Citat från en PoC användare i Göteborg  “-jag har aldrig varit så mobil som när jag slutade använda min laptop”

Med de orden möttes jag när vi inledande startade upp mötet för att gå igenom resultatet av en Proof of concept (PoC). Jag måste erkänna att det tog någon sekund innan jag riktigt förstod vad han menade. Jag ställde den givna frågan “-hur menar du nu, berätta..” och fick till svar:

Citat 2 fortsättning. “-jag behöver inte längre släpa min dator till och från jobbet, jag kan använda min dator där hemma och antingen fortsätta jobba några timmar på kvällen eller rycka in om det så krävs. Jag har då full tillgång till all data, alla applikationer och system som om jag fysiskt befann mig på kontoret vid min egen dator. Det innebär att jag kan vara “härvarande”, alltså fokuserad på de jag har omkring mig samtidigt som jag kan ge full fokus åt jobb när jag just jobbar. Att inte ha “fotbojan” i form av en laptop, varje gång jag ser den tänker jag på allt som borde göras, får dåligt samvete och fastnar några timmar istället som för som nu med nya miljön där jag betar av det som skall göras och därefter kopplar jag ner och fokuserar på familjen och vännerna”.

Ett annat exempel var, citat 3 “-när jag var på semester hade jag såklart ingen tanke på att ta med arbetsdatorn, dock behövde jag kontera ett antal fakturor och göra några arbetsinsatser. Genom att logga in från närmsta dator på hotellet betade jag av dessa uppgifter på några minuter och kunde därefter släppa de aktiviteterna helt och hållet och vara “ledig”.

De citat jag fick höra på projektavstämningsmötet hade ingenting med IT att göra, snarare effekter av en modern it-infrastruktur som absolut inte fanns med i projektmål, projektdirektiv eller någon annan stans. Men det var den absolut största behållningen ur ett verksamhetsperspektiv att kunna dra nytt av workshifting. Projektet hade som huvudfokus att spara kost på IT och fick samtidigt en mätbar produktivitetsökning, kan det bli bättre?

Det behöver inte vara svårt, självklart ska projekten vara självbärande i kost och omfattning, att sidoeffekterna ger påtagliga skillnader för slutanvändarna är någonting vi behöver hjälpas åt att nå ut med. IT är inte tråkigt och tekniskt mumbo jumbo, det är fantastiskt roligt när vi kan påverka hur människor kan arbeta och leva.

När det börjar bli dags att  byta ut datorer, tänk workshifting, hur kan vi uppnå ett annat resultat genom att tänka nytt, använda samma medel men få en helt annan effekt.

Steg 1 – Plan Big – Start small! – Citat Dimman (Dimitrios Samorgiannidis)

Ett Windows 7 migreringsprojekt är den perfekta språngbrädan till modern it-infrastruktur, det handlar då inte om att skapa nya projekt eller budget utan endast om att använda pengarna mer effektivt.  Starta genom att använda verktyget och kategorisera användare, applikationer och “use case”. Det ger en övergripande start samt high level design som projektet kan ta beslut på och därefter gå vidare mot en pilot.

För mer info se medotik.

Steg x – När det gäller att konvertera befintliga datorer till “tunna klienter”…

En matematisk räkneövning kommer i 99 fall av 100 visa att man på sikt bör byta ut gamla datorer och ersätta dem med riktiga klienter. Det är en investering som betalar sig i form av slutanvändaren får en ny enhet i princip obemärkt, enheterna behöver inte administreras alls i närheten som en vanlig dator, drar lite ström, håller 2-3 gånger så länge som en dator. Misslyckas man med kalkylen beror det på att man likställer PC och tunn klient. En tunn klient är ingen PC.

Nu är det inte alla som har den “lyxen” att ha ett PC skifte där en stor mängd datorer ska bytas ut vid ett givet tillfälle utan behöver göra en transparent migrering. Då finns olika typer av mjukvara från såväl resp. tunnaklient tillverkare som olika publika projekt att tillgå. Vill man ha full dynamik att både äta kakan och ha den kvar ska man titta på XenClient. Med hjälp av att mjukvarukonvertera datorn till en tunn klient baserad på XenClient kan vi erbjuda full dynamik. Vissa enheter kan då vara tunna dumma arbetsstationer/klienter men de klienter som behöver någon typ av specialapplikation/tillämpning kan fortsätta att köra sina applikationer och samtidigt dra nytt av den centrala moderna infrastrukturen.

Se hur  “Turn your PCs into virtual appliances with XenClient” 

Genom att använda projektbudgeten effektivt kan vi undvika att göra den här typen av klientprojekt i framtiden, med dynamisk it-infrastruktur kan datorer, operativsystem, applikationer och användare uppgraderas, hanteras och administreras helt separat från varandra och it kan minska kostnader för drift och support och lägga mer tid på utvecklande aktiviteter. Det finns så mycket smart vi kan göra med rätt it-lösningar.