Find en partner

Find Citrix partnere efter speciale

Du kan ikke forudse den næste krise, men du kan være forberedt på den.
Find en lokal partner, der kan hjælpe.

Citrix-partnere, der opnår specialiststatus, er blevet grundigt tjekket, inden de bliver en del af elitegruppen med de bedste partnere med dokumenteret succes fra kundeprojekter.