Nadčasová technologie v Uherském Brodě

Městský úřad sedmnáctitisícového města díky moderním technologiím zefektivnil práci svých zaměstnanců, zrychlil přístup k informacím a tím i kvalitu poskytování služeb občanům. Právě v dostupnosti informací prakticky odkudkoliv spatřuje jednu z mnoha výhod Ing. Vladimír Jochim, vedoucí oddělení informatiky: „Vedoucí pracovníci využívají vzdálený přístup a je jedno, zda se při tom nachází v kanceláři nebo například ve vlaku, jejich zařízení je připraveno k práci během 20 vteřin od zapnutí“.

Na začátku projektu byl cíl zefektivnit a zrychlit práci uživatelů a administrátorů, nahradit dosluhující hardwarové vybavení a aktualizovat nepodporovaný operační systém Windows XP. Řešení dále muselo splňovat tato tři kritéria: centralizovanou správu uživatelských pracovišť, úsporu energie a optimální finanční náročnost. Jako nejvýhodnější se jevilo využití virtualizace uživatelských pracovišť.

Městský úřad Uherský Brod již měl zavedenou virtualizaci serverové části infrastruktury, virtualizace desktopů byla logickým následným krokem. Prvotní informace o možných technologiích získali pracovníci oddělení informatiky na školeních, která absolvovali, dále prostřednictvím konference ISSS, a praktické zkušenosti pak při osobní návštěvě na úřadě v Novém Městě na Moravě.

Vedoucí oddělení informatiky Vladimír Jochim k tomu dodává: „Technologie virtualizace aplikací a desktopů byla na trhu několik let. Osobně jsem se o tuto technologii aktivně zajímal a viděl jsem, že by pro úřad mohla být přínosem, protože za stávajících podmínek bylo velmi náročné spravovat více než 100 pracovních stanic, které se nacházely na hranici životnosti.“ V době, kdy jsme o virtualizaci uvažovali, navíc byla zveřejněna dotační výzva IOP 22, která tuto aktivitu podporovala a kterou jsme také k tomuto účelu využili.“ Společnost K-net Technical International Group zvítězila ve veřejné soutěži a následně připravila detailní implementační projekt, postavený v části virtualizace na využití technologie Citrix. Před začátkem realizace celého projektu bylo nutné provést podrobnou analýzu stávajícího stavu a ověřit koncepci řešení.

Vlastní realizace postupovala ve velmi dobré součinnosti IT oddělení města s realizačním týmem K-netu. V rámci implementace tým řešil i dílčí problémy, jako například neshody s kompatibilitou ovladačů, mapováním lokálních tiskáren, stabilitou některých aplikací a programů. Žádná z těchto událostí však nenarušila práci úřadu a termín předání. Souběžně proběhlo i zaškolení informatiků na produkty Citrix XenDesktop a terminály IGEL.

Spolu s virtualizací byla zavedena elektronizace oběhu a schvalování dokladů, kterou by nebylo možné technologicky na zastaralých PC provozovat. Financování celého projektu bylo usnadněno využitím evropských dotací, konkrétně výzvy IOP 22, která tuto aktivitu podporovala.

Výsledkem projektu je více než 100 revitalizovaných uživatelských pracovišť včetně obměny monitorů, nasazení tenkých klientů a dvou serverů pro provoz terminálového prostředí Citrix XenApp a virtuálních desktopů Citrix XenDesktop.

Z produktového portfolia Microsoft byla užita edice Office 2013 v multilicenční smlouvě. Centrální provoz si také vyžádal během půl roku rozšíření diskového úložiště.

Hlavní výhody zvoleného řešení shrnuje Vladimír Jochim následovně:

 • Centralizace řešení pro nás jakožto správce (například aplikace jsou instalovány pouze jednou a distribuovány terminálovým prostředím).
 • Úspora energie a zvýšení efektivity zaměstnanců, kdy je prostředí připraveno k práci během cca 15-20 vteřin od zapnutí.
 • Odezva aplikací a rychlost, s jakou celé prostředí funguje.

Uživatelé nejvíce ohodnotili nezávislost osobního nastavení svého prostředí na konkrétním pracovišti. Po přihlášení na kterémkoliv pracovišti úřadu či u sebe doma mají své nastavení a soubory k dispozici.

 

Technologie virtualizace aplikací a desktopů byla na trhu několik let. Osobně jsem se o tuto technologii aktivně zajímal a viděl jsem, že by pro úřad mohla být přínosem, protože za stávajících podmínek bylo velmi náročné spravovat více než 100 pracovních stanic, které se nacházely na hranici životnosti.“ V době, kdy jsme o virtualizaci uvažovali, navíc byla zveřejněna dotační výzva IOP 22, která tuto aktivitu podporovala a kterou jsme také k tomuto účelu využili.
- Vladimír Jochim

Vedoucí oddělení informatiky

Společnost Citrix Systems, Inc.

(NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem technologií pro virtualizaci, počítačové infrastruktury a poskytování softwaru jako služby pro více než 330 000 organizací na celém světě. Produkty společnosti Citrix radikálně zjednodušují používání počítačů milionům uživatelů, kterým poskytují aplikace v podobě služby na vyžádání na libovolném místě a libovolném zařízení. Mezi zákazníky Citrixu patří největší světové internetové společnosti, 99 % společností z žebříčku Fortune Global 500 a stovky tisíc malých a středních podniků z celého světa. Tento rok společnost Citrix slaví 25 let dodávání innovativního řešení, díky kterému se IT stává jednodušším a uživatelé více produktivními. V roce 2013 společnost dosáhla příjmu 2.9 miliardy dolarů. Více informaci k nalezení na www.citrix.cz.

Copyright © 2015 Citrix Systems Inc. All rights reserved. Citrix, XenDesktop, XenServer, HDX and FlexCast are trademarks of Citrix Systems Inc., or a subsidiary thereof, and are or may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Industry

 • Public Sector

Přínosy technologie Citrix:

 • Možnost nasazení hybridního řešení virtualizace aplikací a desktopů v rámci jedné licence
 • Nezávislost na serverové virtualizaci
 • Efektivnější správa uživatelských profilů
 • Podpora většího množství operačních systémů na klientských zařízeních
 • Vyšší a jednodušší zabezpečení přístupu k aplikacím pro mobilní uživatele
 • Vysoká podpora periferních zařízení vč. podpory scannerů přes protokol TWAIN
 • Lepší a „jemnější“ management tisků a aplikací
 • Vlastní výkonný protokol (HDX) pro komunikaci s klientem

Citrix Product