdede Kim tæt sammen med kollegaen Lasse Hamann om at indføre produktet, som gik i drift i oktober 2014.

Vi har VMware som en del af vores miljø, så det var oplagt at undersøge VMware’s CloudSuite. Derudover undersøgte jeg bl.a. CloudPlatform, som er Citrix’ version af Open Source produktet CloudStack. Det viste sig hurtigt, at Citrix CloudPlatform var det mest optimale produkt: Et bredt orkestrerings-værktøj med en simpel komponentopdeling og en back-end, der var let at komme i gang med, også selv om det krævede en vis grad af tilpasning. Så det var et let valg. For os kan Citrix CloudPlatform dog ikke stå alene, for efter provisionering har vi brug for andre værktøjer til at klargøre til drift, bl.a. værktøjer til at lægge OS og klienter på med
- Kim Værgman

Server/Storage specialist i Regional IT i Region Syd

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is leading the transition to software-defining the workplace, uniting virtualization, mobility management, networking and SaaS solutions to enable new ways for businesses and people to work better. Citrix solutions power business mobility through secure, mobile workspaces that provide people with instant access to apps, desktops, data and communications on any device, over any network and cloud. With annual revenue in 2014 of $3.14 billion, Citrix solutions are in use at more than 330,000 organizations and by over 100 million users globally. Learn more at www.citrix.dk.

© 2015 Citrix Systems, Inc.  All rights reserved.  Citrix, XenMobile, Citrix ShareFile, ShareFile, Worx, WorxMail, WorxWeb, WorxEdit, WorxDesktop, WorxNotes and Citrix Workspace Suite are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Processen tager kun fem minutter nu. Derfor er Regional IT ikke længere en flaskehals, hvis der er travlhed, eller hvis behovet pludselig opstår på et af sygehusene. Vi kan under alle omstændigheder levere hurtigt og sikkert og med fuldstændig styr på indholdet
- Kim Værgman

Server/Storage specialist i Regional IT i Region Syd

Branche:

Offentlig sektor

Fordele:

  • Hurtig provisionering
  • Hurtig OS-deployment
  • Let revionsstyring
  • Styr på sikkerhed, dokumentation og ejerskab
  • Øget fleksibilitet
  • Ensartede servere

Citrix produkter: