Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - Oppilaitos virtualisoi työpöydät ja tietojenkäsittelylaboratoriot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu haluaa tukea opiskelijoidensa opiskelua mahdollisimman joustavalla ja modernilla tietojärjestelmällä. Hiljattain käyttöön otetut virtuaaliset konesalit saavat tietojenkäsittelyn opiskelijoiden opiskeluympäristön muistuttamaan mahdollisimman paljon työelämässä eteen tulevia kokonaisuuksia. Perinteiset työasematietokoneet ovat puolestaan korvattu virtuaalityöpöydillä ja thin client -laitteilla, mikä on vapauttanut oppilaitoksen tilariippuvuudesta.

Liiketalouden, tietotekniikan, hotelli-, ravintola- ja matkailualan, johdon assistenttityön, toimittajakoulutuksen ja liikunta-alan opintoja sekä ammatillista opettajankoulutusta tarjoavan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojärjestelmä on massiivinen kokonaisuus. Oppilaitoksella on noin 700 vakituista työntekijää, joista runsaat 400 on opettajia, ja yli 250 henkeä työskentelee hallinto- ja tukipalvelujen parissa. Vakituisten työntekijöiden lisäksi henkilökuntaan kuuluu harjoittelijoita ja muita lyhytaikaisia työntekijöitä.

Haaga-Helian tietojärjestelmää käyttää henkilökunnan lisäksi yli 10 000 opiskelijaa, jotka jakautuvat Pasilassa, Malmilla, Vallilassa, Haagassa, Porvoossa ja Vierumäellä sijaitseville kampuksille. Keskenään hyvin erilaiset käyttäjäryhmät sekä oppilaitoksen maantieteellinen hajanaisuus aiheuttavat haasteita oppilaitoksen tietojärjestelmälle ja verkkoratkaisuille.

Virtuaaliset konesalit tehostavat tietotekniikan opintoja

Haaga-Helia otti selkeän edelläkävijän roolin päättäessään satsata virtuaalisiin konesaleihin ja ottaa tietojenkäsittelylaboratorioissaan käyttöön Citrix CloudPlatformin. Oppilaitoksen strateginen tavoite on tukea opiskelijoiden valmistumista, ja virtuaaliset konesalit nähtiin strategiaa tukevana valintana, sillä ne tarjoavat tietotekniikan opiskelijoille perinteisiä ratkaisuja tehokkaamman opiskeluympäristön.

Tietojenkäsittelylaboratorioissa opiskelijat rakentavat erilaisia ympäristöjä, joissa on verkkoja, palomuureja, palvelimia ja muita yritysmaailmassa vastaan tulevia ratkaisuja. Aiemmin Haaga-Heliassa yritettiin matkia yritysmaailmaa siirrettävien kiintolevyjen ja levykuvien avulla, mutta ratkaisu oli kankea, eikä todellisuudessa vastannut yritysten tietojärjestelmiä. Citrix CloudPlatformin ansiosta jokainen opiskelija saa käyttöönsä aidosti yritysten tietojärjestelmiä muistuttavan virtuaalisen konesalin, jota voi hallinnoida verkon yli myös kotoa käsin.

”Citrix CloudPlatform tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuudet monimutkaiseen verkotukseen sekä palomuurien hallintaan. Näin opiskelijat joutuvat rakentamaan kaiken alusta lähtien, sillä verkosta ei ole aluksi mitään pääsyä ulos”, Kurttio toteaa.

Virtuaalisten konesalien käyttöönotto ei Haaga-Heliassa ollut tietohallinnollinen päätös, vaan tarve oli aito. Tietotekniikkapuolen opettajat ovat olleet innolla mukana projektissa alusta lähtien, ja haluavat kehittää järjestelmää omista pedagogisista lähtökohdistaan. Myös työpöytävirtualisoinnista saadut positiiviset kokemukset sekä kunnolla mitoitetut palvelin- ja levyjärjestelmät rohkaisivat ajamaan tietojenkäsittelylaboratorioita kohti päätelaiteriippumattomuutta.

“Teimme laskelmia ja totesimme lisensioinnin aitoa laitteistoympäristöä edullisemmaksi. Onneksi yhteistyöopettajat olivat oikopäätä valmiita muutokseen. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut erittäin kitkatonta, muuten emme olisi edenneet näin nopeasti”, Kurttio sanoo

Ainutlaatuinen järjestelmä koko Pohjois-Euroopassa

Haaga-Helia aloitti Citrix CloudPlatformin käyttöönottoprojektin tammikuussa 2013. Erinäisten testien jälkeen CloudPlatform on nykyään laboratorioverkossa, johon pääsee kiinni sekä VDI-työasemista että kampusverkosta. Ensimmäiset opiskelijat pääsivät käyttämään järjestelmää jo opintojen alkaessa syksyllä 2013. Laboratorioympäristö on mitoitettu maksimissaan 500 yhtäaikaiselle käyttäjälle.

Haaga-Helian Citrix CloudPlatform -ympäristö on toistaiseksi ainutlaatuinen koko Pohjois-Euroopassa. Niinpä järjestelmän rakentaminen oli haastavaa, mutta projektiin osallisten ihmisten vahva sitoutuminen on auttanut löytämään ratkaisut kaikkiin ongelmiin. Haaga-Helian apuna järjestelmää rakentaneen Comping Oy:n Mika Övermark hämmästelikin projektin aikana muutosvastarinnan vähäisyyttä.

”Haaga-Helialle täytyy nostaa hattua rohkeudesta, sillä tienraivaajan rooli on usein kovin raskas. Tällaisen projektin taloudellisten hyötyjen arvioiminen on vaikeaa, sillä järjestelmän tarjoamia etuja ei voi suoraan mitata rahassa. Uskoisin CloudPlatformin tarjoamien mahdollisuuksien kasvattavan opiskelijoiden mielenkiintoa Haaga-Heliaa kohtaan sekä tehostavan ja nopeuttavan kurssien suorittamista ja sitä kautta opiskelijoiden valmistumista”, Övermark sanoo.

Citrix CloudPlatform -toteutuksen ei tarvitsisi olla sidoksissa virtuaalityöpöytien kanssa, mutta Haaga-Heliassa etäkäyttö tapahtuu virtuaalityöasemien kautta. Näin ollen CloudPlatform-käyttäjien tulee olla myös virtuaalisten työpöytien käyttäjä.

”Joskus tulevaisuudessa CloudPlatformia voisi laajentaa PaaS-alustaksi sovelluskehityksen tarpeisiin tai CloudPlatformia voisi käyttää nykyisen VDI-ratkaisun alustana. Opetustyössä on paljon kehitettäviä asioita, joiden tarpeiden mukaan nykyistä ympäristöä voidaan laajentaa”, Övermark pohtii.

Haaga-Helian opiskelijat ovat tulevaisuuden IT-asiantuntijoita ja tietohallinnon ammattilaisia, joilla on Citrix CloudPlatformin ansiosta erinomainen mahdollisuus tutustua nykyaikaisiin pilviratkaisuihin jo opiskeluaikana.

Virtuaaliset työpöydät helpottavat ylläpitoa

Virtuaalisten konesalien käyttöönoton lisäksi Haaga-Heliassa on toteutettu mittava, yli kaksi vuotta kestänyt työpöytävirtualisoinnin eli Citrix XenDesktopin käyttöönotto. Työpöytävirtualisointi on sisältänyt sekä opetustilojen että henkilökunnan laitteiden virtualisoinnin, jotka ovat edistyneet laitekannan uusiutumisen tahdissa. Työpöytävirtualisointia on lisäksi täydennetty Citrix XenApp -sovellusvirtualisoinnilla.

Ammattikorkeakoulun keskeinen liiketoiminta tapahtuu opetustiloissa, joista useimmat ovat joko laite- tai teorialuokkia. Runsaasti tietokoneita sisältävät laiteluokat ovat perinteisesti olleet ylläpidollinen murheenkryyni. Mikäli laitteiden ohjelmistoja on pitänyt päivittää, on se ollut mahdollista vain lomien aikana. Virtuaalisten työpöytien ansiosta ohjelmistomuutoksia ei tarvitse enää odottaa puolta vuotta.

”Sovellusvirtualisoinnin avulla pääsemme irti tilariippuvuudesta. Opetustilat voidaan valita puhtaasti laitteiden lukumäärän mukaan. Enää ei tarvitse miettiä, mitä sovelluksia kyseiseen opetustilaan on asennettu”, sanoo Haaga-Helian tietojärjestelmäpäällikkö Olavi Kurttio.

Opetustilojen työpöytien virtualisoinnin yhteydessä myös henkilökunnan työasemat virtualisoidaan. Vanhemmat laitteet korvataan uusilla thin clienteilla ja uudemmat työasemat ”tyhmennetään” virtuaalipäätteiksi poistamalla niistä paikalliset kiintolevyt. Paljon kotona työskentelevät opettajat ovat jo todenneet uuden järjestelmän toimivaksi ja käteväksi.

”Opettajat ovat jo todenneet VDI-työpöydän perinteistä työasemaratkaisua nopeammaksi. Opettajat sekä tukihenkilöt ovat tyytyväisiä myös siitä, että VDI-työpöytä on aina tuore. Työasemien Windows-asennuksilla oli ikävä tapa rapautua ajan mittaan, mikä aiheutti tukipyyntöjä”, Kurttio sanoo.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office.  Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services.  With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world.  Citrix products are in use at more than 330,000 organisations and by over 100 million users globally.  Annual revenue in 2013 was $2.9 billion. Learn more at fi.citrix.com.

©2014 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Toimiala

  • Koulutus

Keskeiset Edut

  • Virtuaaliset konesalit mahdollistavat aiempaa tehokkaamman opiskelun
  • Tietojenkäsittely- laboratoriot muistuttavat entistä enemmän yritysten tietojärjestelmiä
  • Virtuaalityöpöydät helpottavat ja nopeuttavat opetustilojen ylläpitoa

Citrix-tuotteet