Lunds universitet - Mindre hårdvara och mer funktion

Ända sedan 1666 har Lunds universitet varit ett säte för bildning och nya idéer. Universitetet är fullskaligt, som med mångfald och starka miljöer kan ta sig an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar. Som ett av Sveriges största och mest välrenommerade Universitet, med 47 000 studenter och 7 200 anställda från hela världen, har Lunds universitet ambitionen att erbjuda sin egen personal och samtliga studenter en modern och användarvänlig IT-miljö.

Målet är att den IT-lösning man valt ska bidra till att universitetet blir en attraktiv arbetsplats som lockar den bästa personalen, och som då även leder till att universitet blir än mer intressant för potentiella studenter.

Utmaningen: Personligare och mer användarvänlig IT-miljö

För att kunna knyta till sig den mest kompetenta personalen i dagens utbildnings-Sverige är det en nödvändighet att kunna konkurrera med mer än enbart lönekuvertet. Ett modern och användarvänligt IT-stöd är ett sådant område. Användarnas förväntningar på vad som är ett modernt och välfungerande IT-stöd förändras i allt snabbare takt, vilket gjort att tidigare lösningar blivit omoderna, oavsett hur tekniskt välfungerande dom är.

De enheter man idag använder har blivit alltmer personliga och är betydligt starkare knutna till individen. Samtidigt har man insett att det inte längre går att tillföra större mervärde till hårdvaran, varför man inte längre vill lägga mer resurser än nödvändigt på denna. För de mjuka delarna i IT-arbetsplatsen däremot, som t ex applikationer, tillgång till dokument och annat material samt integration med organisationens system, behov och arbetssätt, går det att skapa en modern arbetsplats där användarna ser ett stort mervärde för sina arbetsuppgifter.

Lösningen: Mindre hårdvara och mer funktion

För att möta personalens behov av en enklare och mer användarvänlig IT-miljö, startades ett utvecklingsprojekt tillsammans med Citrix och LDC (universitetets egen IT-leverantör). Målet var att bidra till att skapa en ännu attraktivare arbetsplats för nuvarande och potentiell personal, och på så vis öka Universitetets konkurrenskraft.

”Lösningen blev att ta bort beroendet mellan å ena sidan hårdvaran och å andra sidan tjänsten/ IT-arbetsplatsen. Ultimat är IT-arbetsplatsen helt oberoende av både plats och hårdvara, och Citrix produkter har gett oss möjligheter att komma en bra bit på vägen. Vi har skapat en grund som vi betraktar som framtidssäker för åtminstone de närmaste åren,” säger Anders Sjöö Tjänsteansvarig, LDC på Lunds universitet.

Då den gamla lösningen varit mycket arbetsintensiv och därmed också ganska dyr, har man eftersökt ett sätt att kunna förenkla, standardisera och automatisera leveransen av IT-arbetsplatsen. Citrix har tillhandahållit verktyg för att nå en god bit på denna väg. Lösningen är framtagen tillsammansmed LDC på strategisk nivå med syftet att bidra till att vara ett attraktivt universitet för framtiden.

”Det är nästan omöjligt att beräkna ett ekonomiskt värde på den nya lösningen, den skulle innehålla alltför många och stora osäkra värden. Vår lösning bidrar dock, om bara i liten del i det stora hela, till att göra Lunds universitet till en allt attraktivare arbetsplats,” säger Anders Sjöö.

Resultat: Mobilitet, tillgänglighet och flexibilitet

Grunden är nu lagd till vad som betraktas som framtidssäkrad lösning, vilket kommer att bidra till att förverkliga den övergripande strategin om att göra Lunds Universitet till en allt attraktivare arbetsplats både för medarbetare och studenter.

Den nuvarande Citrix lösningen består av publicerade applikationer och virtuella skrivbord. Man har medvetet strävat mot en enkel och beprövad lösning som enkelt går att växa i, där den största användarnyttan kan sammanfattas som utökad mobilitet, tillgänglighet och flexibilitet i förening, samt ett minskat hårdvaruberoende.

Det LDC idag har implementerat är XenApp 6.5 som rullas ut med Provisioning Services 6.1. Man har införskaffat ny hårdvara för virtualiseringsplattformen som idag körs på XenServer 6.1. Netscalers och Merchandising server finns kvar. Web Interface för anslutning via Receiver, vilket på sikt kommer att ersättas med Cloud Gateway. Applikationer paketerade med Streaming Profiler används i stor utsträckning för att enkelt kunna hantera uppgraderingar.

Implementeringen av Citrix-miljön är nu klar och för användarna är det självklart att de kan nå sina arbetsrelaterade applikationer och dokument, samt annat material, oberoende av enhet och plats. I det läget är Citrix-miljön inget som användarna egentligen lägger märke till särskilt mycket; den bara finns där, som vilken annan infrastruktur som helst. Detta ger också en slimmad, automatiserad och ekonomiskt mycket sund tjänst.

I dagsläget håller man på att skala upp och Citrix-miljön kommer att byggas ut med en rad funktioner, bland annat Personal vDisk, printing och mycket mer. Det är basfunktionaliteten med en flexibel och anpassningsbar miljö till ett stort antal användare som står i fokus. Tekniken är inte den stora utmaningen, med en Citrix plattform har man redan alla verktyg man behöver.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office. Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services. With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world. Citrix products are in use at more than 260,000 organisations and by over 100 million users globally. Annual revenue in 2012 was $2.59 billion. Learn more at www.citrix.se.

©2013 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Lösningen blev att ta bort beroendet mellan å ena sidan hårdvaran och å andra sidan tjänsten/ IT-arbetsplatsen. Ultimat är IT-arbetsplatsen helt oberoende av både plats och hårdvara, och Citrix produkter har gett oss möjligheter att komma en bra bit på vägen. Vi har skapat en grund som vi betraktar som framtidssäker för åtminstone de närmaste åren
- Anders Sjöö

Tjänsteansvarig

Lunds universitet

Industri

Användarnytta

  • Skapar en allt attraktivarear-betsplats med den nya IT-miljön
  • Mindre arbetsintensivt
  • Billigare i drift
  • Mobil, tillgänglig och flexibel

Citrix Produkter