Under året har “vården” gjort sig hörd i media, både i TV och press. Nedan finner du användbara länkar och klipp i syfte att vi inom “IT” ska få en bättre förståelse för vårdanvändarnas situation. Läs och begrunda, och låta oss komma närmre en hållbar lösning där IT  blir ett effektivt verktyg för vården.

“– Så fort man pratar om läkarnas arbetsmiljö pekas vårdplatsbrist ut som det största problemet. Efter det kommer alltid it-systemen. Så illa är det faktiskt. Framför allt sjukhusläkarna verkar i en omfattande och allt mer komplex systemmiljö. För att kunna sköta det dagliga arbetet handlar det ofta om att jaga information i 20–30 olika system och applikationer, förutom patientjournalsystemet.”

Citat Karin Båtelson, ett urklipp från artikeln publicerad i Computer Sweden

“Dåliga IT-system hot mot patientsäkerheten. Vårdförbundet får allt fler samtal om arbetsmiljöproblem. Istället för att vårda patienter så används mycket tid till administration och att logga in och ut ur olika datasystem. Enligt Vårdförbundet är det också en kostnadsfråga. Det går åt mycket arbetstid till att hantera slöa program, och i tidsåtgång motsvarar det mellan fyra och fem miljarder kronor varje år.”

Källa svt.se

Det finns såväl en långsiktig som kortsiktig aspekt på frågan. Med små medel kan man göra stor skillnad. Det pågår just nu ett antal initiativ/projekt inom “vården” som är ett steg i rätt riktning. Utmaningen har många vinklar och så även lösningarna, så frågan blir otroligt komplex. Det finns dock ett antal lyckade slutförda projekt som påvisat stora resultat i form av minskad tid som användaren spenderar framför datorn, ökad patientsäkerhet genom att man introducerat “sessionshantering” och minimerar då även behovet av manuella rutiner för exempelvis överlämningar.

Mycket är feltänk

“– Det är frustererande att vara framförallt patient eller anhörig och uppleva hur det går till utifrån. Och då menar jag inte att operationer eller behandlingar går fel, utan allt annat feltänk när det gäller vårdplatser, väntetider, information, personal som inte kommunicerar, IT–system och ledarskap och styrning som enbart fokuserar på saker som kan mätas, i antal eller tid.”

-Citat från Karin Båtelson, källa sjukhusläkaren.se.

“För att kunna sköta det dagliga arbetet handlar det ofta om att jaga information i 20–30 olika system och applikationer, förutom patientjournalsystemet.”

Källa It it vården

Vissa har lyckats bättre…

Se och hör Pernilla Johansson, enhetschef, Neurologmottagningen, Jämtlands läns landsting berätta om deras erfarenheter samt även effekterna från projektet på Södertälje sjukhus. I Södertälje påbörjades arbetet på barnkliniken och här har sett mätbara resultat som är en direkt följd av projektet med SITHS, Single sign-on och sessionshantering.

Jämtlands Läns Landsting

YouTube direktlänk, http://www.youtube.com/watch?v=qwtS_99TSh4

 Södertälje Sjukhus – Full video

YouTube direktlänk,  http://www.youtube.com/watch?v=3yGlQU177us

Sveriges Television

7:e augusti 2013 – SVT Gomorron om “-Larm om stressande it-system” är ett intressant inslag som speglar vardagen för vårdpersonal.

Direktlänk http://www.svtplay.se/klipp/1382347/larm-om-stressande-it-system

Under Röntgenveckan 2013 pratade jag med en hel del deltagare och det generella intrycket de hade var att “it-avdelningen” behöver komma närmre vården. Allmänna föreställningen var att “IT” är för långt ifrån verksamheten med fokus på uteslutande infrastruktur. Under min “föreläsing” valde jag därför att uppmana till dialog då den erfarenhet jag har från landstingens it-avdelningar är att man gärna vill närma sig verksamheten och fånga upp verksamhetskrav.

SVT Aktuellt – Stressande datasystemdirektlänk till video

Jonas Söderström intervjuades om de dåliga it-systemen inom vårdsektorn i Aktuellt på SVT. Precis som läkaren som i en av intervjuerna konstaterade så är detta en fråga om patientsäkerhet som man inte längre kan blunda för.

Dåliga It-system hot mot patientsäkerheten. se klipp från SVT 

Press 

Yahoo Finance – Citrix ShareFile Helps Clients Tackle Tougher HIPAA Compliance Rules with New Cloud for Healthcare

DN Debatt – ”IT och administration har perverterat vården” – Publicerad 7e juli 2013, http://www.dn.se/debatt/it-och-administration-har-perverterat-varden/

Läkartidningen – Fallet med läkaren som måste fotografera bildskärmen med sin egen smartphone redovisades i Läkartidningen i januari.

Göteborgs-Posten (GP)IT-risker på Sahlgrenska  “-krävs en bättre IT-planering. Ta därför personalens varningar på allvar.”

LäkemedelsVärlden – It-stöd ofta dåligt anpassade “-Det räcker inte att vänta på att nationella projekt för att få bättre system för läkemedelsanvändning inom vården. Även lokala projekt behövs menar representanter från Läkarförbundet.” 

IDG – it i vården“Vi dränks i tungrodda system” (Läs den här länken, den innehåller konkreta utmaningar i vardagen för vårdpersonalen) – Samma artikel i Computer Sweden men något förändrad finner du även här 

IDG – it i vårdenEn inloggning är fortfarande flera  “Landstingens arbete med att införa en samlad inloggning till alla it-system springer på hinder redan vid definitionen av “single-sign-on”.

IDG – it i vården – Låslösningar blir pest och kolera “-Var ska jag ha det? Ska jag stoppa det i fickan och sedan tappa bort det? Läkare ryter ifrån om Siths-kort som fungerar halvdant som nyckel till single-sign-on-lösningarna”

Undersökningen om hur irriterade vi är på den digitala arbetsmiljön gjordes av Manpower förra året och hade drygt 3000 svarande.

Om vårdsystemens brist på användbarhet kan man läsa mer i den färska rapporten eHälsosystemens användbarhet publicerad i början av sommaren.

Det finns ett annat sätt, flera landsting har kommit långt vad gäller effektiv klient- och applikationsleverans. Både Jämtlands läns landsting och Södertälje sjukhus har haft ett stort antal referensbesökare för att utifrån ett vårdperspektiv diskutera effekterna av en helt dynamisk it-infrastruktur. It-avdelningar bjuder med representanter från verksamheten till vårt Executive Briefing Center(EBC) där man kan visualisera sin gemensamma målbild och komma vidare. se EBC info här. 

Film – Direktlänk till videon “a day in life” – kopiera länken och visa för dina kollegor inom vården. Filmen är typiskt “Amerikansk”, men se vilka affärsvärden som påvisas genom enkla medel.

PDF – Tio anledningar att öka informationssäkerhet – återta kontrollen och minimera risk utan att påverka produktivitet

PDF – Citrix lösningar för hälso- och sjukvård 

Se även mer på citrix.com/healthcare

Var finner du användbar information? Är det någon annan artikel, inlägg, video eller motsvarande som hjälpt dig i din vardag som vi andra kan dra nytta av, kommentera gärna nedan.