Buskerud fylkeskommune

Buskerud strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst og Drammensfjorden til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest. Fylkeskommunen har ansvar for samfunnsområder som videregående utdanning, samferdsel og regionalutvikling, folkehelse, kultur, tannhelse og kulturminnevern. It-avdelingen har ansvar for å levere fremtidsrettede arbeidsverktøy på den sikreste og mest effektive måten.

Fylkeskommunen har en stor avdeling i Drammen som leverer hundrevis av programmer til 2500 ansatte spredt over store avstander. IT-avdelingen fungerer som en driftsorganisasjon som skal møte gitte SLA-er mot ulike tjenestebestillere på tvers av fylkeskommunen.

Utfordring: Sikre leveranser i to soner

Fylkeskommunen har brukt Citrix programvare siden 1998 for å levere applikasjoner til sine ansatte. Den kanskje aller største utfordringen med tjenesteleveranse i offentlig sektor er å ivareta at sensitive personopplysninger håndteres med den største sikkerheten. Normen er at dette løses med en tosone-inndeling av it-miljøet. Kun autorisert personale skal ha tilgang til informasjon i sikker sone, resterende får tilgang i en åpen sone.

”Med fremveksten av skytjenester, nettbaserte applikasjoner og langt større forventninger om fleksibilitet, må man ha tunga rett i munnen for å sikre at programmene leveres på en måte som sikrer, men ikke hindrer,” sier Kåre Orten i fylkeskommunens it-avdeling.

For å få på plass en infrastruktur som ga flere muligheter ble Citrix forhandler Firstpoint hentet inn via den lokale kompetansebedriften Dulram for å implementere Citrix NetScaler. Behovet var å erstatte en tidligere Access Gateway installasjon, skjerpe sikkerheten, gi flere muligheter i en skybasert verden, og få mer teknisk verdi ut av budsjettmidlene.

Løsning: Inn med NetScaler

Siden løsningen ble innført våren 2013 har NetScaler sikret all trafikk inn og ut av nettverket.

”NetScaler er vår fysiske soneskiller på nettverkslaget for de webbaserte tjenestene. Vi ønsker ikke å ha noen webservere i dmz, men har heller rullet ut to NetScaler enheter som kjører virtuelle tjenester på toppen. Med disse har vi kontroll på all trafikk inn og ut av våre systemer. Vi har fått bedre sikkerhet oppå den sikkerheten som var god, og er ikke minst svært fornøyd med bistanden fra- og kunnskapen til Firstpoint rundt NetScaler.”

Normen er at Citrix Netcaler femdobler hastigheten på leveranse av programmer og arbeidsflater gjennom avansert L4-7 belastningsfordeling og trafikkstyring. Sikkerheten bedres med en integrert applikasjonsbrannmur, og besparelsene blir store på maskinvare.

Plattformen vil sikre at Orten og hans kolleger skal kunne gi flere muligheter med en ”ta med egen” tankegang.

”Med NetScaler og en oppgradering av XenApp-miljøet vil vi sikkert levere programmer uansett tid, sted og til den enheten brukeren foretrekker. Den rike funksjonaliteten i NetScaler er med på å sikre dette, særlig for de som jobber med programmer som inneholder taushetsbelagt informasjon. Vi har fått på plass en svært god løsning for soneinndeling.”

Resultat: Enklere administrasjon, færre webservere

”NetScaler er en sentral plattform i infrastrukturen. Vi har allerede fjernet sikkerhetshull og fått et miljø som er vesentlig enklere å administrere. Brukeropplevelsene er også bedret,” sier Orten.

Ved at NetScaler lastbalanserer ser man at ressursene i serverfarmen utnyttes langt bedre. Dette ved at trafikken alltid dirigeres til maskiner har ledig kapasitet. Dessuten har fylkeskommunen fått verktøy som gir langt bedre oversikt over all nettverkstrafikken.

”Ved at NetScaler står i front sendes ikke kryptert kommunikasjon innover i systemene. Med dette og SSL offload er belastningen på webserverne redusert med 70 prosent, og vi behøver færre servere i farmen enn ellers nødvendig.”

Disse innkjøpsbesparelsene og at de slipper mye kostbar og tidkrevende punktsikkerhet på tvers av it-miljøet vil kunne merkes på innkjøpsbudsjettet. Orten fremhever også at NetScaler bidrar til å fjerne nedetid ved at redundansen som kom med NetScaler fører til at man slipper å ta ned systemer for å drive vedlikehold. Prosjektet følges også med nysgjerrige øyne fra de to andre fylkeskommunene i BTV samarbeidet, og Orten og kollegene ser for seg at andre lett kan koble seg opp mot- og hente fordeler fra Buskeruds installasjon. Sist, men ikke minst lever teknologien opp til den fylkeskommunale visjonen om å skape resultater gjennom samhandling.

”Vi har rullet ut en ansatt-portal der alle skal få god tilgang til sine nettbaserte verktøy. All trafikken rundt denne tilpasses til å gå via NetScaler. Vi har nå fått en løsning som gir langt flere muligheter, og vi har så vidt skrapt overflaten rundt alle gevinstene funksjonene i NetScaler gir. Mulighetene er langt flere, nesten ubegrenset. Neste skritt er å bruke NetScaler til single sign-on,” sier Orten.

About Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) is the cloud company that enables mobile work styles—empowering people to work and collaborate from anywhere, securely accessing apps and data on any of the latest devices, as easily as they would in their own office.  Citrix solutions help IT and service providers build clouds, leveraging virtualisation and networking technologies to deliver high-performance, elastic and cost-effective cloud services.  With market-leading cloud solutions for mobility, desktop virtualisation, networking, cloud platforms, collaboration and data sharing, Citrix helps organisations of all sizes achieve the speed and agility necessary to succeed in a mobile and dynamic world.  Citrix products are in use at more than 260,000 organisations and by over 100 million users globally.  Annual revenue in 2012 was $2.59 billion. Learn more at no.citrix.com.

©2013 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, Citrix XenApp®, Citrix XenMobile®, Citrix NetScaler®, Citrix NetScaler Gateway™ and Citrix Receiver™ are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Bransje

Fordeler

  • Enklere administrasjon
  • Økt fleksibilitet og sikkerhet
  • Flere muligheter for ansatte
  • Penger spart på innkjøp

Citrix Produkter