Teknologer lytter til Gartner som økonomer kikker mot McKinsey. Derfor er deres spådommer alltid møtt med spenning. I 2013 så vi apper, smarttelefoner og nettbrett bre om seg og trenden vil tilta slik at mobile apparater blir normen i norske virksomheter. Tilgang til apper og web- tjenester uansett tid, sted og apparat vil bli en selvfølge og bruk av nettskyen er på vei til å bli dagligdags. Disse 10 trendene spås å være dominerende de neste årene:

Mobilt mangfold: Andelen ansatte som ønsker å arbeide mobilt vil dobles og tredobles. Antall maskiner i virksomhetens nettverk vil eksplodere. Retningslinjer for bruk av mobile apparater må etableres og revideres. It- avdelingen må tilrettelegge for smidig tilgang og samtidig balansere behovet for å sikre virksomhetens konfidensielle informasjon.

Mobile programmer: Programvareutviklere må fokusere på rike brukeropplevelser der lyd, bilde og samhandling er sentralt. Små og spesifikke apper som gjør det enkelt og raskt å utføre arbeidsoppgaver vil vokse. Tyngre virksomhetsprogrammer vil måtte endre form.

Tingenes internett: Internett strekker seg nå helt ut til klokken, TV-en og bilen. Dette gir unike muligheter for de som kan tilby helt nye og nyttige tjenester til forbrukere og ansatte.

Klient-/skyarkitektur: Fremveksten av mer avanserte mobile klienter og utbredelsen av skytjenester skaper en ny klient-/skyarkitektur. Skytjenester nås normalt via en nettleser, mens programmer som installeres lokalt vil kreve lokal prosessering og minnebruk. Programvareutviklere må finne den rette balansen selv om trenden går mot at mere av prosesseringen gjøres i datasenteret.

IT avdelingen som tjenestemegler: Programvare vil i økende omfang bli levert som en skytjeneste i motsetning til installert på din PC. It-avdelingen må ta stilling til hvilke tjenester de selv skal produsere og hvilke eksterne skytjenester de skal tillate. De blir derfor meglere av interne og eksterne skytjenester utifra det som er virksomheten og brukerens behov.

 Den personlige nettskyen: Med fremvekst av skytjenester blir hvilket apparat man bruker mindre viktig. Vi vil etablere vår egen «personlige nettsky» bestående av ulike typer tjenester som samhandling, deling av dokumenter og daglige arbeidsverktøy. Disse tjenestene vil være tilgjengelig på alle de apparatene vi ønsker å bruke. It-avdelingen bør fokusere på å styre tilganger og sikre sensitive data og verdifull informasjon.

Programvare-oppsving: Programvare tar over oppgaver utført av mennesker. Manuelle oppgaver i datasenteret vil bli automatisert for å muliggjøre effektive skytjenester. Dette fordrer nye standarder som gjør det mulig for komponenter i datasenteret, og datasentre imellom, å snakke sammen via nye programvarelag. Leverandører må kombinere hensynet til nye standarder og egen innovasjon med behovet for differensiering.

Skalering på nett: Amazon og Google har endret måten it-tjenester leveres på. Massiv skalering og dramatisk kostnadsreduksjon i produksjon av tjenester vil sette alle aktører under press. It-avdelinger og lokale tjenesteleverandører må tilpasse seg både produksjonsmetodene og forretningsmodellene til disse globale gigantene.

Smarte maskiner: IBMs Jeopardy-vinner Watson har vist muligheter som oppstår når maskiner får menneskelige egenskaper. Frem til 2020 får man en stor oppblomstring av smarte maskiner som oppfyller de villeste visjoner. Ifølge Gartner vil man se en ny innovasjonsbølge der programmer og tilhørende sensorer blir oppmerksomme på omgivelsene og stedstjenester kan tilpasses i sanntid.

3-D Printere: 3-D printere som lager fysiske objekter fra digitale modeller vil være i rask frammarsj. Prisene vil gå ned og gjøre 3-D printere tilgjengelig for flere. Dette åpner nye muligheter raskere design og prototyping samt lavere kostnader for mindre produksjonsserier.

Fellesnevneren er mye endring. Ifølge Gartner så må it-sjefer slutte å bruke 80 prosent av tiden sin på å holde hjulene i gang og bruke mere tid til fornyelse. Å sikre at dette skjer er et lederansvar.