SAS

SAS tilbyr flere avganger og et bredere nettverk enn sine konkurrenter. Med over 28 millioner passasjerer og over 1100 daglige avganger tilbyr SAS reiser til rundt 130 destinasjoner. Som følge er selskapet opptatt av fleksibilitet, sikkerhet, miljøet og punktlighet. Dette gjennomsyrer alle ledd i virksomheten.

SAS har de seneste år vært gjennom mange prosesser for å kostnadseffektivisere driften og tilpasse selskapet en ny konkurransesituasjon. Dette har ført til mange innovative grep for å sikre at passasjene skal fortsatt møtes med den kvaliteten.  Innovasjon og nytenkning har vært den nødvendige resepten.

Utfordring: Fjerne 44 kg

Electronic Flight Bag inneholder all informasjon piloter trenger i forbindelse med en flyvning som flymanual, flight plan informasjon og kart. For å redusere administrasjons- og drivstoffkostnader, i tillegg til å gjøre hverdagen enklere for pilotene, startet SAS i 2012 et nybrottsprosjekt for å digitalisere disse enorme papirmengdene.

SAS og Citrix-forhandler Smartphones satte seg ambisiøse mål.

”Vi ønsket nye typer fordeler og gevinster med bruk av innovativ teknologi,” sier Ellen Holven som ledet prosjektet fra flygigantens side.

Ønsket var at ny løsning skulle gi en samlet fraktbesparelse på nærmere 18 tonn papir. Summen skulle gi fordeler for pilotene selv, for selskapets kostnader, og ikke minst for miljøet ved lavere ressursbruk på både papir og drivstoff.

Løsning: iPad i cockpit

1600 iPads er delt ut og en løsning hvor pilotene automatisk får all informasjon for å gjennomføre flyvningen er satt opp. For å rulle ut brettene fikk pilotene utdelt disse sammen med simkort og en installasjons- og brukerguide. Via noen få tastetrykk er enhetene klare til bruk og automatisk oppdatert med applikasjoner.

”SAS ønsker å tenke nytt for å sikre smartere drift og utstyre de ansatte med de beste og mest fleksible verktøyene. Vi ser masse muligheter med nettbrett,” sier Holven.

Selskapet har lagt inn mye funksjonalitet i løsningen for å effektivisere pilotenes hverdag. For å sikre at brettene kan brukes uten å kompromisse med sikkerhetsretningslinjene har SAS investert i Citrix XenMobile. Denne mobile device management-løsningen inneholder alt virksomheten behøver for å møte mobile krav og behov samtidig som sikkerhet og samsvar med lover er ivaretatt. Administrasjonen er enkel og rollebasert.

I tillegg kan man godkjenne og fjerne programmer basert på sikkerhetsbildet, avdekke og beskytte mot infiserte maskiner og fjernslette innhold på enheter som er stjålet eller mistet. Mobile Device Management (MDM) løsningen gjør det enkelt å rulle ut applikasjoner og oppdatere enhetene med informasjon for de enkelte flygningene.

iPad’ene er utstyrt med en kombinasjon av standard-apper og egenutviklede løsninger, blant annet for værdata, flymanual, bestilling av ekstra drivstoff – samt en såkalt Flight Planning Briefing Package. Sistnevnte blir oppdatert før hver avgang, og inneholder den informasjonen pilotene trenger i forbindelse med den enkelte flygingen. Denne informasjonen ble tidligere skrevet ut på papir.

”iPads og Citrix XenMobile gir oss en avansert løsning som er sikker, rask å innføre og ikke minst kostnadsgunstig,” sier hun.

Resultat: Papirer tilgjengelig på iPad

Sikker mobilitet og leveranse til alle typer enheter står høyt på prioriteringslisten hos mange it-ledere. Ønsket om å tilby de mest fleksible arbeidsverktøyene står ofte i kontrast til krav rundt informasjonssikkerhet. SAS har her vært veldig fremoverlent og vist hvordan de rette arbeidsverktøyene styrt på en god måte kan gi virksomheter et vell av gevinster.

SAS er nå i gang med å velge løsning for elektroniske flykart. Når denne er på plass i løpet av 2014, vil alle papirer i hvert fly - totalt cirka 44 kg - være tilgjengelig på iPad’ene.

”Vi vil spare et ikke ubetydelig beløp i drivstoffkostnader årlig som følge av redusert vekt. I tillegg vil løsningen kreve lite administrasjon. Vi har i godt samarbeid med våre leverandører utviklet en meget effektiv løsning fordi pilotene er selvhjulpne og utrullingen foregår automatisk,” sier Holven.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office.  Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services.  With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world.  Citrix products are in use at more than 260,000 organisations and by over 100 million users globally.  Annual revenue in 2012 was $2.59 billion. Learn more at www.citrix.com.

©2013 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Bransje

  • Luftfart

Fordeler

  • Enklere administrasjon
  • Nyskapende løsning
  • Kostnadbesparelser
  • Fleksibilitet for ansatte

Citrix Produkter