Capio

Capio har över 11 000 medarbetare och driver sjukvård i fem europeiska länder. I Sverige består verksamheten av ett akutsjukhus, tre närsjukhus, drygt 20 specialistkliniker och över 70 vårdcentraler. IT-infrastrukturen på vårdcentralerna kan driftas antingen av Capio eller av det lokala landstinget. Vårdcentralerna ligger under affärsområdet Capio Närsjukvård.

Utmaningen: Ge snabb och effektiv tillgång till företagsinformation

Med verksamheter på 72 vårdcentraler i 12 landsting, med en rad olika IT-miljöer, uppstod en utmaning i se till att företagsinformation på bästa sätt kunde nå verksamhetscheferna ute på vårdcentralerna, oavsett hur den lokala infrastrukturen är uppbyggd.

”Det ser inte likadant ut överallt. Därför ville vi ha en standardiserad lösning som säkerställer att våra anställda får tillgång till data och system på ett enkelt och säkert sätt oavsett hur IT-miljön på den lokala vårdcentralen ser ut”, säger Daniel Olsson, vice affärsområdeschef på Capio Närsjukvård.

Att ha en verkligt mobil lösning var av stor vikt. Målsättningen är att all relevant företagsinformation ska vara tillgänglig hela tiden, oavsett var man befinner sig.

Lösningen: Mobila enheter med hög säkerhet

Capio Närsjukvård vände sig till konsultföretaget Xenit, som varit en samarbetspartner i fem år, och hjälper Capio bland annat med deras system för distansarbete.

”I början av 2013 började vi tillsammans med Capio Närsjukvård undersöka hur företaget kan dela information till verksamhetscheferna på vårdcentralerna. Både på grund av dess intuitiva gränssnitt och ett starkt önskemål från organisationen kom vi relativt snabbt fram till att satsa på iPads”, säger Linus Lindström, seniorkonsult på Xenit.

I april inleddes ett pilotprojekt med en liten utvald projektgrupp på sexton personer. Detta föll väl ut och utvidgades, och man bestämde sig sedan för att köra skarpt på samtliga vårdcentraler.

Med hjälp av sina iPads kan nu verksamhetscheferna ta del av ekonomiska rapporter och annan ekonomidata, samt även koppla upp sig mot Capios centrala verksamhetssystem. Med applikationen Citrix Worx Home får användaren genom en krypterad anslutning åtkomst till Windows, webb- och iPadapplikationer. Filerna lagras i den säkra molntjänsten Citrix ShareFile, där de anställda kommer åt exempelvis sina Office-dokument och rapporter.

Systemet förvaltas av Xenit, som också sköter användarsupporten. Att få igång en iPad för första gången tar inte mer än några minuter, sedan är alla applikationer med mera färdiginställda och klara att användas. För att administrera enheterna och applikationerna används Citrix XenMobile.

”Det handlar mycket om att ta bort och lägga till nya användare, och att göra nya resurser tillgängliga på enheterna. Om någon blir av med sin iPad så kan vi snabbt låsa enheten, spåra den med GPS eller vid behov fjärradera”, säger Linus Lindström.

Resultat: Effektivare styrning av verksamheten

Med en mobil enhet kan verksamhetscheferna ta del av företagsinformation, varhelst det passar – på arbetsplatsen, på tåget eller hemma i soffan.

”Vårt mål är att verksamhetscheferna skall kunna koncentrera sig mer på att leda verksamheten, och mindre på administration”, säger Daniel Olsson.

Han berättar att Capio inte har begränsat användandet av surfplattorna; om man vill använda sin iPad också utanför arbetet är det okej.

”Vill man använda Facebook eller någon annan specifik app så har vi inget emot det. Tvärtom tror jag att det ökar vanan att använda sin iPad, och viljan att ha den med sig.”

Idag går det inte att använda iPaden för att komma åt någon form av patientdata, men med den höga säkerhet som Citrix XenMobile möjliggör är det något Capio tittar på.

”Vi ser över möjligheterna att läkare och annan vårdpersonal kan använda iPads också för kliniskt stöd. Det kan handla om exempelvis bilder eller text, men det ligger än så länge på planeringsstadiet”, säger Daniel Olsson.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is a leader in virtualization, networking and cloud infrastructure to enable new ways for people to work better. Citrix solutions help IT and service providers to build, manage and secure, virtual and mobile workspaces that seamlessly deliver apps, desktops, data and services to anyone, on any device, over any network or cloud. This year Citrix is celebrating 25 years of innovation, making IT simpler and people more productive with mobile workstyles. With annual revenue in 2013 of $2.9 billion, Citrix solutions are in use at more than 330,000 organizations and by over 100 million people globally. Learn more at www.citrix.se.

©2014 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries.

Bransch

Användarnytta

  • En standardiserad lösning för Capio Närsjukvård att dela information med verksam-hetscheferna
  • Verksamhetsche-ferna kan lägga mindre tid på administration och mer tid på att leda verksamheten
  • Mobilitet, systemen är tillgängliga överallt

Citrix Produkter