XenDesktop 7 pomaga osiągać firmowym działom IT elastyczność i pozwala stawiać czoło zarówno nowym jak i starym wyznaniom, które pojawiają się przed organizacjami ze strony otoczenia biznesowego. XenApp od dawna stanowi kluczowe narzędzie, które pomaga IT zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca i urządzenia. To proste założenie nigdy nie było bardziej istotne niż teraz, ponieważ obecnie takie terminy, jak „dowolne urządzenie” czy „dowolne miejsce” nabierają nowego znaczenia, dzięki coraz szerszemu zastosowaniu urządzeń mobilnych w codziennym życiu, zwiększonej popularności i zauważaniu korzyści z takich inicjatyw, jak BYOD oraz rosnącej konieczności zabezpieczania i ochrony własności intelektualnej oraz prywatnych danych w mobilnym i opartym na usługach w chmurze świecie.

Aplikacje, które chcesz „umobilnić,” to prawdopodobnie te, z których już korzystasz.

Nie ma wątpliwości, że wielu korporacyjnych programistów skupia się obecnie na urządzeniach mobilnych. Przedsiębiorstwa wykorzystują aplikacje mobilne z chmury, tworzą lub modyfikują własne jak również kupują aplikacje, niezbędne dla swoich pracowników w ich codziennej pracy. Citrix XenMobile może zabezpieczyć i dostarczyć nowe aplikacje mobilne, e-mail oraz aplikacje webowe. Jednocześnie jednak większość przedsiębiorstw posiada setki korporacyjnych aplikacji Windows, powiązanych z określonymi danymi czy procesami biznesowymi, które to nie mogą być w łatwy sposób „przepisane” lub co istotniejsze przeprojektowane dla platform mobilnych. Spowodowanie, aby były one dostępne dla tabletów i smartfonów przy wykorzystaniu XenDesktop 7 jest proste, dzięki wykorzystaniu nowej technologii mobilnej HDX, która przekształca hostowane aplikacje systemu Windows na urządzenia mobilne.

Wybór technologii hostowanych desktopów staje się coraz prostszy.

Citrix ma wiodącą pozycję w dziedzinie wirtualizacji desktopów, ponieważ oferuje szeroki wybór technologii dostarczania aplikacji i desktopów, które pozwalają użytkownikom wykorzystać najwłaściwsze narzędzie do ich określonych wymogów pracy. Możliwość wyboru, może jednak wiązać się z pewną złożonością, gdyż klienci muszą w pełni zrozumieć i przeanalizować scenariusze ich wykorzystania i następnie zbudować odpowiednią infrastrukturę XenApp lub XenDesktop, spełniającą ich bieżące potrzeby. Choć większość klientów z reguły finalnie wdraża i wykorzystuje obydwa produkty, często na samym początku staje przed pytaniem i wyborem pomiędzy VDI a współdzielonymi-hostowanymi (ang. hosted-shared) desktopami.

XenDesktop 7 łączy te dwie opcje w jedno rozwiązanie, dzięki czemu wybór pomiędzy jest stosunkowo prosty. Nie ma powodu dla oddzielnego argumentowania tych dwóch technologii. Określone wymagania definiują tę dyskusję; umożliwiając wykorzystanie efektywniejszej kosztowo opcji współdzielonych-hostowanych desktopów w stosownych przypadkach oraz mocy i elastyczności stałego, pojedynczego obrazu VDI, gdy sytuacja tego wymaga.

Centralizacja, to wciąż najlepszy sposób na zabezpieczenie danych.

Hostowanie aplikacji Windows w środowisku mobilnym może być korzystne dla starszych aplikacji, których nie chcemy „przepisywać” lub przeprojektowywać, ale również pozostaje prawdą, iż istnieją dane, których nie chcemy udostępniać na każde urządzenie i poprzez każdą sieć. Zbudowanie nowych aplikacji Windows, dzięki wykorzystaniu bogatych zestawów narzędzi i dzięki odpowiednim umiejętnościom a następnie hostowanie ich jako usługi wciąż pozostaje najbezpieczniejszą metodą na umożliwienie użytkownikom bycia bardziej produktywnymi z dowolnego miejsca, przy jednoczesnym zapewnieniu, że krytyczne dla organizacji dane nie opuszczą firmowego centrum danych. Tolerancja dla ryzyka utraty danych zależy od wielu czynników takich jak branża, rodzaj aplikacji i użytkowników, jednak wykorzystanie hostowanych aplikacji Windows będzie zawsze istotną opcją ochrony IP w zakresie polityki i kontroli dostępu, oferowaną przez Citrix.

Wysoki wskaźnik TCO na wyciągnięcie ręki.

Przez lata dyskusja biznesowa na temat wirtualizacji desktopów obracała się wokół TCO. Dlaczego? Ponieważ analizy finansowe muszą uwzględnić wyższe koszty wstępnej inwestycji, które następnie będą zrekompensowane przez niższe koszty operacyjne, odroczone w czasie. Samo obliczanie inwestycji jest stosunkowo proste, lecz skalkulowanie długoterminowych oszczędności operacyjnych bywa często kwestią subiektywną.

Jednym z kluczowych pytań biznesowych jest to, czy wirtualizacja desktopów jest opłacalna? Czy jesteśmy w stanie ją wdrożyć, wspierać i nią zarządzać? Citrix współpracuje z innymi liderami branży, by wyeliminować wygórowane koszty i złożoność wirtualizacji desktopów. Moc serwerowa została zwiększona. Pojawiły się nowe technologie storage I/O i cache’owanie. Ewentualne problemy w kompresji grafiki i wideo zostały wyeliminowane.  Obecnie oferowane są proste, sprawdzone i przetestowane architektury, które stanowią wyzwanie dla kosztów związanych z zakupem dowolnego komputera PC, ale oferujące korzyści związane z mobilnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem, które nie mogą być porównywalne z tradycyjnymi rozwiązaniami.