Před 25 lety byl Internet pouze cizí galaxií – taková vysněná digitální země pro nadšené techniky. Kdyby mi tehdy někdo vyprávěl, že jen o dvě až tři desetiletí později bude něco jako smartphony a tablety sloužit k neustálému každodennímu přístupu k síti, nevěřil bych tomu. Design hardware nebyl tehdy ani dlouho na to tak pěkný jako dnes. Představa intuitivního či dotykového ovládání – tak taková mobilní zařízení byla známá jen ze Star Trek.

Časy se významně změnily: dnes umějí zařízení poznat preference i potřeby uživatelů přesně tak, jak to sami uživatelé potřebují. To se odráží i v pracovním životě, ve kterém udává směr konzumerizace a s ní spojené možnosti. Strnulé a neflexibilní pracovní prostředí – neustále u toho stejného stolu – už nebude standardem, jen zastaralou alternativou. Flexibilní pracovní modely a mobilita práce jsou nyní v kurzu a často zatraktivňují nejrůznější pracovní nabídky.

Nadšení nad novými možnostmi je u koncového uživatele patrné a správné fungování lehce rozpoznatelné – všechno by mělo hladce a intuitivně fungovat. Aby tomu tak ale bylo, je potřeba mít zvládnutou infrastrukturu v pozadí. To znamená, že výpočetní střediska a sítě podniků musejí být výkonné a spolehlivé. I když není vývoj v oblasti infrastruktury na první pohled jasně viditelný jako u koncových zařízení – i v tomto prostředí se toho hodně děje. Dávno už není nezbytně nutné nastavovat individuálně každé zařízení nebo vlastní server. Díky virtuálním strojům se může disponibilní software daleko efektivněji a flexibilněji využít a nasadit. S virtualizací desktopů a možnostmi cloud computingu se totiž výpočetní síla přesouvá opět od pracovního stolu do výpočetního centra. Web slouží jako driver změn v souvislosti s centralizací. Ani na to tehdy nikdo nepomyslel a nikoho by to nenapadlo.

Už to není vlastní zařízení, kde jsou uložena data, ale virtuální prostředí. V něm jsou uložena data, běží tam aplikace a kompletní virtuální stroje umožňují společnostem daleko více, než na co byly doposud zvyklé. Další rozdíl oproti minulosti je v současnosti intenzivně diskutovaný aspekt mobility. Dříve byl počítač umístěný na stole a jednoduše se připojil do sítě jedním kabelem, žádná jiná možnost nebyla. Dnes je situace díky WLAN a mobilnímu připojení úplně jiná.

Pracoviště zaměstnanců se často mění – někdy sedí u stolu v kanceláři, potom pracují z cest nebo z domu. Ve všech těchto situacích potřebují ale zaměstnanci konstantně dobrý a spolehlivý přístup k datům a aplikacím, aby mohli pracovat produktivně. To umožní například Application Delivery Controller (ADC), kterým může být náš NetScaler. Řídí datový provoz tak, že každý dostane při vhodné rychlosti to, co potřebuje.

Nesmí být opomenuto, že při nasazování takového řešení je nesmírně důležité know-how, protože instalovat nějaký ADC do sítě a doufat, že všechno bude v pořádku, je stěží tou správnou cestou. Často takové řešení nabízí relativně velký potenciál, ale při špatném porozumění problematice zabezpečení vůbec nemusí být využit. To jsou mnohokrát například redundantní zařízení při nasazení – jedno zařízení dělá svoji práci, druhé, identické, čeká jen na situaci, kdyby první vypadlo. Takto nastavené řešení umožní jistě dobrý pocit zabezpečení zodpovědnému IT pracovníkovi. Později ale jednatel, který takové řešení a pocit zabezpečení oceňuje, ale v bilanci uvidí plně nevyužité zdroje a klade si otázku jejich významu. Lepším řešením je například nastavené zálohovací zařízení sdružené do clusteru. Problém se tím vyřeší. Nezbytné zabezpečení výpadku je zajištěno a zdroje jsou smysluplně využity.

Uvedené příklady tedy poukazují na to, že když dá společnost prostor novému IT prostředí s novodobými zařízeními a flexibilním modelem práce, mělo by to vést ke spolehlivému fungování. Celému procesu by mělo předcházet dostatečné know-how o zprovoznění a nastavení aplikací a optimalizaci sítě. To umožní postavit IT infrastrukturu tak, aby umožňovala vše potřebné, od vysoce disponibilní a výkonné sítě až po aplikace pro všechny typy platforem.