Muligheten for en mobil arbeidsform gjør ansatte mer fornøyd og produktiviteten øker. I en undersøkelse utført av Opinion for Aftenposten i Januar 2014 oppgir 61 prosent at muligheten for å jobbe mer effektivt og fordi de ikke rekker å gjøre alle oppgaver på kontoret, er de to viktigste grunnene til å jobbe hjemmefra og på farten. Mange arbeidsgivere har forstått dette og har utstyrt ansatte med avanserte telefoner og nettbrett i tillegg til bærbare PCer.

Det mange ikke tenker nok på, er at smarttelefoner og nettbrett etterhvert inneholder mye  data og informasjon. Gjennomsnittlig har en Apple iOS-enhet rundt 60 apper og 32GB data. Selv om apper ikke er ansett som trusler, er det en kjensgjerning at slike programmer kan samle inn, lagre og sende sensitive data. Og apper kan utveksle informasjon seg i mellom.

Fra MDM

Bedrifter som har forstått sikkerhetsproblematikken har investert i første generasjon Mobile Device Management (MDM) løsninger. Dette gjør det mulig for arbeidsgiver å påse at den ansatte bruker PIN kode for å beskytte enheten, at de bruker egen sikker e-post klient og at it-avdelingen kan slette alt innhold dersom ansatte mister enheten eller slutter i selskapet. Dette har vært en grei løsning der man primært skal lese e-post, ha oppdatert kalender, surfe intranett og benytte web-tjenester.

Til MAM og EMM

I takt med at virksomheter har fått mer erfaring med sikkerhetsløsninger, vil mange ta det neste steget for ytterligere å øke produktivitet. I økende grad ønsker ansatte tilgang til applikasjoner på sine mobile enheter som tidligere kun var tilgjengelig på PC-en. Dette er ikke ment for å erstatte PC bruk, men for å kunne utføre enkle oppgaver mens man er på farten. Gjennom Mobile Application Management (MAM) er det nå mulig å selvbetjene seg i en «bedriftsappstore» og laste ned apper som installeres på den mobile enheten og som er enkle utgaver av PC baserte applikasjons- og kontorverktøy. Installerte apper har den fordelen at de benytter enhetsspesifikt brukergrensesnitt, er enkle og gir en god brukeropplevelse. Applikasjoner trenger data og derfor må tilgang til filer og dokumenter også håndteres på en sømløs måte. Sikkerhetsmessig isoleres bedriftsapper og data fra private apper og innhold og it-avdelingen har tilgang til selektivt å slette bedriftsinformasjon. MDM og MAM er i ferd med å smelte sammen til komplette Enterprise Mobility Management løsninger.

Men hva med Windows applikasjoner? Flesteparten av daqens applikasjoner er jo Windows-baserte og lar seg ikke laste ned på iOS eller Android nettbrett. Ikke fortvil – virtualisering av Windows applikasjoner har vært gjort i en årrekke og det går fint å tilgjengeligjøre virtualiserte Windows applikasjoner på iOS og Android platformer. Installerte og virtualiserte applikasjoner kan fint leve side om side på glassflaten i en helhetlig Enterprise Mobility Management løsning.

Tiden er moden for å ta det neste steget i mobilfunksjonalitet for bedriftsmarkedet. Sikkerheten er ivaretatt, teknologien er tilgjengelig og ansatte ønsker å gjøre mer enn å lese e-post og sjekke kalender. De ønsker å få jobben sin gjort og lette tidsklemma.