Provisioning server är en sjukt bra produkt, många tror inte det är sant när man pratar om vad den gör och visst kan det till en början låte lite magiskt, men väl i produktion börjar den göra magi omedelbart.

Men hur licensierar man egentligen? Här finns några olika alternativ.

Scenario 1 – XenApp infrastruktur
I XenApp Platinum ingår provisioning server för alla Citrixservrar såväl fysiska som virtuella.
Du har redan de licenser som behövs om du kör XenApp Platinum. För XenApp Enterprise kunder är ett tips att konvertera från XenApp ent till XenDesktop Ent där dessa komponenter ingår, se här hur uträkningen ser ut) Skillnaden blir att XenApp licenserna då konverteras från samtidiga användare till User eller Device som i XenDesktop.

Scenario 2 – XenDesktop infrastruktur
Samma som i scenario 1 men gäller oavsett version av XenDesktop.

  • VDI edition av XenDesktop kan endast provisionera virtuella datorer
  • Enterprise och Platinum edition av XenDesktop omfattar provisionering till såväl fysiska som virtuella.

Scenario 3 – Övriga servrar eller datorer
De maskiner som inte omfattas av XenDesktop licensieringen behöver egna licenser. Ex applikationsservrar, AD, SQL, Sharepoint osv. Här finns två alternativ.
1. köp Provisioning Server separat till varje server
2. köp XenServer Platinum så ingår provisioning server. I platinumversionen ingår även provisionering till tre (3st) fysiska maskier så här kan man välja om ex. sharepoint servern ska vara virtuell och hanteras med provisionering under en testperiod för att sedan provisionera ut mot en fysisk server.

OBS! Licensregler kan ändras och det är alltid EULA som gäller helt oasvett vad som står i alla bloggar. Vill bara kommentera det för att friskiva mig om saker ändras. Kontrollera alltid dina licensalternativ med din licenspartner. Om du saknar licenspartner kan du hitta en på partnerlocator.