Citrix NetScaler dba o stabilność pracy środowiska chmury obliczeniowej Oktawave

Oktawave to dostawca usług hostingowych oraz przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Od listopada 2012 r. oddaje w ręce klientów skalowalne instancje serwerów, obiektowe pamięci masowe, bazy danych, a także aplikacje uruchamiane jako usługi.

Oktawave to marka notowanej na warszawskiej giełdzie spółki K2 Internet SA, która zapewnia środki na stabilny rozwój swojej platformy i maksymalną jakość świadczonych usług. Nad projektem Oktawave pracuje obecnie ponad 30 osób, zaangażowanych zarówno w działania programistyczne i inżynierskie, ale także komunikacyjne oraz związane z obsługą klienta. Po pół roku komercyjnego funkcjonowania z Oktawave korzysta ponad 3500 użytkowników, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej, skalowalności na żądanie i odporności na błędy.

NetScaler równoważy obciążenia

Przygotowanie infrastruktury, która byłaby w stanie obsłużyć duże obciążenie o zmieniającej się w czasie charakterystyce, trwało aż trzy lata. W tym czasie inżynierowie odpowiedzialni za ten projekt zaprojektowali infrastrukturę techniczną oraz opracowali własne oprogramowanie umożliwiające uzyskanie dostępu do zasobów centrum danych Oktawave.

- Od samego początku zakładaliśmy, że w topologii naszej sieci będzie konieczne zastosowanie urządzenia do równoważenia obciążenia ruchu przychodzącego – mówi Maciej Kuźniar, prezes Oktawave. – Analiza dostępnych na rynku rozwiązań pokazała, że nasze potrzeby spełniają urządzenia z rodziny NetScaler firmy Citrix.

Równoważenie obciążenia w sieci jest konieczne przy hurtowym udostępnianiu usługi mocy obliczeniowej na żądanie w chmurze publicznej. Mechanizm ten pozwala na skuteczniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami (serwerami, pamięciami masowymi, przepustowością sieci), co przekłada się na oszczędności finansowe.

Wdrożenie i integracja

Pracując nad założeniami infrastruktury sieciowej dla centrum danych inżynierowie Oktawave zdecydowali się na weryfikację funkcjonalności udostępnianej przez rozwiązanie Citrix. Umożliwiło to dostępne bezpłatnie wirtualne urządzenie NetScaler VPX Express, które w środowisku testowym wykazało się wysoką wydajnością, a także zaoferowało wszystkie funkcje konieczne do poprawnej pracy infrastruktury.

Następnie programiści rozpoczęli tworzenie interfejsu łączącego własne oprogramowanie Oktawave z panelem zarządzania udostępnianym przez NetScalera. Wykorzystano do tego język Web Services Description Language (WSDL), z którym zgodny jest interfejs programistyczny zastosowany w NetScalerze. W ten sposób do panelu użytkowników trafiły dodatkowe funkcje związane z obsługą ruchu sieciowego, udostępniane bezpośrednio z NetScalera.

Finałem tych prac był zakup dwóch urządzeń Citrix NetScaler MPX 7500 i ich pełne wdrożenie, przeprowadzone samodzielnie przez inżynierów Oktawave. Urządzenie Citrix NetScaler zostało przygotowane tak, aby jego późniejsza rozbudowa nie wiązała się z koniecznością demontażu i wyłączania usługi. Konstrukcja urządzenia pozwala na utrzymanie ciągłości pracy i wysokiej dostępności usługi – w tym celu należy umieścić w infrastrukturze dwa równorzędne urządzenia i z tej opcji skorzystali inżynierowie Oktawave. Dlatego wyłączenie jednego urządzenia np. w celu wymiany na model o wyższych parametrach nie będzie stanowić żadnego problemu.

Przy tym jednak taka konieczność nie powinna zachodzić często, konstrukcja NetScalera zapewnia bowiem zapas mocy obliczeniowej, z której można zacząć korzystać po wykupieniu dodatkowej licencji – na tę opcję zdecydowała się właśnie chmura Oktawave.

Autoskaler zapewnia oszczędności

Dzięki urządzeniu Citrix NetScaler inżynierowie Oktawave mogli stworzyć i udostępnić użytkownikom usługę Autoskalera, która pozwala na zmianę w dynamiczny sposób parametrów wykupionych usług – zasobów centrum danych Oktawave. Inne wybrane funkcje NetScalera są udostępniane użytkownikom bezpośrednio w panelu zarządzania usługami Oktawave.

Autoskaler samodzielnie analizuje trendy związane z wykorzystaniem infrastruktury centrum danych i jeśli uzna za konieczne dołożenie zasobów, sam podejmuje decyzję, żeby to zrobić. Jeżeli jest taka potrzeba, jest też w stanie samodzielnie włączyć kolejne serwery i tak rozłożyć na nich zadania obliczeniowe, aby zostały one wykonane jak najszybciej. Po przeprowadzonej pracy, gdy poziom obciążenia serwerów znacznie spadnie, Autoskaler koncentruje pozostałe zadania na wybranych serwerach, pozostałe zaś wyłącza.

Polska myśl techniczna zwycięża na rynku

Chmura obliczeniowa Oktawave postawiła poprzeczkę bardzo wysoko – jakością świadczonych przez siebie usług chce przyćmić największych międzynarodowych gigantów. I, jak podkreśla Maciej Kuźniar, odnosi już na tym polu sukcesy: – Dzięki własnym mechanizmom udostępniania infrastruktury IT na żądanie możemy oferować nasze usługi znacznie szybciej i lepiej niż najwięksi na tym rynku. Wpisujemy się w najnowsze trendy, gdzie chmura obliczeniowa jest obecnie jednym z najważniejszych. Jednak, aby była ona w pełni zgodna ze standardami, konieczne jest zautomatyzowanie wielu zadań.

Wydajność stworzonej i udostępnianej przez Oktawave infrastruktury jest obecnie poddawana intensywnym testom – nie tylko podczas produkcyjnego obciążenia danymi klientów, ale też prowadzonym przez niezależne ośrodki badawcze, np. Cloud-Harmony. Oktawave złożył także wniosek patentowy dotyczący konstrukcji infrastruktury chmury obliczeniowej, stworzonej przez polskich inżynierów i programistów.

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą oferującą różnorodne formy pracy mobilnej, dzięki wykorzystaniu wirtualizacji, akceleracji sieci, a także rozwiązań chmurowych. Rozwiązania Citrix zwiększają wartość firmowej mobilności poprzez zapewnienie bezpiecznych, spersonalizowanych środowisk pracy, w ramach których użytkownicy mają stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych i narzędzi komunikacji, z dowolnego miejsca, urządzenia, sieci czy chmury. W tym roku Citrix obchodzi swoje 25-lecie tworzenia  innowacyjnych rozwiązań, które upraszczają IT oraz zwiększają produktywność użytkowników. W 2013 r. przychody firmy wyniosły 2,9 mld dolarów, a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 tys. organizacji i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. 

Copyright © 2014 Citrix Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Citrix, NetScaler oraz NetScaler VPX są zastrzeżonymi markami firmy Citrix Systems, Inc. oraz/lub jednego z jej oddziałów i mogą być zarejestrowane w USA lub innych krajach. Inne wymienione nazwy produktów lub firm mogą być zastrzeżonymi markami należącymi do ich właścicieli.

Citrix NetScaler ma bardzo interesujące funkcje, w tym możliwość pełnej integracji z naszym oprogramowaniem poprzez interfejs programistyczny API. Po niemal roku pracy przy pełnym obciążeniu możemy powiedzieć, że jest to sprzęt stabilny, wydajny i godny zaufania.
- Maciej Kuźniar

prezes zarządu Oktawave

Kluczowe korzyści

  • Zbudowanie infrastruktury o bijącej rekordy wydajności
  • Możliwość stworzenia usługi dystrybucji i równoważenia obciążenia
  • Łatwa integracja z własnym, autorskim oprogramowaniem
  • Możliwość pracy w środowisku wysokiej dostępności
  • Dostępność bezpłatnego rozwiązania do budowy środowiska testowego

Citrix Produkty