Region Hovedstaden og sundhedsplatformen

Forudsætningen: Sundhedsplatform med adgang via ESA VDI

Som et led i det kontinuerlige arbejde med digitalisering og effektivisering valgte Region H sammen med Region Sjælland i 2014 at etablere Sundhedsplatformen, et moderne journaliseringssystem, der samler alle oplysninger om en patient ét sted, hvor de er tilgængelige for alle relevante parter.

”Sundhedsplatformen skulle være baseret på et system fra amerikanske Epic, der er specialist i sundheds-it og har leveret systemer til nogle af de største og mest krævende hospitaler i verden. Sundhedspersonalets adgang til systemet skulle ske via ESA (Effektiv SystemAdgang), der er vores eksisterende VDI-løsning,” fortæller Søren Bank, sektionschef, Klientservices i CIMT. CIMT er Region H’s kompetencecenter for IT, Medico og Telefoni med 980 medarbejdere.

Udfordringen: At etablere klient-adgang for Sundhedsplatformen

Fordi man valgte at implementere den nye version af Epic applikationen, stod Region H i august 2015 med den udfordring, at den hardware, ESA kørte på, ikke kunne afvikle Epic applikationen. Sundhedsplatformen var planlagt til at gå i test i januar 2016, så man havde kun fire måneder til at finde en løsning.

”Da problemet stod klart, blev der nedsat en hurtigt arbejdende taskforce, som fandt ud af, at der reelt kun var to muligheder: At designe og implementere en ny version af ESA VDI-platform eller at lave en applikations- virtualiseringsløsning. Af flere årsager valgte vi det sidste – simpelthen at isolere applikationen så meget som muligt i et så rent miljø som muligt og i et set-up hvor vi havde fuld kontrol over driften fra A-Z. Vi valgte Citrix XenApp til at gøre det med, for det var den løsning, der bedst tilgodeså vores forudsætninger og forhold,” siger Søren Bank.

Løsningen: Applikationsvirtualisering med Citrix XenApp

Fra Region H traf beslutningen om applikationsvirtualisering på Citrix XenApp og frem til januar 2016, gik det stærkt i CIMT: Man indkøbte og fik leveret hardware, software og licenser til den kommende løsning, man klargjorde datacentret, man lavede design og færdiggjorde installation af miljøet, samtidig med at man ansatte og kompetenceudviklede medarbejdere.

”Vi arbejdede meget målrettet, hvilket kunne lade sig gøre på grund af dedikerede medarbejdere og et utrolig godt samarbejde med både Citrix og Epic. Så på trods af den meget korte tid, vi havde til rådighed, havde vi både produktions- og non-produktionsmiljøer i luften helt planmæssigt inden den 4 januar 2016. Faktisk var vi klar allerede den 20. december 2015,” fortæller Søren Bank.

Efter test, brugertræning og en masse arbejde i projektet, CIMT og Region H gik Sundhedsplatformen i luften den 21. maj på en Citrix XenApp-platform med over 600 servere. Antallet af servere vil blive udvidet i takt med Sundhedsplatformens implementering. ”Vi nåede alle deadlines i projektet og fik miljøerne færdig til Sundhedsplatformen skulle bruge dem den 4. januar. Dette er en kraftpræstation, både når man tager i betragtning, hvor stort projektet var, og især hvor kort tid, vi havde til det,” forklarer Søren Bank.

Fordele: Driftssikkerhed, omkostningseffektivitet og fleksibilitet

Søren Bank peger på flere kategorier af fordele ved løsningen: ”Med Citrix XenApp som basis for Sundhedsplatformen har vi fået en løsning, som både driftsmæssigt og set med et brugerperspektiv er driftssikker, responsiv og stabil, hvilket naturligvis er vigtigt, når man taler om det mest vitale system for klinikerne i Region H.”

”For os i CIMT er det vigtigt, at vi har fået en løsning, der er let at administrere, som gør det muligt at opdatere hele miljøet på under tre timer, og som giver Region H valgfrihed fremover. På grund af den fleksibilitet og sammenhæng, der er indbygget i Citrix’ produkter og det valgte miljø, kan vi fremover bedre vælge strategi og planlægge vores klientplatform.”

”Således er det vigtigt, at vi har fået en løsning, der er skalerbar og kan ændre sig i forhold til vores skiftende behov og ikke udgør en it-mæssig spændetrøje. Det er desuden vigtigt, at det er en omkostningseffektiv løsning, hvor vi overordnet som region kan fokusere vores ressourcer ned på applikationerne og dermed bedre tilgodese brugernes behov,” slutter Søren Bank, sektionschef, Klientservices i CIMT i Region H.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) stræber efter at styrke en verden, hvor mennesker, organisationer og ting er sikkert forbundne og tilgængelige for hermed at muliggøre det ekstraordinære. Citrix’ teknologi gør verdens apps og data sikre og let tilgængelige, så mennesker kan arbejde hvor som helst og når som helst. Citrix leverer en komplet og integreret porte- følje af løsninger til Workspace-as-a-Service, application delivery, virtualisering, mobility, network delivery og fildeling, som sætter it-afdelinger i stand til at sikre, at kritiske systemer er sikkert tilgængelige for brugerne via cloud eller on-premise og på tværs af devicetyper og platforme. Citrix havde en omsætning i 2015 på 3.28 mia. USD, og på globalt plan bruges Citrix løsninger af mere end 400.000 organisationer og over 100 millioner brugere. www.citrix.dk.

©2016 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, XenDesktop, XenApp, XenMobile, NetScaler Gateway and Citrix Receiver are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Vi nåede alle deadlines i projektet og fik miljøerne færdig til Sundhedsplatformen skulle bruge dem den 4. januar. Dette er en kraftpræstation, både når man tager i betragtning, hvor stort projektet var, og især hvor kort tid, vi havde til det.
- Klientservices i CIMT.

sektionschef

Søren Bank

Branche

Offentlig myndighed med fokus på sundhedsvæsen

Fordele

  • Central løsning
  • Driftssikker
  • Let at opdatere
  • Omkostningseffektiv
  • Skalerbar
  • Fleksibel løsning, der giver frihed også til fremtidige beslutninger

Citrix produkt