Det här med licenser känns som en never ending story. Jag får ständigt frågor runt licenser och vad som ingår i vilka produkter och versioner. Skulle man köra desktopvirtualisering fullt ut vore licenser väldigt enkelt. En XenDesktop licens till varje användare, XenServer licenx till alla servrar som inte ingår i XenDesktop infrastrukturen och ett gäng Branch repaters till varje lokalkontor samt några netscalers för lastbalansering, säkerhet och webb.

Nu ser tyvärr inte alla miljöer ut så och därför tänkte jag börja att skriva ner de frågor jag får ofta så får vi fylla på när det dyker in kommentarer.

Användbara länkar
Citrix eDocs, här finns produkt dokumentation över samtliga produkter
XenDesktop 5, vilka features som ingår i vilken XenDesktop 5
XenDesktop 4, vilka features sin ingår i vilken XenDesktop 4

Hur licensieras XenDesktop?
Samtliga serverkomponenter från Citrix ingår i licensmodellen, det är alltså möjligt att installera så många servrar som krävs av samtliga komponenter utan att vi tar betalt för det. All licensiering i XenDesktop ingår i anslutningslicensen alltså klientlicensen. Det finns tre olika alternativ.

1. Per User – en användare “tar” en licens, ex Erik har en XenDesktoplicens som är dedicerad för honom så länge han jobbar för det här företaget. Han får använda så många datorer, iphone, ipad, slates, macbook eller windows datorer som helst samt även köra så många virtuella datorer som helst utan att det drar mer än en (1st) licens. Denna modell rekommenderar jag för mobila användare, laptop användare som ofta av naturliga skäl har fler klienter och då blir det en smidig licensform att ex. samtliga säljare har en licens kopplad till dem.

2. Per Device – här kopplar vi licensen till en pryl/dator/pc/mac. Perfekt för skiftarbetande organisationer där man är flera personer som “delar” på en gemensam dator. Då spelar det ingen roll hur många användare som använder just den klienten, den är alltid täckt av en licens. Min rekommendation är att organisationer som kör tunna klienter och/-eller skiftarbetande personal använder den här modellen.

Det kommer alltid att finnas undantal, för ex personal som använder en tunn klient på kontoret och en laptop alt. PDA/mobil/iPad el. motsv vid resa, ja då är självklart per user modellen bättre, men ingen regel utan undantag.

3. Concurrent User (CCU) – Den här modellen av licens är samma som för XenApp, användaren lånar en licens ur poolen vid inloggning och när man loggar ut lämnas licensen tillbaka och kan användas av någon annan. Den här modellen är absolut bäst för taktiska installationer där man har ex. en grupp eller pool virtuella maskiner som flera användare använder sporadiskt. Även ex. konsult PCs kan med fördel licensieras på det här sättet istället för att köpa dedicerad hårdvara för konsulter som är inne och jobbar i perioder kan man säkerställa att en virtuell dator finns tillgänglig som en funktion och kan därmed användas av den som har behörighet. Även taktiska lösningar där man kan använda tidzonerna så är det möjligt att låta ex. Asien och USA kan använda licenserna när vi i Europa förhoppningsvis inte jobbar, då får man också ett optimalt nyttjande av licensen.

OBS! Perfekt för taktiska installationer som sagt, men tänk på att om man ska spara pengar med tidzonerna måste man ligga rätt till och ha möjlighet att nyttja tre tidzoner på en licens för att det ska vara lönsamt.

Låt mig ta ett exempel
Asienkontoret i Peking jobbar mellan 8-17 (UTC +8) motsvarar CET tid 15:00-24:00
Europakontoret i Stockholm jobbar 08-17 (UTC +1) motsvarar CET tid 07:00-16:00
USA kontoret i Washington jobbar 08-17 (UTC -5) motsvarar CET tid 02:00-11:00

I det här exemplet överlappar arbetstiderna i resp. tidzon varandra vilket gör att man i praktiken kommer att få peak där licensen inte lämnats tillbaka då den fortfarande används och då kommer man under perioden behöva fler licenser i poolen.

OBS! även XenApp kunder kan tjäna på att istället för att köpa en XenApp licens istället köpa XenDesktop enbart av anledningen user/device modell ger en bättre kalkyl. Jag återkommer till XenApp trix, det finns några fler anledningar när vi kommer till applikationshanteringsdiskussionen men den följer längre ner efter desktopvirtualiseringen.

När man väl valt reps. licensmodell som passar sin verksamhet bäst utifrån givna förutsättningar är det dags att välja version. Ent. eller platinum, det är frågan?

Om man har lokalkontor där man har fördel av WAN optimering är valet givet. Nu ingår Branch Repeaters i Platinumlicensen, bara här brukar man avgöra valet. Om det inte räcker bör man ställa sig två frågor till. 1 vill vi virtualisera applikationer till laptop användare och de dem transparent åtkomst till centrala resurser över internet (platinum). Vill man tillhandahålla Single Sign-On är även det en funktion i platinum.

Att välja platinum framför ent ser olika ut för olika kunder, har man exempelvis en VPN lösning blir den helt överflödig och kan hanteras betydligt bättre med hjälp av en helt vanlig netscaler lösning där anslutningslicensen ingår i XenDesktop licensen. Dock får man köpa en Netscalerhårdvara separat, alt. välja en virtuell appliance. köpa en Netscalerhårdvara alt. virtuell appliance separat

Virtualisering av serverinfrastrukturen
Många väljer idag att virtualisera sin It-infrastruktur så gäller även “Citrix servrar”. Vi har valt att skicka med vår optimerade hypervisor XenServer i XenDesktop alla versioner så att man inte ska behöva köpa till det från någon annan tillverkare. Allt som behövs ingår och är bara att börja använda fullt ut. Det här är nytt för de flesta men har följt med sedan lanseringen av XenDesktop 4. Så varför betala dyra pengar när det ingår i paketet.

Provisionering, hur sätter man då upp virtuella klienter och servrar. Provisionering gör det enkelt och ingår i XenDesktop men ska man provisionera upp andra servrar får man köpa dessa licenser separat. Exempel på servrar är Active Directory, databas eller applikationsservrar. Licensen registreras per server alltså den maskin som provisioneras. Själva provisioneringsservern licensieras däremot ej.

Ett tips är att istället för att köpa provisioneringslicenser köpa XenServer Platinum där tre licenser för fysisk provisionering ingår i varje XenServer licens. Provisionering till virtuella maskiner ingår utan begränsning per XenServer.


direktlänk här

Det är väldigt enkelt att komma igång med Desktopvirtualisering nu för tiden, hämta ner mjukvaran och licenser idag och kom igång.

För dig som redan idag har XenApp licenser kan du byta upp dem till XenDesktop.
Använd den här kalkylatorn online för att se vilka alternativ som finns, det är nämligen lite olika beroende på vad man vill uppnå.

Hämta ner mjukvaran och licenser idag och kom igång direkt