Citrix ja Medbit toivat lisää aikaa potilastyölle: Terveydenhuollon tehokkuus nousi

Julkisomisteisen Medbit Oy:n Citrix-pohjainen työpöytä- ja sovellusvirtuaalisointiratkaisu helpottaa päivittäistä työtä ja nopeuttaa terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöä. Se parantaa myös toiminnan auditointia ja seurattavuutta, tuoden siten merkittävästi lisää aikaa varsinaiseen potilastyöhön. Ensimmäisenä ratkaisu tulee käyttöön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastuualueelle, jossa työntekijöitä on noin 7 500.

Ratkaisuun kuuluu virtuaalisointialustan lisäksi tarvittavat palvelimet ja levyjärjestelmät oheisohjelmistoineen. Nopea ja joustava kertakirjautuminen sekä ohutpäätteet ovat myös merkittävä osa ratkaisua. Kyseessä on laaja, monista eri komponenteista koostuva kokonaisuus.

Terveydenhuollon tehostaminen tietotekniikkapalveluita kehittämällä on eräs Medbitin strategisista tavoitteista.

”Taustalla ovat terveydenhuollon kovenevat palveluvaatimukset, potilas- ja tietoturvallisuus, sekä kustannusten hallinta. Ratkaisun käyttöönotto tapahtui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksessä, ja ensimmäiset käyttökokemukset ovat lupaavia”, kertoo Medbitin projektipäällikkö Juhana Valo.

Merkittävää ajansäästöä ja joustavia ratkaisuja

Uudistuksella saavutetaan ajansäästöä yhteiskäytössä olevien työasemien sisäänkirjautumisissa ja ohjelmien käynnistyksissä.

Jokainen terveydenhuollon ammattilainen kirjautuu potilastietojärjestelmiin omilla tunnuksillaan ja kirjautumisten nopeutuessa henkilöstölle jää enemmän aikaa varsinaiseen potilastyöhön.

Ratkaisu myös mahdollistaa työpöydän tietoturvallisen etäkäytön ja monien erilaisten päätelaitteiden, kuten esimerkiksi tablettien käytön. Tämä tuo työskentelyyn kaivattua joustavuutta ja esimerkiksi lääkäri voi tehdä konsultaatioita myös kotoa käsin. Kirjautumisten yhteydessä tietoturvaa parantaa käytössä oleva kertakirjautumisratkaisu, eli verkkovarmennekortti.

”Nopeammilla kirjautumisilla saavutettava ajansäästö on huomattava. Olemme laskeneet, että tuhannen käyttäjän ympäristössä säästö on jopa 56 tuntia vuorokaudessa. Nyt työpöytä avautuu 15 sekunnissa, kun aiemmin siihen meni minuutteja. Käyttäjän vaihtoon kuluva aika on nopeutunut 45 sekunnista jopa 4 sekuntiin”, kertoo Juhana Valo.

Haasteena oli myös se, miten tarvittavat päivitykset saadaan kaikkiin koneisiin varmistetusti. Keskitettyyn järjestelmään on nopea ja helppo tehdä päivityksiä ja asennuksia. Ne tehdään kerran palvelinpäähän ja sitten ne vain julkaistaan.

Ratkaisu otettiin käyttöön laajemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuoden 2014 aikana. Medbit tarjoaa sitä muille asiakkailleen näiden kiinnostuksen mukaan.

Onnistunut kumppanuus luo tulevaisuuden kehitystyölle

Medbitin kokonaisvaltaisena yhteistyökumppanina projektissa on toiminut Atea. Juhana Valo kertoo yhteistyön Atean kanssa sujuneen hyvin. Odotukset ovat olleet kovat, mutta edistynyt teknologia on mahdollistanut tavoitteiden saavuttamisen.

Tulevaisuudessa tavoitteena on syventää virtuaalisointia lähinnä mobiilikäytön ja liikkuvan työn osalta. Medbitin asiakaskunnassa on paljon henkilöstöä, joka tarvitsevat joustavia ratkaisuja.

Citrix

Virtualisointi-, mobiilinhallinta-, tietoverkko- ja SaaS-teknologiaa kehittävä Citrix (Nasdaq:CTXS) johtaa fyysisen työtilan murrosta ja tekee työelämästä entistä joustavampaa. Citrixin ratkaisut auttavat yrityksiä rakentamaan ja hallinnoimaan mobiililaitteilla käytettäviä työympäristöjä turvallisesti. Citrixin ratkaisujen ansiosta sovellukset, työpöydät ja tiedot ovat aina työntekijöiden ulottuvilla, käytettävästä laitteesta, verkosta ja pilvipalvelusta riippumatta. Citrixin liikevaihto vuonna 2014 oli 3,14 miljardia dollaria. Citrixin ratkaisuja käytetään yli 330 000 yrityksessä, ja niillä on globaalisti yli 100 miljoonaa käyttäjää. Lisätietoja osoitteessa fi.citrix.com.

Toimiala

  • Terveydenhuolto

Keskeiset Hyödyt

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytön nopeutuminen
  • Kirjautuminen ja järjestelmien käynnistyminen nopeampaa
  • Käyttäjän vaihto 45 sekunnista jopa 4 sekuntiin
  • Ympäristön ylläpito- sekä tietoturvahaasteisiin vastaaminen
  • Eri päätelaitteiden käytön mahdollistaminen
  • Terveydenhuollon tuloksellisuuden parantaminen

Asennetut Sovellukset