Citrix Provisioning Services upraszcza zarządzanie wirtualną infrastrukturą w ING Banku Śląskim.

Katowicki Bank Śląski powstał w 1989 r., a w połowie lat 90. został przejęty przez holenderską grupę finansową ING. Dzisiaj bank w 410 placówkach obsługuje 3,4 mln klientów detalicznych oraz 33,5 tys. firm. Do dyspozycji pracowników są graficzne terminale i komputery pracujące w trybie tzw. „kiosku”, poprzez które uzyskują oni dostęp do bankowych danych. W placówkach wprowadzono ruchome stanowiska, które „otwierane” są tylko podczas spotkania z klientem. Pracownicy banku mogą też kontynuować w osobnym pokoju spotkanie rozpoczęte przy ladzie, przenosząc tam swoją sesję i wszystkie otwarte aplikacje bankowe.

Kluczowe Wyzwanie: Niespójne serwery

Jednym z głównych wyzwań, z którymi spotykali się informatycy ING Banku Śląskiego, było utrzymanie ‘czystości’ środowiska serwerowego. Jak podkreślają, sytuacja, gdy na serwerach funkcjonują różne wersje aplikacji lub oprogramowania systemowego, jest niedopuszczalna ze względu na konieczność utrzymania spójności bankowych danych. Bardzo ważne jest zapewnienie identycznego środowiska operacyjnego dla wszystkich aplikacji, jak też możliwość prowadzenia prac serwisowych w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na komfort pracy kilku tysięcy użytkowników rozsianych po całym kraju.

- Jeszcze parę lat temu systematycznie musieliśmy przeinstalowywać systemy na dużej liczbie serwerów lub instalować aktualizacje - wspomina Jarosław Sobel, starszy specjalista IT w Departamencie Eksploatacji Systemów ING Banku Śląskiego. - Najczęściej robiliśmy to w nocy, żeby maszyny były gotowe na rano, ale czasem nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu lub dochodziło do jakiś przeoczeń i błędów. Przy stałym wzroście liczby serwerów w pewnym momencie konieczne stało się zastosowanie rozwiązania automatyzującego tę pracę.

Rozwiązanie tego problemu w banku zapewniło oprogramowanie do świadczenia tzw. usług provisioningu - Citrix Provisioning Services (PVS). Pozwala ono na stworzenie jednej „złotej” wersji obrazu systemu operacyjnego wraz ze wszystkimi koniecznymi aktualizacjami i udostępnienie jej z centralnych zasobów setkom wirtualnych serwerów lub desktopów (obecnie w ING dotyczy to ponad 500 serwerów).

W ten sposób automatycznie eliminowana jest konieczność indywidualnego instalowania oprogramowania na poszczególnych serwerach, rośnie też gwarancja ciągłości pracy - w przypadku niepowodzenia przy tworzeniu nowej złotej wersji (np. w wyniku nieprawidłowo działającej aktualizacji oprogramowania) zawsze można wrócić do poprzedniej.

Złoty obraz serwera ułatwia migrację

ING Bank Śląski korzysta z oprogramowania do wirtualizacji aplikacji Citrix XenApp już od 2010 r. Już wtedy rozważano zastosowanie rozwiązania PVS do udostępniania obrazów serwerów, ale punktem przełomowym okazała się migracja z wersji XenApp 4.5 na 6.5 oraz zmiana dostawcy oprogramowania do wirtualizacji serwerów.

- Pierwotnie zdecydowaliśmy o budowie infrastruktury wirtualnych serwerów z wykorzystaniem oprogramowania VMware i w tym środowisku prowadziliśmy testy oprogramowania PVS - mówi Jarosław Sobel. - Jednak w międzyczasie rozpoczęliśmy migrację serwerów z oprogramowania VMware na Microsoft Hyper-V i finalnie wdrożenie PVS przeprowadziliśmy już w nowym środowisku. Rozwiązanie Citrix Provisioning Services pomogło nam już na samym początku właśnie w procesie migracji, bo dzięki niemu nie musieliśmy od nowa instalować wszystkich serwerów - wystarczyło przygotować jedną ‘złotą’ wersję.

Z aplikacji uruchamianych na serwerach dostarczanych przez oprogramowanie PVS korzysta obecnie ponad 4,5 tys. użytkowników w placówkach detalicznych, sieci sprzedaży korporacyjnej i w centrali banku. Dla tych trzech grup przygotowane zostały trzy złote obrazy środowiska serwerowego. Cała infrastruktura pracuje na 51 fizycznych serwerach, ale planowane jest dołożenie kolejnych 20, jak też wymiana starszych maszyn.

Licencja na korzystanie z rozwiązania Citrix Provisioning Services była już zawarta w licencjach oprogramowania XenServer i XenDesktop, dzięki czemu nie było konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach kontraktu na wdrożenie systemu PVS dział IT ING Banku Śląskiego zdecydował się także na skorzystanie z dodatkowych usług wsparcia technicznego i konsultingu Citrix. Pomogły one w  przeprowadzeniu szczegółowego audytu środowiska oraz opracowaniu raportu, na podstawie którego przygotowane zostały szczegółowe wytyczne odnośnie skalowania infrastruktury korzystającej z usług provisioningu.

Obecnie stworzenie nowej wersji serwera w ING Banku Śląskim trwa mniej niż dwie minuty. Około 40 sekund zajmuje sklonowanie obrazu serwera w środowisku Hyper-V, a kolejnych 40 sekund jest potrzebne na restart wirtualnej maszyny i podłączenie jej do całej farmy. Architektura centrum danych została skonstruowana w taki sposób, aby w przypadku dużej awarii lub katastrofy w jednym ośrodku możliwe było szybkie przełączenie się do ośrodka zapasowego i stamtąd ponowne uruchomienie wszystkich wirtualnych serwerów.

Korzyści dla administratorów i użytkowników

Citrix Provisioning Services zapewnia wiele korzyści administratorom infrastruktury centrum danych. Podstawową jest łatwiejsza obsługa całego środowiska oraz możliwość zyskania lepszego wglądu w parametry wykorzystania infrastruktury. Eliminowany jest też ogrom prac (najczęściej wykonywanych w nocy) związanych z koniecznością ręcznego instalowania aktualizacji i poprawek w poszczególnych serwerach.

Bardzo duże oszczędności dotyczą także środowiska pamięci masowych. W przypadku ING Banku Śląskiego na standardowy serwer w macierzy dyskowej zarezerwowana była przestrzeń rzędu 60 GB. Wprowadzenie usług provisioningu umożliwiło zmniejszenie tego zapotrzebowania do 15 GB, co w przypadku 400 serwerów daje oszczędność rzędu 20 TB przestrzeni dyskowej w drogich macierzach klasy korporacyjnej. W ten sposób wdrożenie rozwiązania PVS w tak dużym środowisku może zwrócić się praktycznie natychmiast.

Ale korzyści odnieśli także sami użytkownicy: - Najlepszym świadectwem zasadności tego wdrożenia jest znaczny spadek liczby telefonów do działu wsparcia - podkreśla Jarosław Sobel. - Gdy rozpoczynaliśmy migrację serwerów z wykorzystaniem oprogramowania PVS poinformowaliśmy pracowników działu wsparcia o tym fakcie, ale nie spowodowało to żadnych zgłoszeń o problemach. Dla użytkowników cały ten proces był przezroczysty, mogli jedynie zauważyć, że całe środowisko pracuje stabilniej. Dużą korzyścią dla nich jest też swoboda wyboru miejsca i terminala, z którego logują się do swojego systemu - wszędzie uzyskają dostęp do tego samego środowiska, aplikacji i danych.

Provisioning także dla wirtualnych desktopów

Dzięki oprogramowaniu Citrix Provisioning Services łatwiejsze będzie rozbudowywanie infrastruktury informatycznej ING Banku Śląskiego. A w planach jest duży projekt wprowadzenia wirtualizacji aplikacji dla ponad 2500 użytkowników pracujących w centrali banku, którzy obecnie korzystają z oprogramowania uruchamianego na lokalnych stacjach roboczych.

Prowadzone są także testy rozwiązania do wirtualizacji desktopów Citrix XenDesktop 7.5 - obecnie pracuje około 100 takich maszyn. Jak mówią przedstawiciele działu IT w ING Banku Śląskim, tak niewielkie środowisko na razie jest zbyt małe do uzyskania korzyści z rozwiązania PVS, ale wraz z jego rozwojem nie będzie innego wyjścia. Gdy w banku będą funkcjonowały setki lub tysiące wirtualnych maszyn oprogramowanie PVS umożliwi budowanie obrazów wirtualnych desktopów zróżnicowanych w zależności od profili ich użytkowników. 

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą oferującą różnorodne formy pracy mobilnej, dzięki wykorzystaniu wirtualizacji, akceleracji sieci, a także rozwiązań chmurowych. Rozwiązania Citrix zwiększają wartość firmowej mobilności poprzez zapewnienie bezpiecznych, spersonalizowanych środowisk pracy, w ramach których użytkownicy mają stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych i narzędzi komunikacji, z dowolnego miejsca, urządzenia, sieci czy chmury. W tym roku Citrix obchodzi swoje 25-lecie tworzenia  innowacyjnych rozwiązań, które upraszczają IT oraz zwiększają produktywność użytkowników. W 2013 r. przychody firmy wyniosły 2,9 mld dolarów, a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 330 tys. organizacji i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. 

Copyright © 2014 Citrix Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Citrix, NetScaler oraz NetScaler VPX są zastrzeżonymi markami firmy Citrix Systems, Inc. oraz/lub jednego z jej oddziałów i mogą być zarejestrowane w USA lub innych krajach. Inne wymienione nazwy produktów lub firm mogą być zastrzeżonymi markami należącymi do ich właścicieli.

Oprogramowanie Citrix Provisioning Services ogromnie wpłynęło na jakość pracy działu IT w naszym banku. Zamiast spędzać większość czasu na aktualizowaniu serwerów możemy poświęcić więcej uwagi na rozbudowę naszej infrastruktury i bardziej skupić się na ulepszaniu usług świadczonych naszym użytkownikom.
- Jarosław Sobel

starszy specjalista IT w Departamencie Eksploatacji Systemów

ING Banku Śląskiego

Kluczowe Korzyści

  • Stworzenie możliwości wykorzystywania złotych obrazów w środowisku wirtualnych serwerów.
  • Ułatwienie procesu migracji wirtualnych serwerów ze środowiska VMware do Hyper-V.
  • Przyspieszenie procesu tworzenia nowych wirtualnych serwerów.
  • Znaczne oszczędności przestrzeni w macierzach dyskowych.
  • Zmniejszenie liczby zgłoszeń problemów do działu wsparcia.
  • Ułatwienie rozbudowy wirtualnego środowiska w przyszłości.

Citrix Produkty