Wirtualizacja desktopów może obsługiwać tysiące lokalnych i zdalnych użytkowników, którzy potrzebują dostępu do swoich aplikacji i danych, bez względu na to, gdzie się znajdują i z jakich urządzeń korzystają. Wdrożenie wirtualnego desktopu w miejscu pracy może obniżyć koszty zarządzania desktopami i zwiększyć mobilność pracowników – wszyscy o tym słyszeliśmy – pytanie jednak brzmi, jak to zrobić?

Istnieje kilka sposobów na to, by wirtualizacja desktopów pozwalała zaoszczędzić czas i pieniądze – i jednocześnie sprzyjała firmowej mobilności, – pozwalając pracownikom na bezpieczny dostęp do swoich plików, nawet na urządzeniu wykorzystywanym w modelu BYO. Poniżej można znaleźć konkretne przykłady tego, w jaki sposób może ona korzystnie wpłynąć na działalność firmy.

  1. Zapewnia dostęp do krytycznych aplikacji biznesowych z urządzeń mobilnych, bez utraty bezpieczeństwa.
  2. Oszczędza czas i pieniądze przy takich działaniach, jak wprowadzanie nowych pracowników do firmy, otwieranie nowego biura, ale także przeniesienie części działań poza granice kraju.
  3. Łatwo obsługuje konfigurację desktopów dla telepracowników i innych zdalnych pracowników, co nie tylko oszczędza czas, ale pomaga wspierać inicjatywy ekologiczne, poprzez ograniczenie liczby firmowych podróży.
  4. Zmniejsza ryzyko łamania standardów zgodności i naruszania bezpieczeństwa poprzez oferowanie pracownikom niezawodnego, bezpiecznego dostępu do aplikacji, poczty e-mail, desktopów i danych.
  5. Oferuje użytkownikom doskonałą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, poprzez wspieranie wirtualnych pracowników i umożliwienie im łatwej pracy z dowolnego miejsca,
    – z  domu, kawiarni, a nawet, jeśli to konieczne, miejsc wypoczynku.
  6. Zwiększa codzienną wydajność, utrzymując wszystkie elementy infrastruktury w pełni zintegrowane i centralnie zarządzane.
  7. Pozwala na rekrutację najlepszych pracowników z całego świata, by stworzyć najlepszą, mobilną kadrę dla Twojej organizacji.
  8. Oszczędza wiele czasu i pieniędzy poprzez aktualizację aplikacji i desktopów bezpośrednio w centrum danych, bez konieczności konfiguracji każdego komputera z osobna, jak to miało miejsce do tej pory.

Wdrożenie wirtualizacji desktopów pozwala firmie rozszerzyć zasoby pracownicze na cały świat. Jednocześnie zapewnia pracownikom pracę z dowolnej lokalizacji, dając im lepszą możliwość pogodzenia pracy z ich życiem prywatnym.