Sådan forbereder du dig på persondataforordningen (GDPR)

Hvis din organisation leverer en service til kunder eller enkeltpersoner i EU, er GDPR-compliance allerede et af de mest presserende initiativer på din dagsorden. Citrix kan hjælpe.

Hvor gør GDPR en forskel?

GDPR kræver, at berørte virksomheder dokumenterer de personlige data, de indsamler, hvad de bruger dem til, og hvordan de beskytter dem. Dette omfatter alle data, der kan bruges til at identificere en person, uanset hvordan de er opnået, observeret eller udledt. Enkeltpersoner vil også have omfattende rettigheder til at få adgang til, rette, anmode om sletning eller begrænse brugen af ​​disse data.

Fra 25. maj 2018 kan virksomheder, der ikke har implementeret de påkrævede databehandlingsprocesser og -systemer, risikere bøder på op til 20 millioner Euro eller 4 % af deres globale årsomsætning, alt efter hvilken er størst. For mange bliver denne fremtidsudsigt mere og mere virkelig for hver dag. En nylig undersøgelse viser, at:

  • Mens 67 % af de adspurgte er opmærksomme på GDPR, har kun omkring halvdelen afsat budget og er begyndt at forberede sig på disse nye regler.
  • 74 % af de adspurgte siger, at GDPR-compliance vil have en markant negativ indflydelse på deres organisation.

Læs mere: Er du klar til GDPR?

Klar til GDPR: Citrix er din pålidelige ressource

Helt grundlæggende handler GDPR om tillid og opfordrer virksomheder til at håndtere deres kunders, partneres og medarbejderes personlige data med omhu og respekt. Organisationer i hele verden stoler allerede på, at Citrix kan hjælpe med at sikre deres apps og data i nutidens mobile cloud- og datadrevne forretningsmiljø. Som en cloudbaseret virksomhed og tjenesteudbyder, der fungerer som en udvidelse af vores kunders IT-infrastruktur, er vi i en enestående position til at understøtte vores kunders GDPR compliance-programmer. Den indbyggede sikkerhed i vores løsninger og den kontrol over adgang til applikationer og data fra et hvilket som helst device, netværk eller cloud, de giver, udgør et solidt fundament til opfyldelsen af GDPR's omfattende mandater.

Inddrag GDPR-compliance i din organisation

Citrix-løsninger skaber et fundament af fortrolighed, integritet og tilgængelighed på tværs af alle typer af on-premis-, hybrid-cloud- og offentlige cloud-miljøer. Fire hoveddesignprincipper gør vores løsninger perfekte til at blive klar til GDPR:

  • Apps er centraliserede i datacenteret eller cloud, så virksomhedsdata ikke lagres på devices.
  • Når følsomme data skal distribueres, gøres mobile eller anvendes offline, opbevares de et sikkert sted.
  • Kontekstafhængige politikker baseret på brugeridentitet, device, placering og netværksforbindelse giver IT-afdelinger finmasket adgangskontrol.
  • Synlighed og brugeradfærdsanalyser registrerer potentielle trusler for at afhjælpe og mindske risikoen proaktivt.

Download af GDPR ressource-kit 

Fristen nærmer sig, og du har brug for en plan. Citrix hjælper dig med at blive klar.

Opfyld GDPR's krav med Citrix-løsninger

Citrix-løsninger hjælper organisationer med at opfylde GDPR's krav med omfattende teknologier til kontekstuel adgang, netværkssikkerhed, applikationssikkerhed, datasikkerhed samt analyser og viden. Citrix-løsninger muliggør datasikkerhed og risikostyring i hele organisationen. Find ud af, hvordan Citrix kan hjælpe din organisation med at forberede sig på GDPR — og indstil din virksomhed på succes i en ny tid med kundetillid og kompetenceudvikling.

Kontakt en Citrix-løsningsekspert for at få yderligere oplysninger.

Denne side og de angivne links giver en oversigt over de generelle databeskyttelsesregulativer (GDPR) i EU. Det er ikke beregnet som og skal ikke opfattes som juridisk rådgivning. Citrix giver ikke juridiske, regnskabsmæssige eller revisionsmæssige råd og repræsenterer eller garanterer ej heller, at disse tjenester eller produkter vil sikre, at kunder eller kanalpartnere overholder love og bestemmelser.

Kunder og kanalpartnere er ansvarlige for at sikre deres egen compliance med gældende love og bestemmelser, herunder GDPR. Kunder og kanalpartnere er ansvarlige for selv at forstå regulativerne og/eller søge rådgivning fra en kompetent juridisk rådgiver med hensyn til relevante love og bestemmelser, der er gældende for dem og kan påvirke deres aktiviteter samt eventuelle foranstaltninger, de skal tage for at overholde sådanne love og bestemmelser.